Om begrebet “religionsfrihed”

”Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed.” Sådan begynder artikel 18 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Og i artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions slås fast, at ”enhver har ret til at tænke frit, til samvittigheds- og religionsfrihed”.

Det er to artikler, som står meget centralt, når man skal forstå og forklare begrebet religionsfrihed.

Når man læser hele indholdet i de to artikler, står det klart, at begrebet skal forstås bredt. Det handler ikke kun om retten til at have en religion, men også om retten til at tænke frit og til at have en overbevisning, fx et humanistisk eller ateistisk livssyn.

Derfor bruges i daglig tale ikke kun ordet religionsfrihed, men også udtryk som samvittighedsfrihed, tankefrihed, trosfrihed, livssynsfrihed og friheden til at have en overbevisning.

I artiklen Hvad omfatter religionsfriheden? beskrives nærmere, hvad der er essensen af religionsfriheden.

Om sprogbrugen på hjemmesiden

Her på hjemmesiden bruger vi den brede forståelse af begrebet religionsfrihed. Vi understreger det i nogle tilfælde ved at bruge udtryk som ”religionsfrihed og friheden til at have en overbevisning” eller lignende. Den slags lange udtryk kan dog gøre sproget tungt, og derfor anvender vi ofte kun ordet religionsfrihed – men gør det i den brede forståelse af begrebet.

Hvis udtrykket ”religions- og trosfrihed” er knyttet til navnet på en institution, en titel eller lignende, anvendes det som en del af det officielle navn. Ligeledes skrives “religions- og trosfrihed”, hvis det indgår i et direkte citat fra en skriftlig kilde eller en persons offentlige udtalelser.

Udtrykket ”religions- og trosfrihed” kan herudover forekomme i enkelte artikler fra før august 2019. Det skyldes, at det engelske udtryk ”Freedom of Religion or Belief” ofte oversættes til ”religions- og trosfrihed”. Den oversættelse er vi gået bort fra, da vi ikke finder den dækkende. Vi finder det mere dækkende at tale om ”friheden til at have en religion eller overbevisning” eller lignende. Men der kan være ældre artikler, hvor den tidligere oversættelse ikke er blevet rettet.

Artiklen er oprettet 28-08-2019.
Artiklen er senest opdateret 03-02-2021.

Læs mere

Hvad omfatter religionsfriheden?, Religionsfrihed.nu