Bestemmelser om blasfemi i hvert fjerde land

Hvert fjerde land havde i 2014 love eller bestemmelser om blasfemi, og hvert ottende land havde love eller bestemmelser, der gør det strafbart at forlade en religion (frafald). Det fremgår af en ny, opdateret undersøgelse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center. Straffene for at overtræde forbud mod blasfemi og frafald varierer fra bøder til dødsstraf.

Danmark er et af syv lande i Europa, hvor blasfemi er strafbart. Der har dog siden 1933 kun været tre sager, hvor der er blevet rejst tiltale for blasfemi. Den seneste er fra 1971, hvor sagen endte med frifindelse.

De øvrige lande i Europa, der har bestemmelser om blasfemi, er: Grækenland, Irland, Italien, Malta, Polen og Rusland. *

Definitionen af, hvad der er blasfemi, varierer fra land til land. Fx er den danske definition meget snæver sammenlignet med andre lande. Efter den danske bestemmelse er det strafbart at ”forhåne noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse”. Som eksempel på en meget vidtgående fortolkning af blasfemibegrebet kan nævnes en sag fra Myanmar. Her blev tre mænd i 2015 hver idømt to års fængsel, fordi de i et opslag på nettet havde anvendt et foto af en Buddha-figur, der var afbilledet med hovedtelefoner. I opslaget gjorde de reklame for et arrangement på den bar, som den ene af de dømte ejede.

Blasfemilove mest udbredt i Mellemøsten og Nordafrika

Lovbestemmelser, der forbyder blasfemi, er mest udbredt i Mellemøsten og Nordafrika – og mindst blandt afrikanske lande syd for Sahara, viser analysen fra Pew Research Center.

I Mellemøsten og Nordafrika har 18 af regionens 20 lande (90 %) love, der kriminaliserer blasfemi. I Amerika er der bestemmelser om blasfemi i 10 ud af 35 lande (29 %), og i Asien og Oceanien havde 12 af 50 lande (24 %) i 2014 love om blasfemi, Det samme var tilfældet i syv ud af 45 europæiske lande (16 %) og i fire ud af 48 lande i Afrika syd for Sahara (8 %).

Mange blasfemisager i Pakistan

I Pakistan rejses der mange sager om overtrædelse af landets blasfemibestemmelser. De fleste handler om vanhelligelse af Koranen. (Foto: Hashem Islami, Pixabay)

Pakistan er et af de lande, hvor der rejses mange sager for overtrædelse af landets blasfemibestemmelser.

Den nationale kommission for retfærdighed og fred (NCJP) har siden 1987 indsamlet data om blasfemisager. Ifølge NCJP er der fra 1987 og frem til 2018 rejst 1.540 sager om overtrædelse af forskellige bestemmelser i den pakistanske lov. De er fordelt med 776 sager mod muslimer (50 %), 505 sager mod medlemmer af Ahmadiyya-bevægelsen (33 %), 229 sager mod kristne (15 %) og 30 sager mod hinduer (2 %), oplyser de britiske tv-station BBC News i en artikel, der senest er opdateret i maj 2019. Tallene viser, at blasfemisagerne er ligeligt fordelt mellem muslimer og personer fra religiøse mindretal, selv om de religiøse mindretal kun udgør omkring 4 % af befolkningen. Den store overrepræsentation af sager mod medlemmer af religiøse mindretal ser kritikere som udtryk for, at blasfemilovene håndhæves uretfærdigt i Pakistan. Hovedparten af sagerne handler om vanhelligelse af Koranen – langt færre om bespottelse af profeten Muhammed.

Blasfemibestemmelserne i Pakistan går tilbage til landets fortid som britisk koloni, hvor de britiske herskere indførte sanktioner for at straffe forhånelser af religiøse overbevisninger. Disse love forblev i kraft efter Pakistans uafhængighed i 1947, og de er siden strammet markant. Mellem 1980 og 1986 indførte general Zia ul-Haqs militærregering en række tilføjelser med henblik på at “islamisere” blasfemibestemmelserne samt for på lovlig vis at adskille Ahmadiyya-bevægelsens medlemmer fra Pakistans overvejende muslimske befolkning. Medlemmer af Ahmadiyya-bevægelsen blev tilbage i 1973 erklæret for at være ikke-muslimer, skriver BBC News.

Overtrædelser af de pakistanske blasfemibestemmelser kan straffes med fængsel – og i nogle tilfælde med dødsstraf, fx i sager om ”bespottelse af profeten Muhammed”.

* Den danske blasfemibestemmelse blev ophævet i 2017, og Grækenland ophævede landets blasfemibestemmelser i juli 2019.

Artiklen er oprettet 08-08-2016.
Artiklen er senest opdateret 18-11-2019.

Læs mere

• Which countries still outlaw apostasy and blasphemy?, Pew Research Center, 29-07-2016

Blasfemiparagraffen står ikke i vejen for religionskritik, Religionsfrihed.nu, 03-03-2015

Myanmar Sentences 3 to Prison for Depicting Buddha Wearing Headphones, The New York Times, 17-03-2015

What are Pakistan’s blasphemy laws?, BBC News, 08-05-2019