Ny rapport om religionsfrihed: Fremskridt i Sudan, tilbageskridt i Indien

I 2019 er der sket betydelige fremskridt i Sudan i forhold til religionsfrihed, fremgår det af en ny rapport om status for religionsfriheden i 29 udvalgte lande. Ligeledes er der sket en positiv udvikling i Usbekistan. Til gengæld beretter rapporten om alvorlige tilbageskridt i Indien. Rapporten er udarbejdet af United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF).

Formanden for USCIRF, Tony Perkins, siger, at det er opmuntrende at se de positive skridt, som især to landes regeringer har taget i samarbejde med USCIRF for at sikre bedre forhold for religionsfriheden og retten til at have en overbevisning.

”Sudan skiller sig ud og demonstrerer, at et nyt lederskab med vilje til at forandre hurtigt kan skabe håndgribelige forbedringer. Der er også sket vigtige fremskridt i Usbekistan i 2019 med blik på at opfylde de forpligtelser, landet har givet om at give religiøse grupper mere frihed,” siger Tony Perkins i en kommentar til 2020-rapporten. Han mener, at religionsfriheden på et internationalt plan overordnet er inde i en opadgående kurve – selv om der er sket tilbageskridt i nogle lande.

Forbedringer i Sudan – men stadig udfordringer

Billedet er fra den gamle by i Sudans hovedstad, Khartoum. (Foto: Ammar Hreib, Pixabay)

”Religionsfriheden blev markant forbedret i Sudan i 2019, selvom der stadig er alvorlige udfordringer,” hedder det i rapporten fra USCIRF. Omkring 90 % af befolkningen i Sudan er muslimer, og godt 5 % er kristne. De øvrige religiøse mindretal tæller bl.a. buddhister, hinduer og baha’ier. 2019 var et historisk år for landet. I april blev præsident Omar al-Bashir fjernet fra magten, og hans styre blev i august afløst af en civil-militær overgangsregering.

”I løbet af de første måneder efter magtovertagelsen i august tog overgangsregeringen under ledelse af premierminister Abdalla Hamdok konkrete skridt for at forbedre religionsfriheden,” skriver USCRIF. Som eksempler nævnes, at det Republikanske Parti, der er en muslimsk mindretalsgruppe, fik mulighed for at operere åbent for første gang. Regeringen gjorde også den 25. december til officiel helligdag som en gestus over for landets kristne mindretal. Og en koptisk kristen kvinde blev udpeget til Det Øverste Råd, der er nedsat til at overvåge overgangsperioden på 39 måneder. Der er også sket – eller bebudet – en lempelse af nogle af de tidligere restriktive love, blandt andet om blasfemi og frafald fra islam.

Selv om der er sket fremskridt, viser rapporten, at der fortsat er udfordringer i forhold til at forbedre religionsfriheden for religiøse minoriteter i Sudan.

Tilbageskridt i Indien

Udviklingen er gået i den stik modsatte retning i Indien, hvor omkring 80 % af befolkninger er hinduer. Muslimer udgør med knap 15 % af befolkningen den største religiøse minoritet. På de næste pladser følger kristne og sikher.

”I 2019 var der en drastisk tilbagegang for religionsfriheden i Indien, hvor religiøse minoriteter i stigende grad blev udsat for angreb. Efter valget i maj, hvor Bharatiya Janata Partiet (BJP) bevarede magten, brugte den nationale regering sit styrkede parlamentariske flertal til at indføre forslag, som krænkede religionsfriheden i hele Indien, især for muslimer,” skriver USCIRF sammenfattende i rapporten. Den tilføjer, at regeringen lod vold over for mindretal og deres helligdomme fortsætte, uden at gerningsmændene blev straffet. Regeringen anklages også for at have tolereret og gjort sig skyldig i hadefulde ytringer og for at have tilskyndet til vold.

Som eksempel på forværringen af religionsfriheden nævner kommissionen den ændring af statsborgerskabsloven, som den BJP-ledede regering fik vedtaget. Ændringen gav ikke-muslimske migranter fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, der boede i Indien før 2015, mulighed for hurtigt at få indisk statsborgerskab. Det medførte omfattende protester i december 2019, som førte til flere voldelige sammenstød mellem politiet og demonstranter, som kostede flere mennesker livet. Politiets aktioner var især rettet mod muslimer. Der var i 2019 også flere tilfælde, hvor personer, der blev beskyldt for at slagte og/eller spise oksekød, blev lynchet.

Flere delstater har indført love, der indeholder restriktioner for at konvertere til en anden religion og forbyder tvangsomvendelser. Ifølge USCIRF gennemfører hindu-grupper, kaldet Hindutva, masseomvendelser til hinduismen, uden at myndighederne skrider ind. De samme grupper står også bag kampagner med chikane, social udstødelse og vold over for kristne, muslimer og andre religiøse minoriteter, som anklages for forsøg på at omvende mennesker. ”Når Hindutva-grupper har angrebet religiøse minoriteter for at have gennemført omvendelses-aktiviteter, arresterer politiet ofte de religiøse minoriteter, der er blevet angrebet,” skriver USCIRF i rapporten.

Landene inddeles i tre grupper

De lande, som USCIRF overvåger, bliver inddelt i tre grupper – alt efter hvor alvorlige indskrænkningerne af religionsfriheden er i de pågældende lande.

• Den ene gruppe er lande, hvor kommissionen udtrykker en særlig bekymring for religionsfriheden (Countries of Particular Concern, forkortet CPC). Det er lande, hvor regeringen deltager i eller tolererer “systematiske, igangværende, alvorlige krænkelser” af religionsfriheden.

• Den anden gruppe er lande, der er under særlig overvågning (Special Watch List, forkortet SWL). Det er lande, hvor regeringen deltager i eller tolererer ”alvorlige” krænkelser af religionsfriheden.

• Den tredje gruppe er andre lande og regioner, der overvåges, men hvor krænkelserne af religionsfriheden ligger på et lavere niveau.

Landene i de to første grupper er omtalt enkeltvis i 2020-rapporten fra USCIRF. På kommissionens hjemmeside findes der informationerne om landene og regionerne i den tredje grupper, dog ikke med opdaterede oplysninger fra 2019.

Særlig bekymring for religionsfriheden i 14 lande

I 2020-rapporten er 14 lande placeret i gruppen, hvor der er særlig bekymring for religionsfriheden. Disse lande er: Eritrea, Indien, Iran, Kina, Myanmar, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Rusland, Saudi Arabien, Syrien, Tadsjikistan, Turkmenistan og Vietnam.

Indien er ny på listen i forhold til 2019-rapporten.

2019-rapporten indeholdt 16 lande. De tre, der ikke er med længere, er Centralafrikanske Republik, Sudan og Usbekistan, som alle er rykket ned i næste gruppe.

15 lande er under særlig overvågning

Der er i alt 15 lande på listen over lande, der er under særlig overvågning. Det er: Afghanistan, Algeriet, Aserbajdsjan, Bahrain, Centralafrikanske Republik, Cuba, Egypten, Indonesien, Irak, Kasakhstan, Malaysia, Nicaragua, Sudan, Tyrkiet og Usbekistan.

Denne gruppe talte i 2019-rapporten 12 lande. Ud over Centralafrikanske Republik, Sudan og Usbekistan er Algeriet og Nicaragua nye på listen. Laos er rykket ned i gruppen af andre lande, mens Indien er rykket op i den øverste gruppe.

Andre lande

Ud over de 29 lande, der er opført i de to kategorier, som er omtalt i rapporten, følger USCIRF udviklingen i yderligere 9 lande samt Vesteuropa. De ni lande er: Bangladesh, Etiopien, Hviderusland, Kenya, Kirgisistan, Mexico, Nepal, Laos og Somalia.

Fokus på militante bevægelser

USCIRF henstiller i rapporten desuden USA’s udenrigsministerium til at være opmærksom på seks ikke-statslige organisationer, der af kommissionen betragtes som ”enheder af særlig bekymring” (entities of particular concern, forkortet EPC). Det er enheder, hvor man ifølge kommissionen har grund til særlig bekymring for, at de begår ”systematiske, igangværende, alvorlige krænkelser” af religionsfriheden.

De seks militante bevægelser er: Al-Shabaab i Somalia, Boko Haram i Nigeria, houthierne (tidligere kaldet Ansar Allah) i Yemen, Islamisk Stat i Khorasan-provinsen (ISKP) i Afghanistan, Taliban i Afghanistan og Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) i Syrien.

United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)

United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) er en uafhængig kommission, der overvåger og analyserer religionsfriheden i en række udvalgte lande. Kommissionen udgiver en årlig rapport og kommer med anbefalinger til USA’s præsident, udenrigsministeren og Kongressen. Kommissionen er oprettet med udgangspunkt i International Religious Freedom Act (IRFA) fra 1998. Dens medlemmer udpeges af præsidenten og Kongressens ledere for Demokraterne og Republikanerne.
Kilde: About USCIRF.

Artiklen er oprettet 04-05-2020.
Artiklen er senest opdateret 08-02-2021.

Læs mere

United States Commission on International Religious Freedom: Annual Report 2020, USCIRF.gov, 28-04-2020

USCIRF Releases 2020 Annual Report with Recommandations for U.S. Policy, USCIRF.gov, 28-04-2020

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Indien, Religionsfrihed.nu,

Religionsfriheden begrænses i øget omfang rundt omkring i verden, Religionsfrihed.nu, 23-07-2019