Ny analyse: Indskrænkningerne af religionsfriheden på globalt plan lå i 2020 på et lidt lavere niveau end året før

Selv om COVID-19-restriktioner i 2020 førte til alvorlige indskrænkninger af religionsfriheden i nogle lande, skete der kun små ændringer i det samlede billede af, hvordan status er for religionsfriheden rundt omkring i verden. Det fremgår af en ny analyse fra tænketanken Pew Research Center. I analysen undersøger tænketanken dels omfanget af begrænsninger af religionsfriheden fra staters og offentlige myndigheders side, dels omfanget krænkelser af religionsfriheden pga. fjendtligheder i civilsamfundet. Begge dele ligger væsentligt højere i dag end for 10-12 år siden.

Analysen viser, at der i 2020 var 57 lande og selvstyreområder, hvor statslige begrænsninger af religionsfriheden ligger på et højt eller meget højt niveau. Det er samme antal som året før. Kina ligger i toppen, og på de næste pladser følger Malaysia, Algeriet, Iran og Rusland. Det er femte år i træk, at Kina ligger øverst.

Antallet af lande og selvstyreområder, hvor krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på et højt eller meget højt niveau, er i samme periode faldet fra 43 til 40. Indien ligger – ligeledes for femte år i træk – øverst på listen efterfulgt af Nigeria, Afghanistan, Israel og Mali.

Nordkorea indgår som det eneste af FN’s medlemslande ikke i analysen. Det skyldes, at landet er så lukket, at det ikke er muligt for tænketanken at udarbejde en analyse, der er sammenlignelig med de andre lande. Analysen omfatter 198 lande og selvstyreområder, og den bygger på oplysninger fra 2020.

Analyser siden 2007

Pew Research Center har siden 2007 udarbejdet årlige analyser af niveauet for begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i verdens lande og selvstyreområder. I begge tilfælde udregnes der et indeks på en skala fra 0 til 10 – jo højere tallet er, desto mere omfattende er indskrænkningen af religionsfriheden. Niveau-inddelingen blev fastlagt, da Pew Research Center udarbejdede den første analyse i 2007. De 5 % af landene, der havde den højeste score, blev placeret i gruppen ”meget højt” niveau. De næste 15 % blev placeret i gruppen med et ”højt” niveau. De efterfølgende 20 % i gruppen med et ”moderat” niveau, og de resterende 60 % i gruppen med et ”lavt” niveau. (Læs mere i boks nedenfor.)

Begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side ligger fortsat
på et højt niveau i mange lande
Kina er det land i verden, hvor statens begrænsninger af religionsfriheden er mest omfattende – ifølge en analyse fra tænketanken Pew Research Center, der omfatter 198 lande og selvstyreområder, dog ikke Nordkorea. (Foto fra Xian: PublicDomainPictures, Pixabay)

I 2007 lå begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side på et meget højt niveau i 10 lande. Siden 2009 har der – med visse udsving – været en stigende tendens i antallet af lande frem til 2017, hvor niveauet var meget højt i 27 lande og selvstyreområder. Siden er det faldet til 19 lande og selvstyreområder i 2020. Det er: Kina, Malaysia, Algeriet, Iran, Rusland, Indonesien, Myanmar, Syrien, Tadsjikistan, Egypten, Brunei, Usbekistan, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Singapore, Afghanistan, Eritrea, Maldiverne og Saudi Arabien.

Der var i 2007 30 lande, hvor begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side lå på et højt niveau. Siden har antallet generelt ligget lidt højere. Senest er det steget fra 30 lande i 2018 til 38 i 2020.

Det betyder, at antallet af lande, hvor begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side ligger på et højt eller meget højt niveau, er steget fra 40 lande i 2007 til 57 lande i 2019 og 2020. Det er første gang siden 2012, at antallet ligger så højt.

Antallet af lande, hvor begrænsningerne ligger på et moderat niveau, er i perioden steget fra 40 til 69 lande.

Antallet af lande, hvor begrænsningerne ligger på et lavt niveau er faldet fra 118 til 72 lande. Det viser, at religionsfriheden i øget omfang begrænses fra staters side rundt omkring i verdens lande.

Færre lande, hvor krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet
ligger på et højt niveau

I 2007 lå krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet på et meget højt niveau i 10 lande. Siden steg tallet til 20 lande i 2012, hvorefter det igen er faldet. I 2016 og i 2019 lån antallet af lande, hvor krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på et meget højt niveau lavere end i 2007. I 2020 er det steget til 11 lande. Det er: Indien, Nigeria, Afghanistan, Israel, Mali, Somalia, Pakistan, Egypten, Libyen, Syrien og Irak.  

Antallet af lande og selvstyreområder, hvor krænkelserne ligger på et højt niveau har svinget en del siden 2007. Fra 30 lande i 2007-2009 til 46 i 2017, hvorefter det igen er faldet – til 43 i 2018, 35 i 2019 og 29 i 2020. Det betyder, at antallet af lande og selvstyreområder, hvor krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på et højt eller meget højt niveau i for første gang er nede på samme niveau som i 2007 – nemlig i alt 40 lande.

Antallet af lande, hvor krænkelserne ligger på et moderat niveau, har været jævnt stigende fra 40 lande i 2007 til 67 lande i 2020.

Antallet af lande, hvor krænkelserne ligger på et lavt niveau, er faldet fra 118 i 2007 til 76 i 2012, hvorefter det har svinget mellem 81 og 98. Senest er det steget fra 81 lande i 2018 til 91 lande 2020. Tallene viser, at krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet generelt ligger på et højere niveau i 2020 end i 2007, hvilket især skyldes stigningen i antallet af lande, hvor krænkelserne ligger på et moderat niveau.

I tre lande ligger både statens begrænsninger af religionsfriheden
og krænkelserne i civilsamfundet på et meget højt niveau

I tre lande lå niveauet i 2020 meget højt, både når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og med hensyn til krænkelser i civilsamfundet. Det er i Afghanistan, Egypten og Syrien. Skemaet nedenfor viser, hvordan en række udvalgte lande ligger placeret, når det gælder begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i 2020.

Skemaet ovenfor viser, hvordan nogle af verdens lande og selvstyreområder er placeret, når det gælder begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i tænketanken Pew Research Centers analyse for 2020. I skemaet er medtaget alle lande, hvor omfanget af begrænsninger af religionsfriheden fra statens side ligger ”meget højt” (felterne i den lodrette række længst til højre), og alle lande, hvor niveauet for krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet ligger ”meget højt” (felterne i den øverste vandrette række). I de øvrige felter er kun medtaget nogle af de lande, der hører til i de respektive felter. I alle felter er landene opført i alfabetisk rækkefølge. Det betyder, at rækkefølgen ikke nødvendigvis angiver, hvordan landene i et felt ligger i forhold til de andre lande i det pågældende felt.
Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Danmark

Begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side lå i 2020 på et moderat niveau i Danmark. Det er en forbedring i forhold til 2018, hvor de lå på et højt niveau. Krænkelserne af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet lå i 2020 – ligesom i de seneste år – på et højt niveau i Danmark.

Om Pew Research Centers analyse

• Pew Research Center fra siden 2007 udarbejdet et årligt indeks for omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden rundt omkring i verden. De opdeles i to kategorier:
1. Begrænsninger fra statens side (forfatningen, lovgivningen og myndighedernes forvaltning).
2. Krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet (sociale fjendtligheder) – fx chikane, fysiske overgreb, hærværk mv.

• I begge tilfælde udregnes der et indeks på en skala fra 0 til 10 – jo højere tallet er, desto mere omfattende er indskrænkningen af religionsfriheden. Niveau-inddelingen blev fastlagt, da Pew Research Center udarbejdede den første analyse, som bygger på oplysninger fra 2007 – og offentliggjort i 2009. De lande, der var placeret blandt de 5 % med den højeste score, blev placeret i gruppen med et ”meget højt” niveau af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden. De næste 15 % blev placeret i gruppen med et ”højt” niveau. De efterfølgende 20 % i gruppen med et ”moderat” niveau, og de resterende 60 % i gruppen med et ”lavt” niveau. Tabellen viser niveauinddelingen for de to kategorier.

 Begrænsninger fra statens sideKrænkelser i civilsamfundet
Meget højt6,6-107,2-10
Højt4,5-6,53,6-7,1
Moderat2,4-4,41,5-3,5
Lavt0,0-2,30,0-1,4

• Pew Research Center har på baggrund af et omfattende forarbejde i samarbejde med Penn State University’s Association of Religion Data Archives fundet frem til en metode, der kan bruges til at registrere begrænsninger af religionsudøvelsen i et land. Fx om en regering begår overgreb mod et religiøst mindretal, eller om der er religiøse grupper, som ikke anerkendes som lovlige. Et andet spørgsmål kan være, om grupper i samfundet hindrer et trossamfund i at praktisere deres religion, eller om en religiøs gruppe hindrer andre religiøse grupper i at udøve deres religion. Disse registreringer foretages på baggrund af oplysninger fra en række forskellige kilder, herunder landenes forfatninger. Undersøgelsen, der omfatter 2018, bygger på informationer fra 19 kilder samt to ekstra, når det gælder forholdene i USA.

• De indeks, der beregnes for omfanget af begrænsninger af religionsfriheden, inddeles i fire kategorier – alt efter om krænkelserne ligger på et ”lavt”, ”moderat”, ”højt” eller ”meget højt” niveau.

• Undersøgelsen omfatter 198 lande og selvstyreområder, som tæller mere end 99,5 % af verdens befolkning. Blandt landene er 192 af de 193 nationer, der er medlem af FN. Den eneste undtagelse er Nordkorea, hvor der er omfattende begrænsninger af religionsfriheden. Men Nordkorea er et meget lukket land, og derfor er det ikke muligt for Pew Research Center at udarbejde et indeks for landet, der kan sammenlignes med de øvrige lande og selvstyreområder.

• Ud over de 192 lande omfatter undersøgelsen seks områder med selvstyre. Det er: Kosovo, Hong Kong, Macau, De Palæstinensiske Områder, Taiwan og Vestsahara.

• Læs mere om Pew Research Centers analyser af religionsfriheden på globalt plan.

Artiklen blev oprettet 02-12-2022.
Artiklen er senest opdateret 13-12-2022.

Læs mere

How COVID-19 Restrictions Affected Religious Groups Around the World in 2020, Pew Research Center, 29-11-2022

Analyse: I hvert fjerde land blev der anvendt fysisk magt for at forhindre gudstjenester og lignende under COVID-19-pandemien, Religionsfrihed.nu, 30-11-2022

Ny analyse: Religiøse og ikke-religiøse grupper risikerer chikane i de fleste lande, Religionsfrihed.nu, 06-01-2023