Om Religionsfrihed.nu

Religionsfrihed.dk redigeres og udgives af journalist Bent Dahl Jensen (ansvarshavende redaktør).

Vi skriver om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Danmark, globalt og i udvalgte lande.

Hjemmesiden er oprettet i juli 2019 – og er stadig under opbygning. Den indeholder både helt nye artikler og artikler, som tidligere er blevet offentliggjort på andre medier. Der er pt. et begrænset antal artikler på hjemmesiden, men den udbygges løbende i de kommende måneder.

På hjemmesiden er der flere “opdaterede artikler”.

I nogle tilfælde er alt indholdet i artiklen gennemgået igen – måske to-tre år efter, at den oprindelige version blev skrevet. I de tilfælde er udgivelsesdatoen ændret til datoen for den seneste opdatering. Og nederst i artiklen er anført datoen for den første version af artiklen.

I andre tilfælde – de fleste – består opdateringen i, at der er tilføjet nye oplysninger til artiklen, men uden at alle oplysninger i artiklen er blevet opdateret. I de tilfælde er datoen for den seneste opdatering anført nederst i artiklen.

Om sprogbrugen på Religionsfrihed.nu

Begrebet religionsfrihed omfatter ikke kun retten til at have en religion, men også retten til at have en overbevisning og et livssyn, der ikke er knyttet til en religion eller tro. Religionsfriheden omfatter også retten til at skifte religion eller overbevisning og til slet ikke at have en religion eller overbevisning.

Når vi derfor bruger ordet religionsfrihed, skal det forstås i denne brede betydning. I nogle tilfælde bruger vi udtryk som trosfrihed (om religiøse samfund) og livssynsfrihed (om ikke-religiøse samfund).

I nogle artikler ældre artikler kan udtrykket ”religions- og trosfrihed” forekomme. Det stammer fra en dansk oversættelse, hvor det engelske udtryk ”Freedom of Religion or Belief” oversættes til “religions- og trosfrihed” – i stedet for “frihed til at have en religion eller overbevisning”. Vi ændrer sprogbrugen, når disse artikler bliver opdateret.

I nogle tilfælde er udtrykket ”religions- og trosfrihed” knyttet til navnet på en institution, titel eller lignende, og her anvender vi det officielle navn på vedkommende. Ligeledes skrives “religions- og trosfrihed”, hvis det indgår i et direkte citat fra en skriftlig kilde eller en persons offentlige udtalelser.

Om placeringen af lande i geografiske regioner

Lande og selvstyreområder i opdelt i syv regioner. Vi har her valgt at følge den opdeling, der sædvanligvis anvendes af den amerikanske tænketank Pew Research Center. Det skyldes, at en del af det statistiske materiale på hjemmesiden, bygger på analyser, der er foretaget af Pew Research Center, og derfor giver det god mening at følge deres landefordeling. Vi har dog af hensyn til overskueligheden valgt at splitte Mellemøsten og Nordafrika op i hver sin region. Ligeledes har Asien og Oceanien hver sin kategori på hjemmesiden.

Foredrag

Bent Dahl Jensen tilbyder foredrag om religionsfrihed og indskrænkninger af religionsfriheden. Send en mail til skribent@outlook.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Læs mere

Persondatapolitik

Privatlivs- og cookiepolitik