Religiøst motiveret chikane af hinduer

Indisk sadhu. En sadhu er en mand, der praktiserer yoga og/eller tantra. (Foto: Pixabay)

Over en milliard af verdens befolkning er hinduer. De udgør omkring 15 % af verdens over 8 milliarder mennesker. Langt hovedparten af dem lever i Indien og andre lande i Asien.

Hinduer risikerede i 2020 religiøst motiveret chikane i 21 lande. Det svarer til gennemsnittet for de seneste 5-6 år, men højere end det var i perioden 2007-2015. Det fremgår af årlige analyser fra tænketanken Pew Research Center om chikane af religiøse og ikke-religiøse grupper i 198 lande og selvstyreområder. Tallene i analysen viser, at et antal personer i en gruppe har været udsat for en eller flere former for chikane, men de siger ikke noget om, hvor mange personer der er tale om. Tallene fortæller heller ikke, hvor alvorlig chikanen har været. Der kan være tale om såvel verbal som fysisk chikane (hærværk, overfald, tilbageholdelser, fordrivelser og drab).

Religiøst motiveret chikane af hinduer i Danmark

Rigspolitiets seneste årsrapporter over hadforbrydelser i Danmark viser, at der i perioden 2015-2020 er registreret en enkelt religiøst motiveret hadforbrydelse mod hinduer i Danmark. Det var i 2020. Årsrapporten indeholder ikke yderligere oplysninger om hadforbrydelsen.

Religiøst motiveret chikane af hinduer i andre lande

I de seneste år har hinduer i et eller andet omfang risikeret religiøst motiveret chikane og diskrimination i godt 20 lande. Nedenfor bringes eksempler på forskellige former for chikane af hinduer rundt omkring i verden.

Bangladesh

Bangladesh er et af de lande, hvor nogle hinduer har været udsat for religiøs chikane af forskellig art. Der bor ca. 160 millioner mennesker i Bangladesh. Omkring 89 % er muslimer, og hinduerne udgør som det største religiøse mindretal omkring 10 % af befolkningen.

I marts 2018 dræbte uidentificerede enkeltpersoner en hinduistisk præst i Chatmohar Upazila i Pabna Distriktet. Der blev desuden stjålet guld og penge fra nevøens hjem. Personer med antihinduistiske følelser mistænkes for drabet. Ifølge pressen har et vidne set en ung kvinde i burka flygte fra stedet. Efterforskningen af sagen var endnu ikke afsluttet ved udgangen af 2018.

Menneskerettighedsorganisationen Odhikar offentliggjorde i 2018 dokumentation for 35 tilfælde af vold mod buddhister, hinduer og kristne. Et af ofrene blev dræbt, oplyser USA’s udenrigsministerium i sin 2018-rapport om international religionsfrihed.

Sri Lanka

Etniske og religiøse spændinger i Sri Lanka førte i 1983 til en langvarig og blodig borgerkrig mellem den tamilske befrielsesbevægelse LTTE (De Tamilske Tigre) og regeringsstyrker. Baggrunden var, at der havde udviklet sig en stærkere og stærkere nationalisme. Den var præget af singaleserne, der er buddhister og udgør omkring tre fjerdedele af befolkningen. De fleste tamiler er hinduer, mens en mindre del af dem er kristne. Borgerkrigen varede helt frem til 2009. De Tamilske Tigre erklærede den 17. maj 2009, at de opgav den militære kamp. LTTE eksisterer fortsat som en underjordisk bevægelse i Sri Lanka og andre lande. Både De Tamilske Tigre og regeringsstyrkerne blev anklaget for at have begået alvorlige krænkelser af menneskerettighederne under borgerkrigen. Det anslås, at borgerkrigen kostede mellem 60.000 og 100.000 mennesker livet. Endnu flere flygtede til andre lande. Hovedparten af de knap 12.000 srilankanere, der bor i Danmark, er flygtninge eller efterkommere af flygtninge, som søgte asyl i Danmark under borgerkrigen i deres hjemland.

Spændinger mellem etniske og religiøse grupper fører i nogle tilfælde til konflikter i lokale områder. Det kan nogle gange være vanskeligt at afgøre, hvad der skyldes religiøse forskelligheder, og hvad der skyldes etnisk tilhørsforhold, da der ofte er en tæt sammenhæng mellem menneskers etniske og religiøse baggrund.

I de seneste år er de etnisk-religiøse spændinger blevet forstærket. Det skyldes blandt andet en tiltagende buddhistisk nationalisme. Flere nationalistiske buddhistiske grupper i Sri Lanka er involveret i chikane, overgreb og andre krænkelser af de religiøse mindretal. En af dem er Bodu Bala Sena (BBS), der blev dannet i 2012. BBS søger at påvirke Sri Lankas politikere til at fremme et singalesisk buddhistisk overherredømme på bekostning af især muslimer og kristne.

Lokale politikere og civilsamfundsgrupper har i de seneste år anklaget buddhistiske grupper og Sri Lankas militær for at opføre buddhistiske templer og helligdomme i nogle overvejende hinduistiske og muslimske områder i de nordlige og østlige provinser. Kritikerne siger, at der er tale om religiøs intimidering, fordi helligdommene bygges i områder, hvor der kun bor få buddhister, om overhovedet nogen. Ifølge lokale politikere i det nordlige Sri Lanka har soldater i flere tilfælde hjulpet med at opføre ​​buddhistiske statuer, og de kritiserer militæret for at overskride deres magtbeføjelser. Srilankanske myndigheder har afvist kritikken og siger, at der ikke er modstand mod opførelsen af buddhistiske statuer i disse områder.

Selv om de etnisk-religiøse spændinger har været tiltagende i de seneste år i Sri Lanka, er der også taget initiativer med henblik på at involvere religiøse ledere og andre ledere i civilsamfundet til at deltage i arbejdet med at fremme fred og forsoning.

Artiklen er oprettet 29-08-2019.
Artiklen er senest opdateret 04-01-2023
.

Læs mere

Physical harassment related to religion occurred in more than two-thirds of countries in 2020, Pew Research Center, 29-11-2022

Ny analyse: Religiøse og ikke-religiøse grupper risikerer fysisk chikane i 70 % af verdens lande, Religionsfrihed.nu, 22-12-2022

Ny analyse: Indskrænkningerne af religionsfriheden på globalt plan lå i 2020 på et lidt lavere niveau end året før, Religionsfrihed.nu, 02-12-2022

Danmark: Næsten hver tredje hadforbrydelse i 2020 havde et religiøst motiv, Religionsfrihed.nu, 17-11-2021

2018 Report on International Religious Freedom: Bangladesh, U.S. Department of State, 21-06-2019

Sri Lanka (Historie), DenStoreDanske.dk, hentet 06-05-2019

Sri Lanka, DenStoreDanske.dk, hentet 04-05-2019

2018 Report on International Religious Freedom: Sri Lanka, U.S. Department of State, 21-06-2019