Begrænsninger og krænkelser af hinduers religionsfrihed

Indisk sadhu. En sadhu er en mand, der praktiserer yoga og/eller tantra. (Foto: Pixabay)

Over en milliard af verdens befolkning er hinduer. De udgør 15 % af verdens over 7 milliarder mennesker. Langt hovedparten af dem lever i Indien eller andre lande i Asien.

I de seneste år er hinduers religionsfrihed blevet begrænset og/eller krænket i omkring 20 lande, fremgår det af en analyse fra tænketanken Pew Research Center. I 2007 blev hinduers religionsfrihed begrænset og/eller krænket i 21 lande. I de følgende år har kurven svinget fra år til år – lavest i 2013, hvor hinduers religionsfrihed blev begrænset og/eller krænket i 9 lande. Herefter steg antallet af lande til 23 i både 2016 og 2017, hvorefter det faldt til 19 lande i 2018.

Begrænsninger og krænkelser af hinduers religionsfrihed i Danmark

Rigspolitiets seneste årsrapporter over hadforbrydelser i Danmark viser, at der i perioden 2015-2019 ikke er registreret religiøst motiverede hadforbrydelser mod hinduer i Danmark.

Begrænsninger og krænkelser af hinduers religionsfrihed i andre lande

Bangladesh

Bangladesh er et af de lande, hvor hinduers religionsfrihed i nogle tilfælde bliver krænket. Der bor ca. 160 millioner mennesker i Bangladesh. Omkring 89 % er muslimer, og hinduerne udgør som det største religiøse mindretal omkring 10 % af befolkningen.

I marts 2018 dræbte uidentificerede enkeltpersoner en hinduistisk præst i Chatmohar Upazila i Pabna Distriktet. Der blev desuden stjålet guld og penge fra nevøens hjem. Personer med anti-hinduistiske følelser mistænkes for drabet. Ifølge pressen har et vidne set en ung kvinde i burka flygte fra stedet. Efterforskningen af sagen var endnu ikke afsluttet ved udgangen af 2018.

Menneskerettighedsorganisationen Odhikar offentliggjorde i 2018 dokumentation for 35 tilfælde af vold mod buddhister, hinduer og kristne. Et af ofrene blev dræbt, oplyser det amerikanske udenrigsministerium i sin 2018-rapport om religionsfriheden på internationalt plan.

Sri Lanka

Etniske og religiøse spændinger i Sri Lanka førte i 1983 til en langvarig og blodig borgerkrig mellem den tamilske befrielsesbevægelse LTTE (De Tamilske Tigre) og regeringsstyrker. Baggrunden var, at der havde udviklet sig en stærkere og stærkere nationalisme. Den var præget af singaleserne, der er buddhister, og som udgør omkring tre fjerdedele af befolkningen. De fleste tamiler er hinduer, og en mindre del af dem er kristne. Borgerkrigen varede helt frem til 2009. De Tamilske Tigre erklærede den 17. maj 2009, at de opgav den militære kamp. LTTE eksisterer fortsat som en underjordisk bevægelse i Sri Lanka og andre lande. Både De Tamilske Tigre og regeringsstyrkerne blev anklaget for at have begået alvorlige krænkelser af menneskerettighederne under borgerkrigen. Det anslås, at borgerkrigen kostede mellem 60.000 og 100.000 mennesker livet. Endnu flere flygtede til andre lande. Hovedparten af de knap 12.000 srilankanere, der bor i Danmark, er flygtninge eller efterkommere af flygtninge, som søgte asyl i Danmark under borgerkrigen i deres hjemland.

Spændinger mellem etniske og religiøse grupper fører i nogle tilfælde til konflikter i lokale områder. Det kan nogle gange være vanskeligt at afgøre, hvad der skyldes religiøse forskelligheder, og hvad der skyldes etnisk tilhørsforhold. Da der ofte er en tæt sammenhæng mellem menneskers etniske og religiøse baggrund.

I de seneste år er de etnisk-religiøse spændinger blevet forstærket. Det skyldes blandt andet en tiltagende buddhistisk nationalisme. Flere nationalistiske buddhistiske grupper i Sri Lanka er involveret i chikane, overgreb og andre krænkelser af de religiøse mindretal. En af dem er Bodu Bala Sena (BBS), der blev dannet i 2012. BBS søger at påvirke Sri Lankas politikere til at fremme et singalesisk buddhistisk overherredømme på bekostning af især muslimer og kristne.

Lokale politikere og civilsamfundsgrupper har i de seneste år anklaget buddhistiske grupper og Sri Lankas militær for at opføre buddhistiske templer og helligdomme i nogle overvejende hinduistiske og muslimske områder i de nordlige og østlige provinser. Kritikerne siger, at der er tale om religiøs intimidering, fordi helligdommene bygges i områder, hvor der kun bor få buddhister, om overhovedet nogen. Ifølge lokale politikere i det nordlige Sri Lanka har soldater i flere tilfælde hjulpet med at opføre ​​buddhistiske statuer, og de kritiserer militæret for at overskride deres magtbeføjelser. Srilankanske myndigheder har afvist kritikken og siger, at der ikke er modstand mod opførelsen af buddhistiske statuer i disse områder.

Selv om de etnisk-religiøse spændinger har været tiltagende i de seneste år i Sri Lanka, er der også taget initiativer med henblik på at involvere religiøse ledere og andre ledere i civilsamfundet til at deltage i arbejdet med at fremme fred og forsoning.

Artiklen er oprettet 29-08-2019.
Artiklen er senest opdateret 12-02-2021
.

Læs mere

• In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a Decade, Pew Research Center, 10-11-2020

Stater begrænser i øget omfang religionsfriheden rundt omkring i verdens lande – også i Danmark, Religionsfrihed.nu, 17-11-2020

Der blev i 2019 anmeldt over 50 % flere religiøst motiverede hadforbrydelser end i 2018, Religionsfrihed.nu, 08-10-2020

Religious Composition by Country, 2010-2050, Pew Research Center, 02-04-2015

2018 Report on International Religious Freedom: Bangladesh, U.S. Department of State, 21-06-2019

Sri Lanka (Historie), DenStoreDanske.dk, hentet 06-05-2019

Sri Lanka, Wikipedia (engelsk), hentet 08-05-2019

Sri Lanka, DenStoreDanske.dk, hentet 04-05-2019

2018 Report on International Religious Freedom: Sri Lanka, U.S. Departement of State, 21-06-2019