Medieanalyse 2016: Hvem tegner mediebilledet af islam og muslimer i Danmark?

“Det er i langt højere grad politikere og til dels eksperter end religiøse (og sekulære) muslimer, der tegner mediebilledet af islam og muslimer herhjemme. Det er oftere andre, der taler om muslimer og islam, end muslimer selv, der fortæller om deres religion, og hvad troen betyder for dem.” Sådan lyder en af konklusionerne i en analyse af, hvem der tegner mediebilledet af islam og muslimer i Danmark. Medieanalysen, der blev offentliggjort i 2017, er nu blevet opdateret, så dens resultater kan sammenlignes med en tilsvarende analyse fra 2017.

En anden konklusion i medieanalysen fra 2016 er, at en meget stor del af medieomtalen fokuseret på nogle få moskéer og muslimske organisationer, som er præget af meget konservative tolkninger af islam. Det betyder, at mediebilledet ikke er repræsentativt for muslimer i Danmark.

For det tredje bliver centrale begreber sjældent defineret. Det gælder fx begreber som islamisme og sharia. Sharia bliver i mange artikler omtalt i meget snævre betydninger, som langt fra er dækkende for alle de elementer, der indgår i begrebet, og ofte heller ikke fortæller, at der inden for islam er forskellige tolkninger. Helhedsindtrykket af gennemgangen af de 308 artikler i analysen er, at de samlet set tegner et skævt billede af islam og muslimer i Danmark – selv om der indimellem er artikler, som nuancerer billedet.

Du kan hente hele medieanalysen her.