Ny analyse: Religiøse og ikke-religiøse grupper risikerer chikane i de fleste lande

I 2020 blev enkeltpersoner og medlemmer af religiøse og ikke-religiøse grupper i et eller andet omfang udsat for verbal eller fysisk chikane på grund af deres tro eller overbevisning i 189 af 198 lande og selvstyreområder. Det fremgår af en ny analyse fra tænketanken Pew Research Center, der har kortlagt omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i 2020.

I 178 lande udøvede statslige myndigheder chikane af religiøse og/eller ikke-religiøse grupper, hvilket er to færre lande end i 2019. Og i 164 lande blev der udøvet religiøst motiveret chikane af enkeltpersoner eller grupper i civilsamfundet, sammenlignet med 169 lande året før.

Tallene i analysen viser, at et antal personer i en gruppe har været udsat for en eller flere former for chikane, men de siger ikke noget om, hvor mange personer der er tale om. Tallene fortæller heller ikke, hvor alvorlig chikanen har været.

Begrebet chikane (harassment) defineres bredt i analysen. Det omfatter både verbal chikane i form af nedsættende ytringer og fysisk chikane. Fysisk chikane inddeles i analysen i fem grupper:
1) Hærværk mv. (beskadigelse af lokaler og ejendomme).
2) Overfald.
3) Tilbageholdelser.
4) Fordrivelser.
5) Drab.

For både verbal og fysisk chikane gælder, at den er motiveret af offerets tro eller overbevisning.

Religiøst motiveret chikane rammer især kristne, muslimer og jøder

Ud over de 138 lande og selvstyreområder, hvor der forekommer forskellige former for religiøst motiveret fysisk chikane, er der lande og områder, hvor religiøse og/eller ikke-religiøse grupper risikerer verbal chikane. Der forekommer også verbal chikane i mange lande, hvor religiøse og ikke-religiøse risikerer fysisk chikane.

Religiøst motiverede chikane rammer især kristne, muslimer og jøder. Det fremgår af en tabel, som viser antallet af lande, hvor der forekommer chikane af religiøse og ikke-religiøse grupper fra statens side og/eller fra grupper eller enkeltpersoner i civilsamfundet. Det fremgår videre, at antallet af lande har været stigende siden den første analyse i 2007.

Samlet set bliver der i 2020 i et eller andet omfang udøvet en eller flere former for verbal og/eller fysisk chikane i 189 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i Pew Research Centers analyse. Det er et land mindre end i 2019, hvor antallet af lande nåede det hidtil højeste niveau, siden den første analyse blev udarbejdet i 2007. Dengang var der tale om 152 lande og selvstyreområder. Der har gennem perioden – trods mindre udsving – været en jævnt stigende tendens i antallet af lande, hvor religiøse og ikke-religiøse risikerer chikane på grund af deres tro eller overbevisning.

Kristne risikerede i 2020 at blive udsat for chikane i 155 lande og selvstyreområder – mod 107 lande og selvstyreområder i 2007.
Læs mere om religiøst motiveret chikane af kristne

Muslimer var i risiko for at blive udsat for chikane i 145 lande i 2020 – mod 96 lande i 2007.
Læs mere om religiøst motiveret chikane af muslimer

Jøder var i risiko for at blive udsat chikane i 94 lande i 2020 – mod 51 lande i 2007.
Læs mere om religiøst motiveret chikane af jøder

Ikke-religiøse, herunder ateister, humanister, agnostikere m.fl., risikerede at blive udsat for chikane i 27 lande i 2020 – en stigning fra 3 i 2012, hvor ikke-religiøse første gang blev medtaget som en selvstændig gruppe.
Læs mere om chikane af ikke-religiøse

Hinduer var i risiko for at blive udsat for chikane i 21 lande i 2020, hvilket er det samme som i 2007.
Læs mere om religiøst motiveret chikane af hinduer

Buddhister var i risiko for at blive udsat for chikane i 21 lande i 2020 – mod 10 lande i 2007.
Læs mere om religiøst motiveret chikane af buddhister

Udøvere af andre religioner, herunder sikher, baha’ier og flere andre grupper, var i risiko for at blive udsat for chikane i 62 lande i 2020 – mod 33 lande i 2007.
Læs mere om religiøst motiveret chikane af udøvere af andre religioner

Udøvere af folkereligioner, herunder traditionelle afrikanske religioner, kinesiske folkereligioner og flere andre, var i risiko for at blive udsat for chikane i 33 lande i 2020 – mod 24 lande i 2007.
Læs mere om religiøst motiveret chikane af udøvere af folkereligioner

Tallene i analysen viser, at et antal personer i en gruppe har været udsat for en eller flere former for chikane, men de siger ikke noget om, hvor mange personer i gruppen, der er tale om. Tallene fortæller heller ikke, hvor alvorlig chikanen har været.

• Læs mere om Pew Research Centers analyser af religionsfriheden på globalt plan.

Artiklen blev oprettet 06-01-2023.
Artiklen er senest opdateret 06-01-2023.

Læs mere

Physical harassment related to religion occurred in more than two-thirds of countries in 2020, Pew Research Center, 29-11-2022

Ny analyse: Religiøse og ikke-religiøse grupper risikerer fysisk chikane i 70 % af verdens lande, Religionsfrihed.nu, 22-12-2022

Ny analyse: Indskrænkningerne af religionsfriheden på globalt plan lå i 2020 på et lidt lavere niveau end året før, Religionsfrihed.nu, 02-12-2022

Analyse: I hvert fjerde land blev der anvendt fysisk magt for at forhindre gudstjenester og lignende under COVID-19-pandemien, Religionsfrihed.nu, 30-11-2022

Ny analyse: Indskrænkningerne af religionsfriheden ligger højst i Mellemøsten og Nordafrika, men niveauet falder, Religionsfrihed.nu, 23-12-2022

How COVID-19 Restrictions Affected Religious Groups Around the World in 2020, Pew Research Center, 29-11-2022

• Harassment of religious groups reaches new peak in 2019, Pew Research Center, 30-09-2021