Religionsfriheden begrænses i øget omfang rundt omkring i verden

Indien ligger i toppen over lande, hvor omfanget af krænkelser af religionsfriheden pga. fjendtligheder i civilsamfundet ligger på et meget højt niveau. Baggrunden skal blandt andet søges i en voksende hinduistisk nationalisme. (Foto: Pixabay)

Indien, Kina, Syrien, Iran og Egypten er nogle af de lande, hvor religionsfriheden trædes mest under fode. Det fremgår af en ny analyse af, hvordan det står til med religionsfriheden rundt omkring i verden. Analysen er udarbejdet af den amerikanske tænketank Pew Research Center. Den viser samtidig, at situationen er værre nu end for ti år siden.

Analysen A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World viser, at niveauet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side ved udgangen af 2017 lå på et ”højt” eller ”meget højt” niveau i 52 lande – sammenlignet med 40 lande i 2007. Og ved udgangen af 2017 var der 56 lande, hvor omfanget af krænkelser af religionsfriheden pga. fjendtligheder i civilsamfundet lå på et ”højt” eller ”meget højt” niveau – sammenlignet med 39 lande i 2007.

Krænkelserne rammer især kristne, muslimer og jøder

198 lande og selvstyreområder indgår i analysen, og i 187 af disse bliver religionsfriheden begrænset i et eller andet omfang. I hovedparten af tilfældene er der dog tale om krænkelser på et ”lavt” eller moderat ”niveau”, selv om antallet af lande med krænkelser på et ”højt” eller ”meget højt” niveau er steget gennem de seneste ti år.

Krænkelserne rammer især kristne, muslimer og jøder.

Kristnes religionsfrihed blev i 2017 krænket i 143 lande – mod 107 lande i 2007. Muslimers religionsfrihed blev i 2017 krænket i 140 lande – mod 96 lande i 2007. Og jøders religionsfrihed blev i 2017 krænket i 87 lande – mod 51 lande i 2007.

Tilsvarende er der sket en stigning i antallet af lande, hvor religionsfriheden for hinduer, buddhister, folkereligioner, andre religioner samt ateister og andre livssynsgrupper krænkes.

Nederst findes links til artikler, som mere detaljeret beskriver begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for forskellige grupper af religiøse og ikke-religiøse samfund.

Begrænsninger fra statens side

I analysen skelnes der mellem begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet.

Begrænsninger fra statens side omfatter restriktioner, der fremgår af et lands forfatning og love om religionsudøvelsen. I nogle lande anerkendes kun enkelte religioner i forfatningen. Det gælder fx i Egypten, hvor kun islam, kristendom og jødedom anerkendes, og hvor kun disse trosretninger har ret til at udøve deres religion. I Eritrea er kun fire trossamfund anerkendt, nemlig tre kristne og et islamisk. Og i Indien har nogle delstater indført love, som begrænser retten til at skifte religion.

Begrænsningerne omfatter også krænkelser, som skyldes regeringens og myndighedernes forvaltning af lovgivningen. I Iran bliver baha’ier betragtet som ”kættere”, og myndighederne har arresteret og fængslet flere medlemmer af Baha’i-samfundet. Ligeledes er medlemmer af kristne husmenigheder blevet fængslet og i nogle tilfælde idømt flere års fængsel på grund af deres religiøse aktiviteter. I Rusland har myndighederne fængslet en række medlemmer af Jehovas Vidner, efter at landets højesteret i 2017 forbød organisationen. I foråret 2019 blev danskeren Dennis Christensen, der er aktiv i Jehovas Vidner, idømt seks års fængsel for at have at “fortsat aktiviteterne i en forbudt ekstremistisk organisation”.

I Kina er omkring en million muslimer i den autonome region Xinjiang i det nordvestlige Kina blevet anbragt i såkaldte ”genopdragelseslejre”. I forvejen har kinesiske myndigheder gennem de seneste år lagt hindringer i vejen for muslimske uighurer. Fx er universitetsstuderende blevet straffet for at bede, og myndighederne har forhindret dem i at deltage i religiøse aktiviteter, herunder at faste under ramadanen.

I 2017 var der i alt 27 lande, hvor begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side ligger på et ”meget højt” niveau. Disse lande er: Kina, Iran, Malaysia, Syrien, Maldiverne, Rusland, Algeriet, Egypten, Usbekistan, Indonesien, Turkmenistan, Saudi Arabien, Vietnam, Eritrea, Tadsjikistan, Comorerne, Singapore, Tyrkiet, Kasakhstan, Marokko, Laos, Myanmar, Aserbajdsjan, Mauretanien, Sudan, Brunei og Pakistan.  

Diagrammet viser antallet af lande, hvor begrænsningerne og indskrænkningerne af religionsfriheden fra statens side ligger på hhv. et lavt, moderat, højt eller meget højt niveau. Diagrammet dækker perioden fra 2007 til 2017.
Krænkelser i civilsamfundet

Krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet omfatter både tilfælde, hvor mere eller mindre organiserede grupper krænker andres religionsfrihed, og tilfælde, hvor krænkelserne foretages af enkeltpersoner.

Indien ligger i toppen over lande, hvor omfanget af krænkelser af religionsfriheden pga. fjendtligheder i civilsamfundet ligger på et meget højt niveau. Det skyldes blandt andet en voksende hinduistisk nationalisme, der har inspireret militante grupper til i flere tilfælde at øve vold mod muslimer, kristne og andre religiøse mindretal.

I slutningen af juni 2017 blev en muslimsk mand, Alimuddin Ansari, angrebet af en gruppe hinduer, fordi han transporterede oksekød i sin bil. Mændene hev ham ud af bilen, slog ham og satte ild til bilen. På videooptagelser kan man ifølge avisen The Guardian se, at mændene slår Alimuddin Ansari med kødstykker, mens bilen brænder i nærheden. Alimuddin Ansari døde som følge af det voldelige overfald. 11 af gerningsmændene blev i marts 2018 idømt fængsel på livstid for mord og kriminel sammensværgelse. Mændene er del af en nationalistisk hindubevægelse, der bruger vold i deres kamp for at ”beskytte køer”. Avisen oplyser, at en af dem er distriktsmedarbejder i det regerende BJP-parti (Bharatiya Janata Party).

I et andet tilfælde fra 2017 eskalerede en konflikt mellem to studerende i Gujarat, en hindu og en muslim, til optøjer med angreb og ildspåsættelser af huse og biler, der tilhørte muslimer. I alt blev omkring 50 boliger hærget.

I oktober 2017 udtalte lederen af den nationalistiske hinduorganisation Vishwa Hindu Parishad (VHP), at kristne missionærer skulle forlade landet, og at organisationen ville starte en ”Forlad Indien”-kampagne. VHP-lederen tilføjede, at organisationen ikke vil tillade, at en eneste kristen missionær bliver tilbage i landet.

I Centralafrikanske Republik har en flerårig voldelig konflikt mellem kristne og muslimske militser kostet mange mennesker livet og fordrevet endnu flere. Det er forholdsmæssigt især gået ud over muslimer. Omkring 80 % de muslimske indbyggere er blevet tvunget til at flygte fra landet.

I rapporten fra Pew Research Center nævnes også et par eksempler, hvor enkeltpersoner eller grupper har optrådt voldeligt: I 2016 dræbte en sunnimuslimsk mand i Storbritannien en butiksejer, der var Ahmadiyya-muslim, fordi ”han ikke havde respekteret profeten Muhamed”. Og i Ukraine truede en gruppe separatister i 2015 fire medlemmer af Jehovas Vidner med vold til at bekende den ortodokse kristendom som den eneste sande religion.

I 2017 var der 10 lande, hvor krænkelserne af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet ligger på et ”meget højt” niveau. Det er: Indien, Syrien, Irak, Egypten, Nigeria, Centralafrikanske Republik, Pakistan, Israel, Yemen og Bangladesh.

Diagrammet viser antallet af lande, hvor krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på hhv. et lavt, moderat, højt eller meget højt niveau. Diagrammet dækker perioden fra 2007 til 2017.
Mange former for begrænsninger og krænkelser

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden kan omfatte mange forskellige former for overgreb. Det kan fx være i form af:
• chikane af mennesker ved tilråb på gaden, opslag på sociale medier mv.,
• diskrimination i forhold til beskæftigelse, uddannelse og bolig,
• hærværk mod kirker, moskeer, templer og andre tilbedelsessteder,
• udstødelse af familien eller andre former for negativ social kontrol,
• trusler, vold, drab, skudmassakrer og terrorangreb,
• restriktioner i forfatningen og landets love,
• vilkårlighed i statens forvaltning af landets love,
• arrestationer, tilbageholdelser og vilkårlige fængslinger,
• systematisk forfølgelse, etnisk udrensning og folkedrab.

198 lande og selvstyreområder – minus Nordkorea

Analysen fra Pew Research Center omfatter 198 lande og selvstyreområder. Blandt landene er 192 af de 193 nationer, der er medlem af FN. Den eneste undtagelse er Nordkorea, hvor der er omfattende begrænsninger af religionsfriheden. Nordkorea er ikke med, fordi det ikke er muligt for Pew Research Center at indhente oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for at kunne udarbejde et indeks for landet, der kan sammenlignes med de øvrige lande og selvstyreområder.

De seks områder med selvstyre, der indgår i analysen, er: Kosovo, Hong Kong, Macau, De Palæstinensiske Områder, Taiwan og Vestsahara.

Begrænsninger og krænkelser ligger højest i Mellemøsten og Nordafrika

Niveauet for begrænsningerne og krænkelserne af religionsfriheden ligger markant højere i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) sammenlignet med andre regioner.

Når det gælder begrænsninger på grund af restriktioner fra statens side, ligger landene i MENA-regionen med et gennemsnit på 6,0 på en skala, hvor maksimum er 10. Gennemsnittet på verdensplan er 2,8. Landene syd fra Sahara og Europa ligger meget tæt på dette gennemsnit, mens landene i Nord- og Sydamerika ligger lavest med et gennemsnit på 2,0. Landene i Asien og Stillehavsområdet har et gennemsnit på 3,8.

MENA-landene ligger også højest, når det gælder krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet – med et gennemsnit på 4,3. Gennemsnittet på verdensplan ligger på 2,1. Landene i Asien og Stillehavsområdet ligger på samme niveau, og landene syd for Sahara ligger på 2,2. De europæiske lande har et gennemsnit på 2,6, og de amerikanske lande ligger lavest med et gennemsnit på 0,4.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i udvalgte lande

Skemaet nedenfor viser, hvordan en række lande og selvstyreområder ligger placeret mht. begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i de pågældende lande.

Alle lande og selvstyreområder, hvor niveauet af begrænsninger fra statens side og/eller krænkelser i civilsamfundet ligger på et meget højt niveau er nævnt i skemaet. Herudover er medtaget en række lande, herunder Danmark og andre lande, der er omtalt her på hjemmesiden. Herved kan skemaet give overblik over, hvordan disse lande er placeret i forhold til hinanden.

Det skal videre nævnes, at niveauet af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i hovedparten af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i analysen fra Pew Research Center, ligger på et lavt og/eller moderat niveau.

Skemaet ovenfor viser, hvordan nogle af verdens lande og selvstyreområder er placeret, når det gælder begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden og friheden til at have en overbevisning. I skemaet er medtaget alle lande, hvor omfanget af begrænsninger af religionsfriheden fra statens side ligger ”meget højt” (felterne yderst til højre i den lodrette kolonne), og alle lande, hvor niveauet for krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet ligger ”meget højt” (felterne i den øverste vandrette række). I de øvrige felter er kun medtaget nogle af de lande, der hører til i de respektive felter. I alle felter er landene opført i alfabetisk rækkefølge. Det betyder, at rækkefølgen ikke nødvendigvis angiver, hvordan landene i et felt ligger i forhold til de andre lande i det pågældende felt.

Artiklen er senest opdateret 10-04-2020.

Note om begreber

I analysen fra Pew Research Center anvendes ordet ”harassment” om de forskellige former for overgreb, der kan være tale om, når det handler om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden. ”Harassment” oversættes typisk til ”chikane”, men da ordet ”chikane” på dansk også bruges om konkrete former for overgreb – fx tilråb på gaden og opslag på Facebook og andre sociale medier – bruger vi i artiklen ordet ”krænkelser” som samlet betegnelse for de forskellige former for overgreb, der kan ligge til grund for begrænsningerne af religionsfriheden.

Om Pew Research Centers undersøgelse

• Pew Research Center fra siden 2007 udarbejdet et årligt indeks for omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden rundt omkring i verden. De opdeles i to kategorier:
1. Begrænsninger og indskrænkninger fra statens side – fx i forfatningen, lovgivningen eller myndighedernes forvaltning.
2. Krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet – fx religiøst motiverede hadforbrydelser i form af chikane, trusler, vold, hærværk mv.

• Inden for begge kategorier udarbejdes et indeks på en skala fra 0 til 10 – jo højere tallet er, desto mere omfattende er indskrænkningen af religionsfriheden. Disse indeks udarbejdes på baggrund af landenes forfatninger og oplysninger fra omkring 20 internationale kilder.

• Landenes indeks inddeles i fire kategorier – alt efter om begrænsningerne og krænkelserne af religionsfriheden ligger på et ”lavt”, ”moderat”, ”højt” eller ”meget højt” niveau.

• De årlige analyser omfatter 198 lande og selvstyreområder, som tæller mere end 99,5 % af verdens befolkning. Blandt landene er 192 af de 193 nationer, der er medlem af FN. Den eneste undtagelse er Nordkorea. Det skyldes, at Nordkorea er et meget lukket land, og at det ikke er muligt for uafhængige observatører at besøge landet regelmæssigt. Derfor er det ikke muligt for Pew Research Center at udarbejde et indeks for landet, som kan sammenlignes med resultaterne for de øvrige lande og selvstyreområder.

• Ud over de 192 lande omfatter undersøgelsen seks områder med selvstyre. Det er: Kosovo, Hong Kong, Macau, De Palæstinensiske Områder, Taiwan og Vestsahara.

Læs mere om Pew Research Centers analyser af religionsfriheden på globalt plan.

Læs mere

• A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

Indian ’cow protectors’ failed for life over murder of Muslim man, The Guardian, 22-03-2018

Begrænsninger og krænkelser af kristnes religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af muslimers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af jøders religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af hinduers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af buddhisters religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af folkereligioner

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af andre religioner

Begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning