Blasfemi: Strafbart i 95 lande at fremsætte ytringer, som fornærmer eller krænker religiøse følelser, figurer eller symboler

I fem lande kan personer, der overtræder landenes blasfemilove, idømmes dødsstraf. Det fremgår af en ny opdateret oversigt fra USA’s Kommission for International Religionsfrihed (USCIRF). De fem lande er Brunei, Iran, Mauretanien, Pakistan og Saudi Arabien.

Oversigten omtaler også en sag fra Nigeria, hvor en person er blevet idømt dødsstraf for blasfemi. Det er en sag fra en af de 12 delstater i det nordlige Nigeria, som har indført sharia-domstole, og dommen bygger ikke på Nigerias nationale lovgivning. Efter Nigerias straffelov kan blasfemi straffes med fængsel i op til to år. Sagen er appelleret til den nigerianske højesteret. (Se mere nedenfor.)

USCIRF definerer blasfemi som en ”handling, der fornærmer, viser foragt eller mangel på ærefrygt for Gud eller hellige genstande”. Blasfemilove straffer ytringer eller handlinger, der anses for at være blasfemiske, ærekrænkende over for religioner eller for at ringeagte religion eller religiøse symboler, figurer eller følelser.

I 95 lande er blasfemiske ytringer strafbare

I Thailand, hvor flertallet af befolkningen er buddhister, kan hærværk mod religiøse steder og fornærmelse af en religion straffes med bøde og/eller fængsel fra to til syv år. (Foto af buddhistisk tempelområde i Chiang Mai: Bent Dahl Jensen)

Rapporten fra USCIRF viser, at i alt 95 lande har love, der kriminaliserer ytringer, som fornærmer eller krænker religiøse følelser, figurer eller symboler. Heriblandt de fem ovennævnte, hvor blasfemi i nogle tilfælde kan medføre dødsstraf.

I Moldova og Rusland kan blasfemi straffes med tvangsarbejde.

I 79 lande kan personer straffes blasfemiske ytringer med fængsel. Strafferammen varierer meget fra land til land. De 79 lande er Algeriet, Andorra, Antigua og Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Botswana, Brasilien, Cambodja, Cameroun, Comorerne, Cypern, El Salvador, Egypten, Eritrea, Etiopien, Filippinerne, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Gambia, Grenada, Guatemala, Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Marokko, Mauritius, Monaco, Montenegro, Myanmar, Nepal, Nigeria, Oman, Papua New Guinea, Polen, Portugal, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Salomonøerne, San Marino, Seychellerne, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Sydsudan, Syrien, Tanzania, Thailand, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tuvalu, Tyrkiet, Tyskland, Uganda, Ukraine, Usbekistan, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe og Østrig.

I seks lande kan personer idømmes bøder, hvis de ytrer sig blasfemisk. De seks lande er Colombia, Italien, Spanien, Schweitz, Tadsjikistan og Turkmenistan.

I tre lande er der ikke angivet en specifik straf for blasfemi. De tre lande er Afghanistan, Kap Verde og Kirgisistan.

Geografisk fordeler de 95 lande sig med 13 i Amerika, 27 i Asien og Stillehavsområdet, 17 i Europa, 18 i Mellemøsten og Nordafrika samt 20 i Afrika syd for Sahara.

USCIRF: Blasfemilove krænker religions- og ytringsfriheden

USA’s Kommission for International Religionsfrihed siger, at blasfemilove er uforenelige med de internationale menneskerettigheder.

”Mens det er lovligt for enkeltpersoner at udtale sig imod blasfemi, så er love, der kriminaliserer blasfemi, en krænkelse af retten til religionsfrihed og retten til ytringsfrihed,” skriver USCIRF, og kommissionen opfordrer alle lande til at ophæve deres blasfemilove og løslade de personer, der er tilbageholdt for eller dømt for blasfemi.

Blasfemilove fremmer intolerance og diskrimination af minoriteter

Et andet af USCIRF’s kritikpunkter mod blasfemilove er, at myndighederne i flere lande bruger lovene til at fremme intolerance og diskrimination af minoriteter, selv om tilhængere af blasfemilove hævder, at lovene er nødvendige for at beskytte religionsfriheden og fremme harmoni. ”Men i praksis giver blasfemilove embedsmænd mulighed for at straffe personer, der udtrykker minoritetssynspunkter,” skriver USCIRF.

Kommissionen nævner et eksempel fra Bangladesh, hvor en domstol for nylig idømte en hinduisk mand syv års fængsel for angiveligt at have fornærmet islam i et Facebook-opslag.

I oversigten omtales også et par sager fra Nigeria. Den ene sag handler om en muslimsk sufi-sanger, Yahaya Sharif-Aminu, der blev fundet skyldig i blasfemi, fordi han på sociale medier har delt en sang, som anses for blasfemisk i forhold til profeten Muhammed. Sangeren blev dømt til døden ved hængning, men har appelleret sagen til den nigerianske højesteret. Den anden sag handler om ateisten Mubarak Bala, der blev idømt 24 års fængsel efter at have erklæret sig skyldig i blasfemianklager om at have fornærmet profeten Muhammed i et Facebook-opslag.

I Tyrkiet blev journalisten Hakan Aygün idømt syv en halv måneds fængsel, fordi han lavede sjov med et af den tyrkisk regerings hjælpeinitiativer under COVID-19-pandemien ved hjælp af et religiøst inspireret ordspil, som indeholdt referencer til Koranen. Myndighederne arresterede og sigtede ham for at ”provokere offentligheden til had og fjendskab” og for at ”fornærme religiøse værdier”. Sagen er ifølge USCIRF ikke endeligt afgjort.

Herudover skriver kommissionen, at menneskerettighedsaktivister i Pakistan er bekymrede for, at landets foreslåede udvidelse af blasfemilovene særligt vil ramme ahmadiyya-muslimer, men også andre minoriteter. Og i Rusland bliver anklager om blasfemi ofte, men ikke udelukkende, brugt overfor personer, der menes at have fornærmet Den Russisk-Ortodokse Kirke.

Blasfemilove tilskynder til vold i civilsamfundet

Eksistensen af blasfemilove skaber i nogle tilfælde også grundlag for vold og selvtægt i civilsamfundet. USCIRF oplyser, at der i Nigeria og Pakistan er flere eksempler på, at enkeltpersoner og grupper i civilsamfundet har deltaget i voldelige overgreb mod personer, som er blevet anklaget for blasfemi.

I februar 2023 stormede en folkemængde i Pakistan en politistation og dræbte en mand, der blev tilbageholdt mistænkt for blasfemi.

I maj 2022 dræbte en folkemængde i Nigeria en universitetsstuderende, der havde lavet et opslag på det sociale medie WhatsApp, som blev anset for blasfemisk.

Artiklen er oprettet 20-09-2023.
Artiklen er senest opdateret 20-09-2023.

Læs mere

USCIRF Releases Updated Blasphemy Factsheet and Blasphemy Law Compendium, USCIRF.gov, 14-09-2023

Legislation Factsheet on Blasphemy, USCIRF.gov, 14-09-2023

Blasphemy Law Compendium, USCIRF.gov, 14-09-2023

Nigeria: Domstol frikender dreng, der var idømt 10 års fængsel for blasfemi, Religionsfrihed.nu, 22-01-2021

Rapport om blasfemisager i 41 lande: Flere muslimer end kristne anklages for blasfemi, Religionsfrihed.nu 20-04-2022

Blasfemi, Religionsfrihed.nu