Iran: Kristen konvertit idømt 10 års fængsel

Pastor Youcef Nadarkhani er en af de kristne konvertitter, der sidder fængslet i Iran på grund af sine religiøse aktiviteter. Den 24. juni 2017 blev han ved Revolutionsdomstolen i Teheran sammen med tre andre konvertitter idømt 10 års fængsel for at have deltaget i “samlinger mod den nationale sikkerhed”, for at have organiseret husmenigheder og for at have prædiket ”zionistisk kristendom”. Og når han løslades, må han i de første to år ikke rejse ud af Iran. Han blev arresteret i maj 2016. [1] [2]

Arresteret og dømt flere gange

Youcef Nadarkhani er født den 11. april 1977. Han er gift med Fatemah (også kaldet Tina) Pasindedih, og parret har to drenge. Han har været arresteret og er blevet dømt flere gange på grund af sin tro. Youcef Nadarkhani er fra byen Rasht, der ligger i Gilan-provinsen, ved kysten til Det Kaspiske Hav. Siden omkring 2000 har han været præst i et netværk af husmenigheder. [3]

Han blev første gang arresteret i december 2006, hvor han blev anklaget for frafald fra islam (apostasi) og for at drive kristen mission blandt muslimer ved at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Han blev dengang løsladt efter to ugers tilbageholdelse. [3]

Arresteret efter kritik af myndighederne – idømt dødsstraf

Han blev arresteret anden gang i oktober 2009. Det skete, efter at han havde kritiseret en regeringsbeslutning om, at alle børn skulle have undervisning om islam – også børn fra kristne familier. Youcef henvendte sig til den skole i Rasht, hvor hans drenge gik, og protesterede imod den obligatoriske islam-undervisning, som han fandt var i modstrid med den iranske forfatnings bestemmelser om religionsfrihed. Youcef Nadarkhani blev efterfølgende indkaldt til møde af det hemmelige politi, og her blev han anholdt og anklaget for at have protesteret til skolen. Senere blev anklagen mod ham ændret til frafald fra islam (apostasi), fordi han var konverteret fra islam til kristendommen, og han blev også anklaget for at have forkyndt evangeliet om Jesus Kristus over for muslimer. [3]

I september 2010 blev han fundet skyldig i anklagen og idømt dødsstraf. Han appellerede dommen til den iranske højesteret. I juni 2011 stadfæstede højesteret dødsstraffen (ved hængning) med den begrundelse, at han var praktiserende muslim, da han som 19-årig konverterede til kristendommen. Youcef Nadarkhani siger selv, at han blev født ind i en muslimsk familie, men at han ikke var praktiserende muslim, da han blev kristen.

Kort tid efter dødsdommen blev der iværksat en international kampagne for at skabe opmærksomhed om sagen mod Youcef Nadarkhani og med krav om, at han skulle løslades. I slutningen af september 2011 fastslog en iransk appelret, at Youcef Nadarkhani havde forladt sine forældres tro, og dødsdommen blev opretholdt – medmindre han afsværgede sin kristne tro, hvilket han nægtede hver gang, han blev spurgt de følgende fire dage.

I de følgende dage krævede en række politikere, ikke mindst i USA, men også i andre lande, at Youcef Nadarkhani blev løsladt omgående, da dommen imod var i strid med Irans internationale forpligtelser. Herefter forsøgte statsdrevne iranske medier at sprede historier om, at Nadarkhani ikke var dømt for at konvertere, men pga. af andre forbrydelser. Men en oversættelse af højesteretsdommen viste, at disse historier ikke var sande. Kampagnen for at få Nadarkhani løsladt fortsatte, og den 10. oktober 2011 bekræftede ACLJ, at Irans åndelige leder, ayatollah Khamenei, var blevet spurgt til råds af den appelret, der senest havde behandlet sagen mod Youcef Nadarkhani. Trods et massivt internationalt pres fra flere lande, herunder også Europa-Parlamentet, forlød det i februar 2012, at der var udstedt ordre til at henrette Youcef Nadarkhani ved hængning. Senere blev det oplyst og bekræftet, at han fortsat levede. Den 2. april 2012 fik han lov til at få besøg af sin ene søn. Den 11. april 2012 tilbrangte han sin 35-års fødselsdag i fængslet. Det var tredje gang, han havde fødselsdag, mens han var fængslet. Den 8. juli 2012 havde han tilbragt 1.000 dage i fængsel. [1] [2] [4] [5]

Frikendt for anklagen om apostasi

I september 2012 blev Youcef Nadarkhani ved en genoptagelse af retssagen frikendt for anklagen om frafald fra islam, men retten idømte ham tre års fængsel for at have missioneret over for muslimer. Han havde på det tidspunkt siddet næsten tre år i fængsel, og han blev løsladt mod kaution. Domstolen gjorde samtidig de 45 dages fængsel, som han manglede at afsone, til en betinget dom.

Men den 25. december 2012 – juledag – blev Youcef Nadarkhani igen arresteret. Begrundelsen var ifølge flere medier, at han skulle afsone den resterende del af sin 3-års fængselsstraf. Han blev løsladt igen den 7. januar 2013. [6] [7]

Hustru arresteret og fængslet

I juni 2010 – mens Youcef Nadarkhani var i fængsel – blev hans kone, Fatemah Pasindedih (også kaldet Tina), også arresteret og fængslet. (Under fængselsopholdet boede parrets drenge hos en slægtning.) Myndighederne truede både Youcef og Fatemah med, at deres børn ville blive fjernet og givet til en muslimsk familie. Men Youcef nægtede at vende tilbage til islam.

Fatemah blev ved en retssag, hvor hun ikke fik bistand af en advokat, idømt fængsel på livstid. Da hun senere fik kontakt med en advokat, blev dommen anket. Her blev dommen omstødt, og Fatemah blev løsladt. Hun havde da været fængslet i fire måneder. [3] [7]

Arresteret igen i 2016

Youcef Nadarkhani blev arresteret for fjerde gang den 13. maj 2016. Ligeledes blev hans kone Fatemah arresteret, da sikkerhedspolitiet foretog en husundersøgelse i deres hjem i Rasht. De blev løsladt igen samme dag. Ifølge organisationen Christian Solidarity Worldwide blev der foretaget husundersøgelser på omkring 10 adresser samme dag. Tre andre kristne, der blev arresteret i forbindelse med husundersøgelserne, blev holdt fængslet i nogle dage, inden de blev løsladt mod kaution. [8]

Youcef Nadarkhani blev ved et retsmøde ved Revolutionsdomstolen i Rasht den 24. juli 2016 anklaget for at have handlet imod den nationale sikkerhed. Han blev løsladt efter retsmødet, idet han fik en uge til at betale en kaution, der svarer til ca. 33.000 US dollars. Han blev ved retsmødet også beskyldt for at være zionist og informeret om, at han ikke måtte missionere. [9]

Idømt 10 års fængsel

Pastor Yousef Nadarkhani blev sammen med tre andre kristne hver idømt 10 års fængsel, da de kom for retten i juli 2017. De tre andre er Mohammadreza Omidi, Yasser Mossayebzadeh og Saheb Fadaie. De fire blev bl.a. anklaget for at modtage penge fra den britiske regering, og de blev fundet skyldige i at ”handle mod den nationale sikkerhed” ved at ”fremme zionistisk kristendom”.

Dommene blev stadfæstet, da de blev behandlet ved en appeldomstol i begyndelsen af maj 2018. De tre andre kristne afventer udfaldet af deres anke over en dom på 80 piskeslag, som de blev idømt i 2016 for at have drukket vin under en nadverceremoni. [10]

Efter appelsagen blev Youcef Nadarkhani løsladt mod kaution. Han blev anholdt igen om morgenen den 22. juli 2018, da politiet med vold skaffede sig adgang til hans hjem i Rasht. Politiet smadrede indgangsdøren til huset, slog Youcef og teenagesønnen Daniel, selv om de ikke gjorde modstand. Det foregik, mens hans kone, Fatemah, var tilstede i huset. Youcef Nadarkhani er nu i gang med afsoningen af dommen på 10 års fængsel, han blev idømt i juli 2017. [11]


Kilder

[1] 2017 Report on International Religious Freedom: Iran, U.S. Department of State

[2] Rights Group Says Iran Jailing Christian Converts, Radio Free Europe, 21-07-2017

[3] Full Story of Youcef Nadarkhani, Persecution.org (International Christian Concern), 01-11-2010

[4] Pastor Youcef’s 1000 Illegal Days and New Court Date, ACLJ (American Center for Law and Justice), juli 2012

[5] Translation of Youcef Nadarkhani’s Written Verdict, Present Truth Ministries (PTM), 15-07-2011

[6] Iran re-arrest Pastor Youcef Nadarkhani on Christmas Day, Persecution.org (International Christian Concern), 26-12-2012

[7] Youcef Nadarkhani, Wikipedia (engelsk), hentet 23-03-2019

[8] Pastor Nadarkhani released but 3 church members hold, Christian Solidarity Worldwide, 16-05-2016

[9] Pastor Nadarkhani charged with security crimes, Christian Solidarity Worldwide, 25-07-2016

[10] Iran: Ten year sentences upheld for four Christian, Christian Solidarity Worldwide, 09-05-2018

[11] Iranian Pastor Nadarkhani arrested in violent raid, Christian Solidarity Worldwide, 23-07-2018