Rapport om blasfemisager i 41 lande: Flere muslimer end kristne anklages for blasfemi

Muslimer bliver oftere end kristne anklaget for blasfemi. Det fremgår af en rapport, der blev offentliggjort af USA’s Kommission for International Religionsfrihed (USCIRF) i december 2020. Den næsten 100-sider lange rapport bygger på en omfattende undersøgelse af i alt 674 blasfemisager i 41 lande i femårsperioden 2014-2018.

USCIRF har blandt andet undersøgt de anklagedes religiøse og erhvervsmæssige baggrund i de tilfælde, hvor det har været muligt.

I godt halvdelen af sagerne – 343 ud af 674 sager – er den tiltaltes religiøse identitet kendt. Her viser undersøgelsen, at der blandt de anklagede er 192 muslimer (56 %), 85 kristne (25 %), 25 ateister (7 %), 24 baha’ier (7 %), 10 hinduer (3 %), 3 buddhister (1 %) og 3 ”andre” (1 %).

Det fremgår videre af rapporten, at der i 18 tilfælde blev rejst blasfemisager mod personer, som var konverteret fra en religion til en anden. Disse sager fordelte sig på seks lande: Yemen, Egypten, Iran, Saudi Arabien, Algeriet og Sri Lanka.

Advokater, intellektuelle og mediefolk blandt de mest dømte

Det er mennesker med meget forskellige erhverv, der er blevet stillet for retten på baggrund af anklager om blasfemi – både landmænd, akademikere, kunstnere, virksomhedsejere og mange andre grupper. Der er dog en overvægt af visse grupper.

I 412 af de 674 sager er den anklagedes profession kendt. Den tiltalte var i 69 tilfælde advokat (17 %), i 62 sager akademiker eller intellektuel (15 %), i 59 sager mediemedarbejder, herunder journalist eller blogger (14 %), i 53 sager en religiøs skikkelse (13 %) og i 49 sager kunstner (12 %). Gruppen ”øvrige” omfatter bl.a. politikere og menneskerettighedsforkæmpere.

Rapporten viser også, at 10 af de anklagede var analfabeter.

Flest blasfemisager i Pakistan

Pakistan er det land i verden, hvor flest mennesker bliver anklaget for blasfemi. I femårsperioden 2014-2018 blev der rejst 184 sager i Pakistan for overtrædelse af landets blasfemibestemmelser. Det svarer til 27 % af samtlige 674 sager i de 41 lande, som indgår i undersøgelsen.

Der var næstflest sager i Iran (96), og derefter fulgte Rusland (58), Indien (51), Egypten (44) og Indonesien (39) på de efterfølgende pladser.

Artiklen blev oprettet 20-04-2022.
Artiklen er senest opdateret 28-04-2022.

Læs mere

Violating Rights: Enforcing the World’s Blasphemy Laws, USCIRF, 09-12-2020

Blasfemi strafbart i et stigende antal lande, Religionsfrihed.nu, 26-01-2022

Islamisk råd i Pakistan: ”Det er imod islamiske principper at udøve vold mod personer, som påstås at have handlet blasfemisk”, Religionsfrihed.nu, 03-03-2022

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Pakistan, Religionsfrihed.nu