Blasfemiparagraffen står ikke i vejen for religionskritik

Regeringen foreslår, at blasfemibestemmelsen (paragraf 140 i straffeloven) ikke ophæves. Paragraffen er nemlig ikke til hinder for skarp kritik af religion og religiøse dogmer, men en ophævelse vil kunne føre til offentlige afbrændinger af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, lyder begrundelsen fra regeringen.

Justitsministeriet bad i januar 2011 – på opfordring af Folketingets Retsudvalg – Straffelovrådet om at gennemgå de juridiske konsekvenser af en ophævelse af blasfemiparagraffen. Resultatet er en betænkning på 143 sider, som blev offentliggjort af Justitsministeriet den 26. februar 2015.

Straffelovrådet konkluderer, at blasfemibestemmelsen ikke er til hinder for at udtrykke skarp kritik af religion og religiøse dogmer. Samtidig siger rådet, at det – hvis man vælger at afskaffe forbuddet – til gengæld vil betyde, at der vil kunne forekomme offentlige afbrændinger af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind overfor.

Betænkningen fra Straffelovrådet er nu sendt til høring hos en række myndigheder og organisationer mv.

Regeringen fremsætter ikke forslag om at ophæve blasfemi-paragraffen

Justitsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke ophæve blasfemibestemmelsen i straffeloven. (Foto: Justitsministeriet)

Justitsministeriet oplyser, at regeringen på baggrund af Straffelovrådets udtalelse har besluttet, at den ikke vil stille forslag om at ophæve forbuddet mod blasfemi.

Justitsminister Mette Frederiksen (S) siger:

”Straffelovrådets gennemgang viser, at blasfemibestemmelsen ikke er til hinder for kritik af religioner. Sådan er det – og sådan skal det være i et frit samfund. Men samtidig peger Straffelovrådet på, at hvis man afskaffer bestemmelsen, vil der kunne forekomme offentlige afbrændinger af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind overfor. Jeg har svært ved at se, hvordan vi får et stærkere samfund, eller hvordan det vil kunne berige den offentlige debat, hvis man gjorde det lovligt at brænde hellige bøger af,” siger Mette Frederiksen.

Blasfemibestemmelsen

Straffelovens § 140: ”Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

Straffelovrådets udtalelse om blasfemi-paragraffen

I betænkningen om blasfemi-paragraffen (§ 140 i straffeloven) skriver Straffelovrådet blandt andet:
• ”Det er Straffelovrådets opfattelse, at straffelovens § 140 fortsat kriminaliserer en række handlinger, der har karakter af grovere former for spot eller forhånelse, men at bestemmelsen ikke udgør en hindring for religionskritik. Det gælder også i forhold til skarpt formuleret religionskritik, herunder kritik af, at religion misbruges som begrundelse for at undertrykke eller begå overgreb mod andre mennesker.”
• ”Hvis straffelovens § 140 ophæves, vil der derimod være tilfælde, hvor myndighederne ikke vil have samme mulighed for hurtigt at gribe ind over for en offentlig afbrænding af Bibelen eller Koranen eller for den sags skyld en offentlig urinering eller tilsvarende adfærd i forhold til Bibelen, Koranen eller andre hellige skrifter.”

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi (Betænkning 1548, København 2014), Justitsministeriet, 26-02-2015

Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi (Pressemeddelelse), Justitsministeriet, 26-02-2015