Sudan: Lovændringer giver muslimer ret til at skifte religion og forbyder omskæring af piger og kvinder

Det er ikke længere strafbart for muslimer i Sudan at skifte religion, og det er blevet tilladt for kvinder at rejse udenlands og tage sine børn med sig uden sin mands (skriftlige) samtykke. Det er også blevet tilladt for ikke-muslimer at drikke alkohol, skriver flere medier. Lovændringerne er gennemført af den midlertidige overgangsregering, der kom til magten i Sudan i august 2019. De nye love ophæver en række restriktive bestemmelser, der blev indført af Omar al-Bashirs militære styre. Omar al-Bashir blev efter langvarige demonstrationer væltet i april 2019.

Tidligere har overgangsregeringen forbudt den udbredte tradition med at omskær af piger og kvinder. Ifølge en undersøgelse fra 2014 er 87 % af sudanesiske piger og kvinder i alderen 15-49 år blevet omskåret, skriver nyhedsbureauet Associated Press (AP).

Frafald fra islam ikke længere strafbart

Både lokale og internationale menneskerettighedsgrupper har kritiseret bestemmelsen i Sudans straffelov, som gjorde det strafbart at konvertere fra islam, fordi de fandt, at den var i strid med Sudans forfatning fra 2005, som garanterede religionsfrihed og frihed til at udøve sin tro.

Sudans justitsminister, Nasr al-Din Abdel-Bari (Nasredeen Abdulbari), sagde i et tv-interview den 11. juli, at den tidligere bestemmelse om frafald fra islam bliver erstattet af et forbud mod takfir, skriver netmediet Sudan Tribune. Takfir er et islamisk begreb, der anvendes om en muslim, som erklærer en anden muslim for frafalden (vantro). Nasr al-Din Abdel-Bari sagde i tv-interviewet, at brugen af takfir over for andre var blevet en trussel mod sikkerheden i samfundet.

Tilladt for ikke-muslimer at drikke alkohol

Overgangsregeringen har også lempet landets forbud mod alkohol.

”Sudan tillader nu ikke-muslimer at drikke alkohol, så længe det ikke forstyrrer freden, og de ikke gør det i offentligheden,” udtalte justitsministeren ifølge Politiken.dk i tv-interviewet.

Nasr al-Din Abdel-Bari anerkendte, at det kan give udfordringer at gennemføre denne ændring – fx hvis en muslim og en ikke-muslim sidder sammen et sted, hvor der drikkes alkohol. Justitsministeren siger, at lovændringen kun har som mål at garantere ikke-muslimer deres rettigheder.

Fundamentalistiske islamister protesterer mod lempelserne

Fredag den 17. juli 2020 var der ifølge netmediet Dabanga “begrænsede” demonstrationer i Sudans hovedstad, Khartoum, hvor fundamentalistiske islamister protesterede mod overgangsregeringens lempelser af blandt andet loven om frafald fra islam. En gruppe yderligtgående imamer havde bebudet, at de ville oversvømme Khartoum med protester.

Demonstrationerne forløb ifølge Dabanga fredeligt. Mediet skriver samtidig, at nogle af broerne og vejene ind til byens centrum var blevet lukket om torsdagen, hvilket begrænsede adgangen til den centrale del af hovedstaden.

Religionsfriheden er blevet forbedret under midlertidig overgangsregering

De seneste lovændringer har forbedret religionsfriheden i Sudan og givet kvinder og minoriteter flere rettigheder. Forbedringerne ligger i forlængelse af en udvikling, der begyndte i 2019.

Det er ikke længere strafbart for muslimer i Sudan at konvertere fra islam til en anden religion. (Arkivfoto: Ammar Hreib, Pixabay)

USA’s Kommission om International Religionsfrihed (USCIRF) fremhævede således i en rapport fra slutningen af april 2020 Sudan som et land, hvor der skete ”betydelige fremskridt” i 2019.

”Sudan skiller sig ud og demonstrerer, at et nyt lederskab med vilje til at forandre hurtigt kan skabe håndgribelige forbedringer,” udtalte kommissionens formand, Tony Perkins, i en kommentar til 2020-rapporten. ”Religionsfriheden blev markant forbedret i Sudan i 2019, selvom der stadig er alvorlige udfordringer,” hedder det videre i rapporten fra USCIRF.

Omkring 90 % af befolkningen i Sudan er muslimer, og godt 5 % er kristne. De øvrige religiøse mindretal tæller bl.a. buddhister, hinduer, baha’ier og tilhængere af traditionelle afrikanske religioner.

2019 var et historisk år for Sudan. I april blev præsident Omar al-Bashir væltet, og hans styre blev i august afløst af en civil-militær overgangsregering.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Sudan

Den amerikanske tænketank Pew Research Center udgiver hvert år en analyse af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i verdens lande.
I 2019-rapporten, der bygger på oplysninger fra 2017, ligger Sudan meget højt, når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side, og moderat med hensyn til krænkelser i civilsamfundet.
Krænkelserne af religionsfriheden inddeles i fire grupper – alt efter om de ligger på et lavt, moderat, højt eller meget højt niveau.
Kilde: A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

Læs mere

New law abolishes apostasy, allows alcohol drinking for non-Muslim, Sudan Tribune, 11-07-2020

‘Thank you, over glorious revolution’: activists react as Sudan ditches Islamist laws, The Guardian, 16-07-2020

Sudan allows alcohol for non-Muslims, decriminalizes apostasy, Deutsche Welle, 12-07-2020

Diktatoren blev væltet – nu bliver alkohol og konvertering fra islam tilladt, Politiken.dk, 13-07-2020

Sudan’s bid to ban genital mutilation sparks hope, caution, Associated Press, 02-07-2020

Sudan: Aftale om at oprette en kommission for religionsfrihed, Religionsfrihed.nu, 03-06-2020

Ny rapport om religionsfrihed: Fremskridt i Sudan, tilbageskridt i Indien, Religionsfrihed.nu, 26-05-2020