Religiøst motiveret chikane af jøder

På verdensplan er jødedommen talmæssigt en lille religion, der i alt tæller omkring 15 millioner mennesker.

I 2020 risikerede jøder religiøst motiveret chikane i 94 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i en række analyser fra tænketanken Pew Research Center om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden rundt omkring i verden. Det er det højeste antal lande, siden tænketanken udarbejdede den første analyse af den art i 2007. Dengang risikerede jøder chikane i 51 lande og selvstyreområder, og kurven har været jævnt stigende op gennem perioden, bortset fra et lille fald i 2015. Tallene i analysen viser, at et antal personer i en gruppe har været udsat for en eller flere former for chikane, men de siger ikke noget om, hvor mange personer der er tale om. Tallene fortæller heller ikke, hvor alvorlig chikanen har været. Der kan være tale om såvel verbal som fysisk chikane (hærværk, overfald, tilbageholdelser, fordrivelser og drab).

Religiøst motiveret chikane af jøder i Danmark

Der bor ifølge Jødisk Informationscenter omkring 7.000 jøder i Danmark. Nogle danske jøder udsættes for verbal og fysisk chikane af forskellig art, som det fremgår af de følgende afsnit.

Religiøst motiverede hadforbrydelser mod jøder i Danmark

Sikkerheden er siden 2015 blevet skærpet ved jødiske institutioner i Danmark – som her, hvor soldater holder vagt ved synagogen i Krystalgade i København. Billedet er fra 2019. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Omkring 30 % af de registrerede hadforbrydelser i Danmark er religiøst motiverede. Det viser Rigspolitiets statistikker for perioden 2015-2019.

I perioden 2015-2019 har Rigspolitiet i alt registreret 582 religiøst motiverede hadforbrydelser. Ofrene for disse forbrydelser har for de flestes vedkommende været muslimer (58 %) eller jøder (26 %).

I 2015 registrerede Rigspolitiet 13 religiøst motiverede mod jøder i Danmark. Antallet steg til 21 i 2016 og 38 i 2017, hvorefter det faldt til 26 i 2018. I 2019 steg det til 51 – altså en fordobling i forhold til året før.

Det Jødiske Samfund i Danmark udgiver hvert år en rapport over antisemitiske hændelser i Danmark. Rapporten bliver udarbejdet på baggrund af de anmeldelser, som modtages af AKVAH, der er Det Jødiske Samfund i Danmarks Afdeling for Kortlægning og Vidensdeling af Antisemitiske Hændelser.

I 2018 registrerede AKVAH 45 antisemitiske hændelser fordelt på kategorierne overfaldssituationer og fysisk chikane, trusler, hærværk, antisemitiske ytringer, diskrimination og anden chikane. Det er 15 hændelser flere end i 2017, hvor AKVAH registrerede 30 antisemitiske hændelser. Antallet af hændelser har varieret de seneste fem år. I 2014 og 2018 registrerede AKVAH over 40 hændelser, mens der blev registreret mellem 20 og 30 hændelser om året i 2015, 2016 og 2017. AKVAH antager, at antallet af antisemitiske hadforbrydelser holdes kunstigt nede, fordi mange danske jøder af frygt for antisemitisme undgår at vise, at de er jøder.

Læs mere om religiøst motiverede hadforbrydelser i Danmark.

Frivilligt vagt dræbt ved synagogen i 2015

Særligt en af de religiøst motiverede hadforbrydelser i de seneste år skiller sig ud i forhold til de øvrige antisemitiske hændelser. Det er drabet af Dan Uzan, der blev skudt natten mellem den 14. og 15. februar 2015, da han holdt vagt ved synagogen i Krystalgade i det indre København. Han holdt vagt i forbindelse med en religiøs ceremoni, der foregik i synagogen. Det var et terrorangreb, der blev begået af en ung muslim, Omar El-Hussein. Han havde om eftermiddagen den 14. februar skudt mod personer i kulturhuset Krudttønden på Østerbro i København, hvor der blev holdt et debatmøde om ytringsfrihed. Her blev filmmanden Finn Nørgaard dræbt. Omar El-Hussein blev tidligt om morgenen den 15. februar dræbt ved en skudveksling med politiet på Nørrebro.

Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Danmark.

Religiøst motiveret chikane af jøder i andre lande

Siden 2007 og frem til 2020 er antallet af lande og selvstyreområder, hvor jøder risikerer religiøst motiveret chikane steget fra 51 til 94. Det fremgår af de årlige analyser fra tænketanken Pew Research Center. Nedenfor bringes eksempler på forskellige former for chikane af jøder rundt omkring i verden.

Argentina

Den 18. juli 1994 blev 85 mennesker dræbt og over 300 såret ved et bombeangreb mod et jødiske velfærdscenter i hovedstaden Buenos Aires. Centret hedder Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), og det blev etableret i 1894 for at støtte det jødiske samfund i landet.

Der lever omkring 250.000-300.000 jøder i Argentina, og det er det største jødiske samfund i Latinamerika – og et af de største uden for Israel. AIMA-centret arrangerer blandt andet uddannelsesmæssige, rekreative og kulturelle aktiviteter for argentinske jøder. Ved bombeangrebet blev en lastbil med 300 kilo sprængstof kørt ind i den syv-etager høje bygning, der blev lagt i ruiner.

Frankrig

I januar 2015 blev fire mennesker dræbt ved et angreb mod et jødisk supermarked i Paris. Det fandt sted samtidig med angrebet mod satiremagasinet Charlie Hebdo. Det er to begivenheder, der har fået franske jøder til i stigende omfang at forlade landet. I 2015 forlod 8.000 jøder Frankrig for at bosætte sig i Israel. Flere steder i Europa oplever jøder i stigende omfang trusler og chikane.

Tyrkiet

I 2012 levede der 17.000-18.000 jøder i Tyrkiet. Tallet er lavere i dag, da der har været en vis udvandring til Israel i de seneste år. Årsagen til udvandringen er en stigende antisemitisme og trusler mod jøder, især efter Israels krig i Gaza i sommeren 2014. I 2015 blev der rapporteret om 130 tilfælde af ”hate speech” i tyrkiske medier mod det jødiske samfund i Tyrkiet. Ligeledes har mindst en synagoge været udsat for hærværk.

USA

Antallet af voldelige angreb mod jøder i USA blev fordoblet fra 2017 til 2018, og antallet af voldsofre blev næsten tredoblet. Det viser en rapport fra den jødiske anti-had-organisation Anti-Defamation League (ADL) i USA.

59 mennesker var i 2018 ofre for de voldelige overgreb mod jøder i USA. Det er næsten tre gange så mange som i 2017, hvor ADL registrerede 21 ofre. Blandt ofrene i 2018 er de 11 dræbte ved angrebet i Tree of Life-synagogen i Pittsburgh i oktober 2018. Her skød en bevæbnet mand mod tilstedeværende i synagogen. Det er ifølge ADL det angreb mod jøder i USA, hvor flest er blevet dræbt i landets historie. I 2018 registrerede ADL i alt 39 tilfælde af fysiske overgreb mod jøder, sammenlignet med 19 tilfælde i 2017.

Over halvdelen af de religiøst motiverede hadforbrydelser, der i de seneste år er registreret af forbundspolitiet FBI, har været rettet mod jøder. I nogle år har jøder været ofre for omkring to tredjedele af de religiøst motiverede hadforbrydelser i USA.

Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA.

Artiklen er oprettet 02-08-2019.
Artiklen er senest opdateret 05-01-2023.

Læs mere

Physical harassment related to religion occurred in more than two-thirds of countries in 2020, Pew Research Center, 29-11-2022

Ny analyse: Religiøse og ikke-religiøse grupper risikerer fysisk chikane i 70 % af verdens lande, Religionsfrihed.nu, 22-12-2022

Ny analyse: Indskrænkningerne af religionsfriheden på globalt plan lå i 2020 på et lidt lavere niveau end året før, Religionsfrihed.nu, 02-12-2022

Danmark: Næsten hver tredje hadforbrydelse i 2020 havde et religiøst motiv, Religionsfrihed.nu, 17-11-2021

Stor stigning i hadforbrydelser mod jøder i USA, Religionsfrihed.nu, 15-11-2018

8.000 jøder forlod Frankrig i 2015, TV2, 24-01-2016

International Religious Freedom Report for 2014: Turkey, U.S. Department of State, hentet 27-06-2016

Antallet af antisemitiske hændelser i USA ligger rekordhøjt, Religionsfrihed.nu, 04-10-2019

USA: Færre religiøst motiverede hadforbrydelser i 2018 end året før, Religionsfrihed.nu, 14-11-2019