Om Religionsfrihed.nu

Religionsfrihed.dk redigeres og udgives af journalist Bent Dahl Jensen (ansvarshavende redaktør).

Vi skriver om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Danmark, globalt og i udvalgte lande.

Hjemmesiden er oprettet i juli 2019, og den er stadig under opbygning. Den indeholder både helt nye artikler og artikler, som tidligere er blevet offentliggjort på andre medier. Der er pt. stadig kun et begrænset antal artikler på hjemmesiden, men den udbygges løbende i de kommende måneder.

På hjemmesiden er der flere “opdaterede artikler”.

I nogle tilfælde er alt indholdet i artiklen gennemgået igen – måske to-tre år efter, at den oprindelige version blev skrevet. I de tilfælde er udgivelsesdatoen ændret til datoen for den seneste opdatering. Og nederst i artiklen er anført datoen for den første version af artiklen.

I andre tilfælde – de fleste – består opdateringen i, at der er tilføjet nye oplysninger til artiklen, men uden at alle oplysninger i artiklen er blevet opdateret. I de tilfælde er datoen for den seneste opdatering anført nederst i artiklen.

Om sprogbrugen på Religionsfrihed.nu

Her på hjemmesiden forsøger vi at tage hensyn til den brede forståelse af, at begrebet religionsfrihed ikke kun omfatter retten til at have en religion, men også retten til at have en overbevisning og et livssyn, der ikke er knyttet til en religion eller tro.

Når vi derfor bruger ordet ”religionsfrihed”, skal det forstås i denne brede betydning. I nogle tilfælde understreger vi dette ved at bruge udtryk som ”religions- og overbevisningsfrihed” eller “tros- og livssynsfrihed”. Det kan dog gøre sproget tungt, hvis vi hele tiden bruger den slags lange udtryk. Derfor vælger vi ofte blot at bruge ordet ”religionsfrihed”.

I nogle artikler, der er skrevet før august 2019, bruges i flere tilfælde udtrykket ”religions- og trosfrihed”, som har været en udbredt dansk oversættelse af det engelske udtryk ”Freedom of Religion or Belief”. I artikler efter august 2019 anvender vi derimod udtrykket ”religions- og overbevisningsfrihed”, da vi finder, at det er mere dækkende for begrebets indhold – eller alternativt: ”tros- og livssynsfrihed”. Ofte anvender bruger vi dog alene ordet ”religionsfrihed” – i den brede betydning, der er beskrevet ovenfor.

Om placeringen af lande i geografiske regioner

Lande og selvstyreområder i opdelt i syv regioner. Vi har her valgt at følge den opdeling, der sædvanligvis anvendes af den amerikanske tænketank Pew Research Center. Det skyldes, at en del af det statistiske materiale på hjemmesiden, bygger på analyser, der er foretaget af Pew Research Center, og derfor kan det give god mening at følge deres landefordeling. Vi har dog af hensyn til overskueligheden valgt at splitte Mellemøsten og Nordafrika op i hver sin region. Ligeledes har Asien og Oceanien hver sin kategori på hjemmesiden.

Foredrag

Bent Dahl Jensen tilbyder også foredrag om religionsfrihed og krænkelser af religionsfriheden. Send en mail til skribent@outlook.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Læs mere

Persondatapolitik

Privatlivs- og cookiepolitik