Sprogpolitik

Sprogligt ønsker vi i vores artikler at afspejle en grundlæggende anerkendelse af, at vi mennesker hver især er enkeltindivider, som er unikke, og som der står i artikel 1 i FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne er født frie og lige i værdighed og rettigheder.

Vi tilstræber derfor at omtale alle personer – uanset deres holdninger og handlinger – med en respekt for deres iboende værdighed som mennesker.

Navne på lande, organisationer mv.

I nogle tilfælde anvendes forskellige navne på lande, organisationer mv. Som udgangspunkt anvender vi det officielle navn, som landet eller organisationen bruger om sig selv. Vi skriver fx Myanmar i stedet for Burma. Der kan være tilfælde, hvor vi bruger en forkortet udgave af navnet – fx Kina i stedet for Folkerepublikken Kina.

Der kan også være tilfælde, hvor sprogbrugen blandt danske medier varierer mere. Nedenfor gør vi rede for vores valg på forskellige områder.

IS, ISIL, ISIS eller Daesh?

Der bruges flere navne og forkortelser om gruppen, der kalder sig Islamisk Stat, men som oprindeligt kaldte sig ”Islamisk Stat i Irak og Levanten” (forkortet ISIL). Levanten er en gammel betegnelse for området mellem Irak og Middelhavet, først og fremmest Syrien og Libanon. Nogle regner også Jordan og Palæstina med til Levanten. Gruppen er også blevet kaldt ”Islamisk Stat i Irak og Syrien”, deraf forkortelsen ISIS.

Da gruppen den 29. juni 2014 udråbte et kalifat i de områder, den på det tidspunkt kontrollerede i Irak og Syrien, ændrede den navnet til: Islamisk Stat (IS). Gruppens leder, Abu Bakr al-Baghdadi, erklærede sig samtidig for kalif med navnet Ibrahim. En del medier og politikere fortsatte dog i en periode med at bruge betegnelserne ISIL eller ISIS – bl.a. begrundet i, at gruppen ikke er en stat og heller ikke anerkendes som islamisk kalifat i brede muslimske kredse.

Det franske udenrigsministerium har foreslået navnet ”Daesh”, der er en sammentrækning af gruppens arabiske navn for ISIL: al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham. I Mellemøsten er navnet Daesh meget udbredt.

Frem til marts 2022 anvendte vi på Religionsfrihed.nu primært navnet bag forkortelsen ISIS, fordi gruppen ikke er en selvstændig, anerkendt stat, og fordi gruppen især opererede i Irak og Syrien.

Fremover vil vi primært anvende betegnelser som fx ”gruppen som kalder sig Islamisk Stat (IS)”, medmindre der er tale om direkte citater/oversættelser. Det skyldes, at det efterhånden er den mest udbredte sprogbrug i dansk sammenhæng, og samtidig er gruppens aktioner ikke længere begrænset til et geografisk område omkring Irak og Syrien. Desuden har militante islamistiske grupper i både Vestafrika og Afghanistan i de senere år søgt tilknytning til IS.

Sprogpolitikken er senest opdateret 24-11-2022.

Læs mere

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne