Om Religionsfrihed.nu

Religionsfrihed.dk redigeres og udgives af journalist Bent Dahl Jensen (ansvarshavende redaktør).

Vi skriver om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Danmark, globalt og i udvalgte lande.

Hjemmesiden er oprettet i juli 2019 – og udbygges løbende, både med helt nye artikler og artikler, som tidligere er blevet offentliggjort på andre medier.

Om sprogbrugen på Religionsfrihed.nu

Begrebet religionsfrihed omfatter ikke kun retten til at have en religion, men også retten til at have en overbevisning og et livssyn, der ikke er knyttet til en religion eller tro. Religionsfriheden omfatter desuden retten til at skifte religion eller overbevisning og til slet ikke at have en religion eller overbevisning.

Her på hjemmesiden bruger vi den brede forståelse af begrebet religionsfrihed. Vi understreger det i nogle tilfælde ved at bruge udtryk som ”religionsfrihed og friheden til at have en overbevisning” eller lignende. Den slags lange udtryk kan dog gøre sproget tungt, og derfor anvender vi ofte kun ordet religionsfrihed – men gør det i den brede forståelse af begrebet.

Hvis udtrykket ”religions- og trosfrihed” er knyttet til navnet på en institution, en titel eller lignende, anvendes det som en del af det officielle navn. Ligeledes skrives “religions- og trosfrihed”, hvis det indgår i et direkte citat fra en skriftlig kilde eller en persons offentlige udtalelser.

Udtrykket ”religions- og trosfrihed” kan herudover forekomme i enkelte artikler fra før august 2019. Det skyldes, at det engelske udtryk ”Freedom of Religion or Belief” i nogle tilfælde oversættes til ”religions- og trosfrihed”. Den oversættelse er vi gået bort fra, da vi ikke finder den dækkende. Vi finder det mere dækkende at tale om ”friheden til at have en religion eller overbevisning” eller lignende. Men der kan være ældre artikler, hvor den tidligere oversættelse ikke er blevet rettet.

Om placeringen af lande i geografiske regioner

Lande og selvstyreområder i opdelt i syv regioner. Vi har her valgt at følge den opdeling, der sædvanligvis anvendes af tænketanken Pew Research Center. Det skyldes, at en del af det statistiske materiale på hjemmesiden, bygger på analyser, der er foretaget af Pew Research Center, og derfor giver det god mening at følge deres landefordeling. Vi har dog af hensyn til overskueligheden valgt at splitte Mellemøsten og Nordafrika op i hver sin region. Ligeledes har Asien og Oceanien hver sin kategori på hjemmesiden.

Om opdaterede artikler

På hjemmesiden er der flere opdaterede artikler.

I nogle tilfælde er alt indholdet i artiklen gennemgået igen – måske to-tre år efter, at den oprindelige version blev skrevet. I de tilfælde er udgivelsesdatoen ændret til datoen for den seneste opdatering. Og nederst i artiklen er anført datoen for den første version af artiklen.

I andre tilfælde – de fleste – består opdateringen i, at der er tilføjet nye oplysninger til artiklen, men uden at alle oplysninger i artiklen er blevet opdateret. I de tilfælde er datoen for den seneste opdatering anført nederst i artiklen.

Foredrag

Bent Dahl Jensen tilbyder foredrag om religionsfrihed og indskrænkninger af religionsfriheden. Send en mail til skribent2014@outlook.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Læs mere

Sprogpolitik

Persondatapolitik

Privatlivs- og cookiepolitik