Storbritannien: Rapporter om næsten 3.000 anti-muslimske hadhændelser i 2018

Organisationen Tell MAMA, der registrerer anti-muslimske hadforbrydelser og hændelser i Storbritannien, fik i 2018 over 2.000 henvendelser fra personer, som enten fortalte om islamofobiske hændelser eller var bekymrede, fordi de havde mødt anti-muslimske fordomme. Henvendelserne førte til, at Tell MAMA udarbejdede rapporter om 1.282 anti-muslimske episoder. 1.072 af dem blev verificeret af organisationens medarbejdere som anti-muslimske hadhændelser. Til sammenligning udarbejdede Tell MAMA 1.330 rapporter om anti-muslimske episoder i 2017, hvoraf 1.201 blev verificeret som anti-muslimske hadhændelser. Det er det højeste antal hadhændelser, Tell MAMA har registreret siden den indledte registreringen af anti-muslimske hændelser i 2012.

En af forklaringerne på det rekordhøje antal hadhændelser mod muslimer i 2017 kan være, at Storbritannien samme år var udsat for fire terrorangreb. Det kan have forstærket anti-muslimske holdninger i befolkningen – og i nogle tilfælde ført til overgreb af forskellig art mod muslimer.

De fleste hadforbrydelser begås af mænd, og de fleste ofre er kvinder

De fleste ofre for anti-muslimske hadhændelser i Storbritannien er kvinder, mens hovedparten af gerningspersonerne er mænd. (Arkivfoto fra London: Rudy og Peter Skitterians, Pixabay)

I 2018 registrerede Tell MAMA 1.244 ofre for anti-muslimske hadhændelser. Flertallet af ofrene (57 %) var kvinder. Over 60 % af ofrene var af asiatisk oprindelse, især Bangladesh, Pakistan og Indien.

Organisationen identificerede også 1.196 gerningspersoner. Hovedparten var mænd (73 %), især hvide mænd (61 %).

De anti-muslimske hadforbrydelser og -hændelser omfatter overfald (13 %) og anden voldelig adfærd, herunder trusler (54 %). Her har der været en lille nedgang i forhold til 2017, hvor overfald, trusler mv. i alt udgjorde 70 % af de anti-muslimske hadforbrydelser. Derimod er anti-muslimske hadhændelser i form af diskrimination, hadefulde udtalelser mv. steget fra 2017 til 2018.

Næsten 3.000 anti-muslimske hadhændelser i 2018

Ud over de 1.072 anti-muslimske hadhændelser, Tell MAMA selv har verificeret, har organisationen modtaget oplysninger om i alt 1.891 anti-muslimske hadforbrydelser eller -hændelser i 20 politidistrikter i Storbritannien, som Tell MAMA samarbejder med.

Organisationen oplyser, at der ikke er sammenfald mellem sagerne. Det betyder, at organisationen har kendskab til i alt 2.963 anti-muslimske hadforbrydelser eller -hændelser i 2018.

Johnson-udtalelse og anti-muslimsk kampagne

Tell MAMA peger i 2018-rapporten på to begivenheder, der medførte markante stigninger i omfanget af anti-muslimske hadhændelser.

Den ene var en kampagne, der kørte i marts og maj 2018, hvor en anti-muslimsk organisation udråbte bestemte dage til ”Punish a Muslim Day” (Straf en Muslim-dag), og hvor der blev sendt breve hjem til muslimer, institutioner og arbejdspladser. Tell MAMA registrerede 37 hændelser, der har direkte forbindelse til den kampagne.

Den anden begivenhed indtraf i august, hvor den tidligere udenrigsminister (og nuværende premierminister) Boris Johnson i et debatindlæg omtalte tilslørede muslimske kvinder som ”postkasser” og ”bankrøvere”. Efter offentliggørelsen af artiklen steg antallet af anti-muslimske angreb fra 8 i den foregående uge til 38 i den efterfølgende. 22 af de 38 anti-muslimske angreb var rettet mod muslimske kvinder, der bar niqab eller anden form for slør.

Tell MAMA oplyser, at organisationen i alt registrerede 57 hændelser i de første tre uger efter offentliggørelsen af Boris Johnsons artikel. 32 af disse hændelser var rettet mod muslimske kvinder, der var klædt så man tydeligt kunne se, at de var muslimer.

Læs mere

Tell MAMA Annual Report 2018: Normalising Hatred (nyhed), Tell MAMA, 08-09-2019

Tell MAMA Annual Report 2018: Normalising Hatred (rapport), Tell MAMA, 08-09-2019

Tell MAMA’s Annual Report for 2017 Shows Highest Number of Anti-Muslim Incidents (nyhed), Tell MAMA, 22-07-2018

Beyond the Incident. Outcomes for Victims of Anti-Muslim Prejudice. Tell MAMA Annual Report 2017 (rapport), Tell MAMA, 22-07-2018