Indrejseforbud til fem muslimske og en kristen prædikant

Fem muslimske og en kristen prædikant er at finde på den liste, Udlændingestyrelsen har offentliggjort over religiøse forkyndere, der har indrejseforbud i Danmark i de næste to år.

I slutningen af 2016 vedtog et flertal i Folketinget en række lovindgreb, der er ”rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser”. Et af lovindgrebene betyder, at der skal udarbejdes en offentlig, national sanktionsliste, som indeholder navne, nationaliteter mv. på udenlandske religiøse forkyndere, der er udelukket fra at indrejse i Danmark i en toårig periode af hensyn til den offentlige orden. (Se nærmere i boks nederst.) Det vil ifølge forslagets bemærkninger koste 11 millioner kroner årligt at udarbejde listen over religiøse forkyndere, der får forbud mod at rejse ind i Danmark.

Indrejseforbud til seks forkyndere

Udlændingestyrelsen gav den 2. maj 2017 indrejseforbud til seks religiøse forkyndere. De seks – fem muslimer og en kristen – er således som de første blevet opført på den nye, nationale sanktionsliste over navngivne udenlandske religiøse forkyndere, der har forbud mod at rejse ind i Danmark. Indrejseforbuddet gælder fra den 2. maj 2017 og to år frem.

De seks forkyndere er fra henholdsvis Saudi Arabien, USA, Canada og Syrien. Listen over prædikanter med indrejseforbud kan ses her (listen ajourføres løbende).

Den kristne prædikant er den amerikanske pastor Terry Dale Jones, der blandt andet er kendt for at have afbrændt eksemplarer af Koranen. Han har også indrejseforbud i Storbritannien.

En af de muslimske prædikanter er Kamal El-Mekki, der også opholder sig i USA. Han var i efteråret 2016 i Danmark, hvor han talte i moskeen på Dortheavej i København. Han har ifølge flere medier opfordret til, at vantro muslimer, der ikke angrer, skal dræbes. Han har også indrejseforbud i Sverige og Norge, oplyser Information.dk. I avisens artikel kan man læse en kort omtale af de seks prædikanter.

11 millioner kroner årligt

Det fremgår af lovforslaget, der ligger til grund for den nationale sanktionsliste, at der er afsat 11 millioner kroner i 2017 til at dække udgifterne ved at udarbejde den nationale sanktionsliste. Der ventes en årlig udgift af samme størrelse i de kommende år.

Udlændingestyrelsen oplyser, at det er for tidligt at sætte tal på de faktiske udgifter, der hidtil er brugt. ”Vi har ikke opgjort, hvad vi aktuelt har brugt, og hvad vi forventer at bruge i 2017. Men vi kommer til at holde os inden for den økonomiske ramme på finansloven,” oplyser Udlændingestyrelsen i en mail.

Kritik af sanktionslisten

Jacob Mchangama, der er direktør for tænketanken Justitia, siger i en kommentar på Information.dk, at sanktionslisten virker vilkårlig.

”Jeg er med på, at der kan være god grund til ikke at give en række af de her personer opholdstilladelse. Men at sige, at folk, der har holdninger, som vi ikke bryder os om, ikke kan rejse ind i landet, er et skråplan, siger han til Information.dk.

Han peger på, at man formentlig vil kunne finde personer, der har sagt eller gjort grovere ting, men som ikke er at finde på listen.

”Det er mest af alt et politisk signal, for man kan ikke stoppe de her budskaber i at nå Danmark. Det kan for eksempel ske i en internetdebat over Skype,” siger Jacob Mchangama til Information.dk.

Hvem kan optages på den nationale sanktionsliste?

• En udlænding kan blive optaget på den nationale sanktionsliste, hvis udlændingen i sit virke som religiøs forkynder har udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark. Der skal derudover være en vis sandsynlighed for, at udlændingen vil indrejse i Danmark.
• Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, eller som er omfattet af EU-reglerne, kan ikke optages på listen.  
Kilde: Ny i Danmark

Artiklen er senest opdateret 05-05-2017.

PS. Den nationale sanktionsliste er blevet revideret flere gange. Den aktuelle liste kan ses her.

Læs mere

Indrejseforbud for visse religiøse forkyndere – en national sanktionsliste (nyhed), Udlændingestyrelsen, 02-05-2017

Tænketank: Skråplan at nægte religiøse forkyndere indrejse, Information.dk, 02-05-2017

Overblik: De seks religiøse forkyndere, Information.dk, 02-05-2017