Blasfemi strafbart i et stigende antal lande

Fra 2014 til 2019 er antallet af lande, hvor blasfemi er strafbart, øget fra 52 til 79. Det fremgår af en opdateret analyse fra tænketanken Pew Research Center. Antallet er steget, selv om nogle lande har afskaffet deres blasfemilove. De nye tal betyder, at fire ud af 10 lande i 2019 havde love eller bestemmelser imod blasfemi.

Analysen viser også, at 22 lande i 2019 havde bestemmelser, som forbyder apostasi (frafald fra religion). Det er tre lande færre end i 2014. Bestemmelserne blev dog kun håndhævet i 22 af de lande, der dengang forbød apostasi.

Straffene for at overtræde blasfemi- og apostasi-lovene varierer meget fra land til land – fra bøder til dødsstraf. Analysen omfatter 198 lande og selvstyreområder.

Blasfemilove mest udbredt i Mellemøsten og Nordafrika

Blasfemilove er mest udbredt i Mellemøsten og Nordafrika, hvor 18 ud af regionens 20 lande og selvstyreområder kriminaliserer blasfemi.

Fordelt på verdensdele og regioner ser billedet således ud:

Afrika syd for Sahara: 18 lande havde blasfemilove i 2019 – mod 4 lande i 2014. Det betyder, at andelen af lande, der kriminaliserer blasfemi, er steget fra 8 % i 2014 til 38 % i 2019.

Amerika (både Nord-, Mellem og Sydamerika): 12 lande havde blasfemilove i 2019 – mod 10 lande i 2014. Det betyder, at andelen af lande, der kriminaliserer blasfemi, er steget fra 29 % i 2014 til 34 % i 2019.

Asien og Stillehavsområdet: 17 lande havde blasfemilove i 2019 – mod 12 lande i 2014. Det betyder, at andelen af lande, der kriminaliserer blasfemi, er steget fra 24 % i 2014 til 34 % i 2019.

Europa: 14 lande havde blasfemilove i 2019 – mod 7 lande i 2014. Det betyder, at andelen af lande, der kriminaliserer blasfemi, er steget fra 16 % i 2014 til 31 % i 2019.

Mellemøsten og Nordafrika: 18 lande havde blasfemilove i 2019 – det samme som i 2014. Det betyder, at andelen af lande, der kriminaliserer blasfemi i regionen, uændret ligger på 90 %.

Straffen for blasfemi varierer fra bøde til dødsstraf

Straffene varierer meget i de 79 lande, der kriminaliserer blasfemi – fra bøder til fængselsstraffe og i nogle tilfælde pisk og henrettelse. I nogle lande – såsom Afghanistan, Brunei, Iran, Mauretanien, Nigeria, Pakistan og Saudi Arabien – kan overtrædelser af blasfemilovgivningen medføre dødsstraf, fremgår det af kilder, der er anvendt ved udarbejdelsen af analysen.

Det er også forskelligt, hvad der opfattes som blasfemi. I Indonesien blev en romersk-katolsk kvinde tilbageholdt på grund af blasfemianklager, fordi hun havde taget en hund med ind i en moské. Og i Sri Lanka blev en dramatiker afhørt af myndighederne, fordi en buddhistisk munk hævdede, at dramatikerens arbejde var blasfemisk.

Selv om et stigende antal lande har gjort blasfemi strafbart, er der også lande, som har afskaffet deres blasfemilove. I 2019 ophævede både Grækenland og New Zealand deres bestemmelser mod blasfemi.

Mange blasfemisager i Pakistan

I Pakistan rejses der mange sager om overtrædelse af landets blasfemibestemmelser. De fleste handler om vanhelligelse af Koranen. (Foto: Hashem Islami, Pixabay)

I Pakistan er et stigende antal mennesker i de seneste år blevet idømt dødsstraf for blasfemi. I 2018 og 2019 blev der afsagt henholdsvis 28 og 29 dødsdomme, og det steg til mindst 35 i 2020, fremgår det af de seneste rapporter fra USA’s udenrigsministerium om international religionsfrihed. Ministeriet tilføjer, at ingen hidtil er blevet henrettet ”specifikt for blasfemi”.

Ifølge civilsamfundsorganisationen Center for Social Retfærdighed (CSJ) blev mindst 199 personer 2020 anklaget for blasfemiforbrydelser. Det er ifølge CSJ det højeste antal blasfemisager på et enkelt år i landets historie. Og det reelle antal sager anslås at være højere, da nogle sager ikke bliver omtalt i medierne. Hovedparten af sager var rettet mod shia- og ahmadiyya-muslimer. De tegnede sig for henholdsvis 70 % og 20 % af alle blasfemisager i 2020. I 5 % af sagerne var den anklagede sunnimuslim, mens kristne og hinduer stod anklaget i henholdsvis 3,5 % og 1 % af sagerne.

I Pakistan i 2019 blev ​​Asia Bibi, en kristen kvinde, der var dømt til døden for blasfemi, frifuldet af Pakistans højesteret. Frifindelsen udløste voldelige protester og opfordringer til at henrette hende, men frifindelsen blev fastholdt, og Asia Bibi fik senere på året opholdstilladelse i Canada.

Blasfemibestemmelserne i Pakistan går tilbage til landets fortid som britisk koloni, hvor de britiske herskere indførte sanktioner for at forhåne religiøse overbevisninger. Disse love forblev i kraft efter Pakistans uafhængighed i 1947, og de er siden strammet markant. Mellem 1980 og 1986 indførte general Zia ul-Haqs militærregering en række tilføjelser med henblik på at “islamisere” blasfemibestemmelserne samt for på lovlig vis at adskille Ahmadiyya-bevægelsen fra Pakistans overvejende muslimske befolkning, skriver BBC News. Men allerede tilbage i 1974 vedtog Pakistan en tilføjelse til landets forfatning, som betyder, at medlemmer af Ahmadiyya-bevægelsen ikke længere betragtes som muslimer.

Overtrædelser af de pakistanske blasfemibestemmelser kan straffes med fængsel – og i nogle tilfælde med dødsstraf, fx i sager om ”bespottelse af profeten Muhammed”.

Den nationale kommission for retfærdighed og fred (NCJP) har siden 1987 indsamlet data om blasfemisager. Ifølge NCJP er der fra 1987 og frem til 2018 rejst 1.540 sager om overtrædelse af forskellige bestemmelser i den pakistanske lov. De er fordelt med 776 sager mod muslimer (50 %), 505 sager mod medlemmer af Ahmadiyya-bevægelsen (33 %), 229 sager mod kristne (15 %) og 30 sager mod hinduer (2 %), oplyser de britiske tv-station BBC News i en artikel, der senest er opdateret i maj 2019. Tallene viser en tydelig skævhed, idet halvdelen af sagerne i perioden var rettet mod personer fra religiøse mindretal, som tilsammen kun udgør omkring 4 % af befolkningen. Hovedparten af sagerne handler om vanhelligelse af Koranen – langt færre om bespottelse af profeten Muhammed.

Hårde straffe i Saudi Arabien

I Saudi Arabien kan blasfemi mod islam straffes med døden, men domstolene har ifølge USA’s udenrigsministerium ikke idømt personer dødsstraf for blasfemi siden 1992. Straffen for blasfemi kan være lange fængselsstraffe og/eller piskning.

I 2019 blev en indisk statsborger idømt 10 års fængsling for at ”misbruge sociale medier” til at udbrede blasfemi og for at ”skade religiøse og nationale følelser i kongeriget”.

I 2012 blev bloggeren Raif Badawi arresteret og fængslet. Han blev anklaget for blasfemi og for at håne religiøse symboler i opslag på internettets samt for at krænke islamiske værdier og sharia. I 2013 blev han idømt syv års fængsel og 600 piskeslag i 2013. Dommen blev appelleret, og ved den nye retssag i 2014 blev straffen skærpet til 10 års fængsel og 1.000 piskeslag. Desuden har han forbud mod at forlade landet i 10 år efter sin løsladelse. Raif Badawi fik 50 piskeslag i 2015. Han har en eller to gange sultestrejket i fængslet i protest mod den behandling, han udsættes for, herunder manglende lægehjælp. Ifølge organisationen Reporters Without Borders blev Badawi oprindeligt også anklaget for frafald fra islam, som straffes med døden i Saudi Arabien.

Forbud mod apostasi i 22 lande

22 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i analysen fra Pew Research, havde i 2019 bestemmelser, som forbyder apostasi. Det er tre lande færre end i 2014.

De fordeler sig således:

13 lande i Mellemøsten og Nordafrika: Algeriet, Egypten, Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Saudi Arabien, Sudan, Syrien, Vestsahara og Yemen.

7 lande i Asien og Stillehavsområdet: Afghanistan, Brunei, Indien, Iran, Malaysia, Maldiverne og Pakistan.

2 i Afrika syd for Sahara: Mauretanien og Somalia.

Algeriet er ny på listen, mens fire lande ikke længere forbyder apostasi. Det er: Bahrain, Comorerne, Irak og Nigeria.

Straffene for apostasi varierer også fra land til land. I Algeriet afskæres personer, der konverterer fra islam til en anden religion, fra at modtage arv.

Brunei implementerede i 2019 en lov, hvor der er dødsstraf for frafald fra islam.

Saudi Arabiens forfatning indeholder ingen paragraffer, der anerkender eller beskytter religionsfriheden. Hvis en muslim konverterer fra islam til en anden religion, kan vedkommende anklages for apostasi (frafald fra islam) og straffes med døden, skriver USA’s udenrigsministerium i den seneste rapport om international religionsfrihed. Ministeriet oplyser, at der i de senere år ikke er eksekveret dødsdomme for apostasi i Saudi Arabien.

Artiklen er oprettet 08-08-2016.
Artiklen er senest opdateret 22-03-2022.

Læs mere

Four-in-ten countries and territories worldwide had blasphemy laws in 2019, Pew Research Center, 25-01-2022

• 52 countries still outlaw blasphemy – including Canada, Anglican Journal, 12-10-2016

What are Pakistan’s blasphemy laws?, BBC News, 08-05-2019

2019 Report on International Religious Freedom: Pakistan, U.S. Department of State, 10-06-2020

2020 Report on International Religious Freedom: Pakistan, U.S. Department of State, 12-05-2021

The Constitution of Pakistan (Second Amendment), Pakistani.org

2019 Report on International Religious Freedom: Saudi Arabia, U.S. Department of State, 10-06-2020

2020 Report on International Religious Freedom: Saudi Arabia, U.S. Department of State, 12-05-2021

Saudi Arabia: ”It’s high time to free Raif Badawi”, Reporters Without Borders, 16-06-2021