Religiøst motiveret chikane af udøvere af ”andre religioner”

Gruppen andre religioner omfatter i den opdeling, der ligger til grund for årlige analyser fra tænketanken Pew Research Center, både gamle religioner som sikher og zarathustrier og nyere religioner som Baha’i-samfundet og Scientology. Andre religioner tæller på verdensplan i alt godt 60 millioner mennesker.

Udøvere af religioner og trossamfund i denne gruppe risikerede i 2020 en eller anden form for chikane i 62 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i analyserne fra Pew Research Center. Det er seks færre lande end i 2019. Tallene i analysen viser, at et antal personer i en gruppe har været udsat for en eller flere former for chikane, men de siger ikke noget om, hvor mange personer der er tale om. Tallene fortæller heller ikke, hvor alvorlig chikanen har været. Der kan være tale om såvel verbal som fysisk chikane (hærværk, overfald, tilbageholdelser, fordrivelser og drab).

Siden den første analyse i 2007 har der været en jævnt stigende tendens i kurven over antallet af lande, hvor udøvere af andre religioner risikerer chikane – fra 33 lande i 2007 til 62 lande i 2020, og med 68 lande i 2019 som det hidtil højeste antal.

Chikane af udøvere af andre religioner i Danmark

Rigspolitiets seneste årsrapporter over hadforbrydelser i Danmark viser, at der i perioden 2015-2020 i alt er registreret 776 religiøst motiverede hadforbrydelser i Danmark. Af dem er 36 (4,6 %) rettet mod personer fra ”øvrige trossamfund og menigheder”. I de fleste tilfælde er der ingen oplysninger om, hvilke trossamfund der konkret er tale om – bortset fra enkelte tilfælde, hvor det oplyses, at ofrene tilhører Jehovas Vidner.

Chikane af udøvere af andre religioner i andre lande

Udøvere af en eller flere af de andre religioner har i de seneste år risikeret chikane i et eller andet omfang i mere end en fjerdedel af de lande og selvstyreområder, der indgår i Pew Research Centers analyser.

Baha’i-samfundets center i Haifa i Israel. (Foto: Pixabay) 

Medlemmer af Baha’i-samfundet krænkes i flere lande

Baha’ier er en af de religiøse grupper, der oplever religiøst motiveret chikane rundt omkring i verden, blandt andet i Egypten og Iran. Bahá’í-samfundet i Danmark betegner baha’i-troen som ”den nyeste af de selvstændige verdensreligioner”. Religionens ”fokus er at bygge en retfærdig, fredelig og bæredygtig verden – ét nabolag ad gangen”.

Egypten

Baha’i-samfundet er ikke anerkendt som religion i Egypten. Det givet medlemmerne problemer, fordi alle borgere i Egypten skal have et nationalt identitetskort, som blandt andet indeholder oplysninger om, hvilken religion vedkommende tilhører – og det er kun muligt at vælge mellem islam, kristendom og jødedom. Bestemmelsen har medført flere konflikter gennem årene, fordi ateister, baha’ier, agnostikere og andre egyptere, som ikke kan identificere sig med en af de tre anerkendte religioner, ikke kan få et id-kort, medmindre de lyver om deres religion.

Konflikten har berørt flere medlemmer af Baha’i-samfundet, som er et af de største ikke-anerkendte religiøse mindretal i Egypten. Efter en langvarig juridisk proces, der varede flere år, blev der i 2009 opnået en kompromisløsning, som gør det muligt at anføre en tankestreg i rubrikken for religion på id-kortet. Den 8. august 2009 fik to egyptiske baha’ier som de første et religionsneutralt id-kort. Men selv om der er kommet en løsning på problemet med id-kort, er Baha’i-samfundet fortsat ikke anerkendt som religion i Egypten.

Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Egypten.

Iran

Medlemmer af Baha’i-samfundet bliver diskrimineret på en række områder i Iran. De må ikke arbejde i den offentlige sektor, og de er udelukket fra at være med i det statslige sociale pensionssystem. Baha’ier må ikke modtage erstatninger for skader eller forbrydelser, der er begået mod dem. De må heller ikke arve ejendom. Irans øverste leder har udstedt en fatwa, der opfordrer borgerne til at undgå enhver forbindelse med baha’ier.

I september 2017 sad 97 baha’ier fængslet i Iran. Mindst 84 af dem blev anholdt mellem januar og september samme år. Ifølge Bahai International Community (BIC) havde alle anholdelser og tilbageholdelser direkte forbindelse til personernes tro og religiøse identitet. I april 2017 fastslog FN’s arbejdsgruppe om vilkårlige tilbageholdelser, at frihedsberøvelsen af ​​24 af baha’ierne var vilkårlig, og at anholdelsen og tilbageholdelsen af dem krænkede deres rettigheder. De arresterede baha’ier blev blandt andet anklaget for at krænke religiøse helligdomme, forstyrre den offentlige orden, propagandere mod systemet og handle mod den nationale sikkerhed.

Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Iran.

Artiklen er oprettet 29-08-2019.
Artiklen er senest opdateret 04-01-2023.

Læs mere

Physical harassment related to religion occurred in more than two-thirds of countries in 2020, Pew Research Center, 29-11-2022

Ny analyse: Religiøse og ikke-religiøse grupper risikerer fysisk chikane i 70 % af verdens lande, Religionsfrihed.nu, 22-12-2022

Ny analyse: Indskrænkningerne af religionsfriheden på globalt plan lå i 2020 på et lidt lavere niveau end året før, Religionsfrihed.nu, 02-12-2022

Danmark: Næsten hver tredje hadforbrydelse i 2020 havde et religiøst motiv, Religionsfrihed.nu, 17-11-2021

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Egypten, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Iran, Religionsfrihed.nu

Baha’i-samfundet i Danmark