USA: Færre religiøst motiverede hadforbrydelser i 2018 end året før

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, registrerede færre religiøst motiverede hadforbrydelser mod jøder og muslimer i 2018 end i 2017. Det viser FBI’s statistik over antallet af hadforbrydelser i USA i 2018.

FBI registrerede i alt 7.120 hadforbrydelser i 2018. Det er lidt færre end i 2017, hvor der blev registreret 7.175 hadforbrydelser. Der er tale om en nedgang på mindre end 1 %. Hadforbrydelserne omfatter mange former for kriminalitet, herunder hærværk, trusler og overfald. Desuden blev 24 mord og 22 voldtægter registreret som hadforbrydelser.

De fleste hadforbrydelser i 2018 (57 %) var motiveret af offerets racemæssige eller etniske baggrund.

20 % af hadforbrydelserne havde religiøse motiver, mens 17 % var motiveret af offerets seksuelle orientering.

Godt 5 % af hadforbrydelserne var rettet mod handicappede, personer af det modsatte køn eller transkønnede. I 1 % af sagerne lå mindst to af disse motiver til grund for hadforbrydelsen.

Religiøst motiverede hadforbrydelser er især rettet mod jøder og muslimer

Antallet af religiøst motiverede hadforbrydelser i USA faldt fra 1.564 i 2017 til 1.419 i 2018. Det er en nedgang på over 9 %. Hovedparten af disse hadforbrydelser er – ligesom i de foregående år – rettet mod jøder og muslimer. Jøder udgør omkring 2 % af befolkningen i USA, og muslimernes andel ligger på ca. 1 %. Selv om de to grupper kun udgør 3 % af befolkningen, er 72 % af de religiøst motiverede hadforbrydelser rettet mod de to grupper.

Blandt ofrene for religiøst motiverede hadforbrydelser i USA i 2018 er 11 personer, der blev dræbt ved et angreb i Tree of Life-synagogen i Pittsburgh i oktober 2018. Her skød en bevæbnet mand mod tilstedeværende i synagogen. (Foto: Bruce Emmerling, Pixabay)

I 2018 blev der registreret 835 religiøst motiverede hadforbrydelser mod jøder i USA – mod 938 hadforbrydelser i 2017. Selv om antallet af forbrydelser er faldet med over 100, så er antallet af voldelige angreb mod jøder i USA – ifølge den jødiske anti-had-organisation Anti-Defamation League (ADL) – fordoblet fra 2017 til 2018, og antallet af voldsofre blev næsten tredoblet. ADL udgav tidligere i år en rapport, som viser, at 59 mennesker i 2018 var ofre for de voldelige overgreb mod jøder, sammenlignet med 21 ofre i 2017. Blandt ofrene i 2018 er 11 personer, der blev dræbt ved et angreb i Tree of Life-synagogen i Pittsburgh i oktober 2018. Her skød en bevæbnet mand mod tilstedeværende i synagogen.

Der blev i 2018 registreret 188 religiøst motiverede hadforbrydelser, der var rettet mod muslimer – mod 273 hadforbrydelser i 2017.

Antallet af hadforbrydelser mod katolikker, protestanter, ortodokse og andre kristne trossamfund udgjorde både i 2017 og 2018 omkring 10-11 % af de religiøst motiverede hadforbrydelser.

De øvrige religiøst motiverede hadforbrydelser var rettet mod andre trossamfund eller mod flere religiøse grupper på samme tid, og under 1 % af sagerne var rettet mod ateister og ikke-religiøse.

Over halvdelen af hadforbrydelserne er racistisk motiverede

Racistisk motiverede hadforbrydelser udgjorde 57 % af det samlede antal hadforbrydelser i 2018. Antallet faldt lidt – fra 4.131 i 2017 til 4.047 i 2018.

Knap halvdelen af de racistisk motiverede hadforbrydelser var både i 2017 og 2018 rettet mod sorte og afroamerikanere.

19 % af de racistisk motiverede hadforbrydelser i 2018 var rettet mod hvide, og 12 % var rettet mod latinoer.

Antallet af seksuelt motiverede hadforbrydelser er steget fra 2017 til 2018

Antallet af seksuelt motiverede hadforbrydelser steg fra 1.130 i 2017 til 1.196 i 2018. Det er en stigning på 6 %.

61 % af de seksuelt motiverede hadforbrydelser var i 2018 vendt mod bøsser, hvilket er lidt højere end i 2017, hvor andelen lå på 60 %. I begge år var omkring 11 % af de seksuelt motiverede hadforbrydelser rettet mod lesbiske. Hver fjerde af de seksuelt motiverede hadforbrydelser var i 2018 rettet mod en blandet gruppe af bøsser, lesbiske, biseksuelle, transkønnede m.fl.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA

Den amerikanske tænketank Pew Research Center udgiver hvert år en analyse, hvor de beskriver omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i verdens lande. I 2019-rapporten, der bygger på oplysninger fra 2017, ligger USA moderat med hensyn til begrænsninger af religionsfriheden fra statens side, og højt når det gælder krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet.
(Krænkelserne af religionsfriheden inddeles i fire grupper – alt efter om de ligger på et ”lavt”, ”moderat”, ”højt” eller ”meget højt” niveau.)
• Læs mere om Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA.

Læs mere

2018 Hate Crime Statistics, FBI, 12-11-2019

FBI Releases 2018 Hate Crime Statistics, FBI, 12-11-2019

Antallet af antisemitiske hændelser i USA ligger rekordhøjt, Religionsfrihed.nu, 04-10-2019

Stor stigning i hadforbrydelser mod jøder i USA, Religionsfrihed.nu, 15-11-2018

Hadforbrydelser sætter rekord: Flere overfald mod muslimer i USA sidste år end i 2001, Religionsfrihed.nu, 30-11-2017

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA, Religionsfrihed.nu