Om begrebet ”religionsfrihed”

”Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed.” Sådan begynder artikel 18 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Og i artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions slås fast, at ”enhver har ret til at tænke frit, til samvittigheds- og religionsfrihed”.

Det er to artikler, som står meget centralt, når man skal ”definere” begrebet religionsfrihed.

Når man læser hele indholdet i de to artikler, står det klart, at begrebet skal forstås bredt. Det handler ikke kun om retten til at have en religion, men også om retten til at tænke frit og til at have en overbevisning, fx et humanistisk livssyn.

Derfor bruges i daglig tale ikke kun ordet ”religionsfrihed”, men også udtryk som samvittighedsfrihed, tankefrihed, overbevisningsfrihed, trosfrihed og livssynsfrihed.

I artiklen Hvad omfatter religionsfriheden? beskrives nærmere, hvad der er essensen af religionsfriheden.

Om sprogbrugen her på hjemmesiden

Begrebet religionsfrihed omfatter ikke kun retten til at have en religion, men også retten til at have en overbevisning og et livssyn, der ikke er knyttet til en religion eller tro. Religionsfriheden omfatter også retten til at skifte religion eller overbevisning og til slet ikke at have en religion eller overbevisning.

Når vi derfor bruger ordet religionsfrihed, skal det forstås i denne brede betydning. I nogle tilfælde bruger vi udtryk som trosfrihed (om religiøse samfund) og livssynsfrihed (om ikke-religiøse samfund).

I nogle artikler ældre artikler kan udtrykket ”religions- og trosfrihed” forekomme. Det stammer fra en dansk oversættelse, hvor det engelske udtryk ”Freedom of Religion or Belief” oversættes til “religions- og trosfrihed” – i stedet for “frihed til at have en religion eller overbevisning”. Vi ændrer sprogbrugen, når disse artikler bliver opdateret.

I nogle tilfælde er udtrykket ”religions- og trosfrihed” knyttet til navnet på en institution, titel eller lignende, og her anvender vi det officielle navn på vedkommende. Ligeledes skrives “religions- og trosfrihed”, hvis det indgår i et direkte citat fra en skriftlig kilde eller en persons offentlige udtalelser.

Artiklen er senest opdateret 10-04-2020.

Læs mere

Hvad omfatter religionsfriheden?, Religionsfrihed.nu