Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af andre religioner

Gruppen andre religioner omfatter i den opdeling, der ligger til grund for analysen fra den amerikanske tænketank Pew Research Center, både gamle religioner som sikher og zarathustrier og nyere religioner som Baha’i-samfundet og Scientology. Andre religioner tæller på verdensplan i alt omkring 60 millioner mennesker.

Religionsfriheden for udøvere af en eller flere af disse andre religioner bliver i et eller andet omfang begrænset eller krænket i omkring hvert fjerde land. Det fremgår af en ny analyse fra Pew Research Center.

I 2007 var religionsfriheden for udøvere af andre religioner indskrænket i 33 lande. Det antal er steget til 50 lande i 2017 – og i 2010 og 2016 var der tale om over 50 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i analysen fra Pew Research Center.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af andre religioner i Danmark

Rigspolitiets årlige rapporter om hadforbrydelser viser, at der i 2017 blev registreret 7 tilfælde af religiøst motiverede hadforbrydelser mod personer fra ”øvrige trossamfund og menigheder” – mod fem sager i 2016 og en enkelt i 2015. Det er ikke oplyst, hvilke trossamfund de pågældende tilhører.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af andre religioner i andre lande

Religionsfriheden for en eller flere af de trosretninger, der er kategoriseret under andre religioner, bliver i et eller andet omfang krænket i et stigende antal lande og selvstyreområder. 2019-analysen fra Pew Research Center, der bygger på oplysninger fra 2017, viser, at indskrænkningen af religionsfriheden for udøvere af andre religioner især skyldes begrænsninger fra statens side. I 2017 blev religionsfriheden for udøvere af andre religioner begrænset i 43 lande som følge af indskrænkninger fra statens side – og i 21 lande på grund af fjendtligheder i civilsamfundet.

Medlemmer af Baha’i-samfundet krænkes i flere lande

Baha’i-samfundets center i Haifa i Israel. (Foto: Pixabay) 

Baha’ier er et af de trossamfund, der oplever indskrænkninger af deres religionsfrihed flere steder. Blandt andet i Egypten og Iran. Bahá’í-samfundet i Danmark betegner baha’i-troen som ”den nyeste af de selvstændige verdensreligioner”. Religionens ”fokus er at bygge en retfærdig, fredelig og bæredygtig verden – ét nabolag ad gangen”.

Egypten

Baha’i-samfundet er ikke anerkendt som religion i Egypten. Det givet medlemmerne problemer, fordi alle borgere i Egypten skal have et nationalt identitetskort. Og på de nationale identitetskort i Egypten skal der blandt andet stå, hvilken religion vedkommende tilhører – og det er kun muligt at vælge mellem islam, kristendom og jødedom. Bestemmelsen har medført flere konflikter gennem årene, fordi ateister, baha’ier, agnostikere og andre egyptere, som ikke kan identificere sig med en af de tre anerkendte religioner, ikke kan få et id-kort, medmindre de lyver om deres religion.

Konflikten har berørt flere medlemmer af Baha’i-samfundet, som er et af de største ikke-anerkendte religiøse mindretal i Egypten. Efter en langvarig juridisk proces, der varede flere år, blev der i 2009 opnået en kompromisløsning. Den gør det muligt at anføre en tankestreg i rubrikken for religion på id-kortet. Den 8. august 2009 fik to egyptiske baha’ier som de første et religionsneutralt id-kort. Men selv om der er kommet en løsning på problemet med id-kort, er Baha’i-samfundet fortsat ikke anerkendt som religion i Egypten.

• Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Egypten.

Iran

Medlemmer af Baha’i-samfundet bliver diskrimineret på en række områder i Iran. De må ikke arbejde i den offentlige sektor, og de er udelukket fra at være med i det statslige sociale pensionssystem. Baha’ier må ikke modtage erstatninger for skader eller forbrydelser, der er begået mod dem. De må heller ikke arve ejendom. Irans øverste leder har udstedt en fatwa, der opfordrer borgerne til at undgå enhver forbindelse med baha’ier.

I september 2017 sad 97 baha’ier fængslet i Iran. Mindst 84 af dem blev anholdt mellem januar og september samme år. Ifølge Bahai International Community (BIC) havde alle anholdelser og tilbageholdelser direkte forbindelse til personernes tro og religiøse identitet. I april 2017 fastslog FN’s arbejdsgruppe om vilkårlige tilbageholdelser, at frihedsberøvelsen af ​​24 af baha’ierne var vilkårlig, og at anholdelsen og tilbageholdelsen af dem krænkede deres rettigheder. De arresterede baha’ier blev blandt andet anklaget for at krænke religiøse helligdomme, forstyrre den offentlige orden, propagandere mod systemet og handle mod den nationale sikkerhed.

• Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Iran.

Artiklen er senest opdateret 10-04-2020.

Læs mere

• A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

Religionsfriheden begrænses i øget omfang rundt omkring i verden, Religionsfrihed.nu, 23-07-2019

Hver tredje hadforbrydelse i 2017 havde et religiøst motiv, Religionsfrihed.nu, 25-09-2018

Religious Composition by Country, 2010-2050, Pew Research Center, 02-04-2015

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Egypten, Religionsfrihed.nu, 11-07-2019

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Iran, Religionsfrihed.nu, 27-07-2019

Baha’i-samfundet i Danmark