Om Religionsfrihed.nu

Religionsfrihed er en af de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Den indebærer, at enhver har ret til at have en religion eller overbevisning, ret til at skifte religion eller overbevisning og ret til ikke at have en religion eller overbevisning. Den indebærer ligeledes, at enhver har ret til at udøve sin religion eller overbevisning alene og/eller sammen med andre samt ret til at udøve sin religion eller overbevisning privat og offentligt.

Religionsfriheden bliver desværre undertrykt eller begrænset mange steder i verden.

Målet med denne hjemmeside er derfor at styrke religionsfriheden i Danmark og i udlandet. Det gøres ved at sætte fokus på religionsfriheden som en af vores fundamentale menneskerettigheder, ved at skrive om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Danmark og i andre lande og ved at skrive om forbedringer af religionsfriheden.

Religionsfrihed.dk redigeres og udgives af journalist Bent Dahl Jensen (ansvarshavende redaktør).

Han oprettede hjemmesiden i juli 2019 ved siden at sit virke som freelancejournalist. Han har været journalist siden 1977, heraf otte år på Kristeligt Dagblad, og har siden 2002 arbejdet som freelancejournalist. Han har skrevet om religionsfrihed i forskellige sammenhænge og udgav i 2015-2016 et halvårsmagasin om religionsfrihed.

Om sprogbrug

Begrebet religionsfrihed omfatter ikke kun retten til at have en tro (religion), men også retten til at have en overbevisning og et livssyn, der ikke er knyttet til en religion eller tro. Her på hjemmesiden bruges begrebet religionsfrihed i denne brede forståelse af begrebet. Det understreges i nogle tilfælde ved at bruge udtryk som ”religionsfrihed og friheden til at have en overbevisning” eller lignende. Den slags lange udtryk kan dog gøre sproget tungt, og derfor anvendes ofte kun ordet religionsfrihed – underforstået, at det bruges i den brede forståelse af begrebet som omfatter såvel religiøse som ikke-religiøse grupper.

Om placeringen af lande i geografiske regioner

Lande og selvstyreområder er i opdelt i syv regioner. Opdelingen er valgt ud fra den opdeling, der sædvanligvis anvendes af tænketanken Pew Research Center. Det skyldes, at en del af det statistiske materiale på hjemmesiden bygger på analyser, der er foretaget af Pew Research Center, og derfor giver det god mening at følge deres opdeling af lande og selvstyreområder. Af hensyn til overskueligheden er Mellemøsten og Nordafrika splittet op i hver sin region på hjemmesiden. Den samme gælder for Asien og Oceanien.

Om opdaterede artikler

På hjemmesiden er der flere opdaterede artikler.

I nogle tilfælde er alt indholdet i artiklen gennemgået igen – måske to-tre år efter, at den oprindelige version blev skrevet. I de tilfælde er udgivelsesdatoen ændret til datoen for den seneste opdatering. Og nederst i artiklen er anført datoen for den første version af artiklen. I andre tilfælde – de fleste – består opdateringen i, at der er tilføjet nye oplysninger til den oprindelige artikel, men uden at alle oplysninger i artiklen er blevet opdateret. I de tilfælde er datoen for den seneste opdatering anført nederst i artiklen.

Foredrag

Bent Dahl Jensen tilbyder foredrag om religionsfrihed og indskrænkninger af religionsfriheden. Send en mail til skribent2014@outlook.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Læs mere

Sprogpolitik

Persondatapolitik

Privatlivs- og cookiepolitik