Begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning

Talmæssigt er gruppen af ikke-religiøse større end religiøse samfund som hinduer og buddhister. Omkring 1,2 milliarder mennesker angiver, at de ikke har en religion. Kun kristne og muslimer tæller flere tilhængere.

Retten til at have en ateistisk, humanistisk eller anden ikke-religiøs overbevisning bliver i øget omfang krænket rundt omkring i verden. Det fremgår af en analyse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center.

I 2012 registrerede Pew Research Center begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning i 3 lande, og det steg til 4-5 lande i de følgende to år. I 2015-2016 steg antallet af lande til 14, og i 2007 blev friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning i et eller andet omfang krænket i 23 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i analysen fra Pew Research Center.

Begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning i Danmark

FN’s Særlige Rapportør om Religions- og Trosfrihed, Heiner Bielefeldt, kritiserede i 2016 Danmark for at anvende en for snæver definition af begrebet trossamfund. Det kom frem i den rapport, han udarbejdede efter sit besøg i Danmark i marts 2016. På det tidspunkt var der et udvalgsarbejde i gang, som skulle forberede en samlet lovgivning for trossamfund uden for folkekirken.

FN-rapportøren håbede i den forbindelse, at de nye kriterier også vil gøre det muligt at anerkende livssyns-organisationer, som ikke er baseret på en tro på Gud. Han anførte også, at det gældende krav i dansk praksis om, at trossamfund skal have en form for tro på en transcendent magt, ikke stemmer overens med den europæiske og internationale forståelse af religionsfrihed og friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning, der har udviklet sig som en menneskeret, der beskytter identitetsdannende overbevisninger mere bredt.

Begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning i andre lande

I flere lande er mennesker, der har markeret sig som ateister, blevet dræbt, fordi de har kritiseret landets dominerende religion eller givet udtryk for deres sekulære tanker og idéer.

Bangladesh

Et eksempel er den sekulære forfatter og aktivist Shahjahan Bachchu, der blev dræbt i juni 2018 af uidentificerede gerningsmænd i Bangladesh. Ifølge landets sikkerhedsstyrker mistænkes en militant islamistisk bevægelse for at være ansvarlig eller medansvarlig for drabet. Bachchu har tidligere været leder af det kommunistiske parti i Bangladesh, og han var kendt for sin sekulære overbevisning. Han er også blevet anklaget for at ”fornærme islam”.

Egypten

I Egypten har premierministeren myndighed til at stoppe udgivelsen af bøger, der “rakker ned på religioner”, og ministerierne kan gå til domstolene for at få bøger og kunstværker forbudt eller konfiskeret. Regeringen kan forbyde værker, som den finder anstødelige i forhold til den offentlige moral, skadelig for religion eller som sandsynligvis vil skabe ufred. Det islamiske researchcenter på Al-Azhar Universitetet har juridisk bemyndigelse til at censurere og konfiskere publikationer, der beskæftiger sig med Koranen og islamisk tradition (hadith). Centret har ligeledes ret til at konfiskere publikationer, bånd og kunstneriske værker, der anses for uforenelige med islamisk lov.

En af dem, der er blevet ramt af den egyptiske lovgivning, er bloggeren Sherif Gaber, som er ateist. Han blev i maj 2018 arresteret af politiet og tilbageholdt i fire dage. Han blev anklaget for at bespotte islam og sharia, for at forstyrre den offentlige orden og andre ting på baggrund af en række videoer, han havde offentliggjort på YouTube. Tilbage i 2013 og 2015 blev Gaber også arresteret og stillet over for tilsvarende anklager. I oktober 2018 tweetede Gaber, at han var blevet forhindret i at forlade landet, og at myndighederne nu også anklagede ham for blasfemi, for foragt for religion, for at støtte homoseksualitet og for religiøs ekstremisme.

• Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Egypten.

Pakistan

Pakistans straffelov indeholder en række blasfemi-bestemmelser, og en overtrædelse af disse bestemmelser kan straffes med fængsel i op til livstid og i nogle tilfælde med dødsstraf. Straffen for ”bespottelse af profeten Muhammad” er dødsstraf, og bespottelse og vanhelligelse af Koranen kan straffes med fængsel i op til livstid. Krænkelse af en anden persons religiøse følelser kan straffes med op til 10 års fængsel, og tilskyndelser til religiøst had kan straffes med op til syv års fængsel. Blasfemibestemmelserne går tilbage til kolonitiden, hvor de britiske herskere indførte sanktioner for at straffe forhånelser af religiøse overbevisninger. Disse love bles fastholdt efter Pakistans uafhængighed i 1947, og de er siden strammet markant. Mellem 1980 og 1986 indførte general Zia ul-Haqs militærregering en række tilføjelser med henblik på at “islamisere” blasfemibestemmelserne samt for på ”lovlig vis” at adskille Ahmadiyya-bevægelsens medlemmer fra Pakistans øvrige, overvejende muslimske befolkning.

Blasfemi-bestemmelserne bruges også imod mennesker, der ikke er religiøse:

I slutningen af marts 2017 skrev Bob Churchill, der er kommunikationschef for organisationen Humanists International, at der i de første par måneder af 2017 har været et foruroligende antal angreb på ”ateister”, ”liberale” og ”sekulære” forfattere og bloggere i Pakistan. Det fremgik videre af artiklen, at pakistanske myndigheder i det første kvartal af 2017 havde rejst blasfemi-anklager mod en halv snes personer, der blev betegnet som ateister, liberale eller sekulære.

• Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Pakistan.

Artiklen er senest opdateret 11-04-2020.

Læs mere

• A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

Religionsfriheden begrænses i øget omfang rundt omkring i verden, Religionsfrihed.nu, 23-07-2019

Religious Composition by Country, 2010-2050, Pew Research Center, 02-04-2015

2018 Report on International Religious Freedom: Bangladesh, U.S. Department of State, 21-06-2019

FN-rapport indeholder en række anbefalinger til Danmark om religionsfrihed, Religionsfrihed.nu, 29-03-2016

2018 Report on International Religious Freedom: Egypt, U.S. Departement of State, 21-06-2019