Jøder og arabere i Israel ser forskelligt på omfanget af diskriminationen i landet

Israelske jøder og arabere har meget forskellige opfattelser af, hvorvidt muslimer bliver diskrimineret i Israel. Hver femte israelske jøde (21 %) mener, at der er megen diskrimination i det israelske samfund mod muslimer, som udgør langt størstedelen af ​​de israelske arabere. Modsat mener fire ud af fem israelske arabere (79 %), at der er megen diskrimination mod muslimer i landet. Det viser en analyse, som den amerikanske tænketank Pew Research Center offentliggjorde tidligere på sommeren.

Arabere i Israel mener også i højere grad end landets jøder, at andre grupper – fx homoseksuelle og kvinder – bliver diskrimineret i det israelske samfund. Omkring en tredjedel af de israelske arabere (34 %) siger, at der er megen diskrimination mod bøsser og lesbiske i Israel, mens kun 20 % af jøderne mener, at det er tilfældet. Og 40 % af araberne i landet, mener, at der forekommer megen diskrimination mod kvinder – sammenlignet med en andel på 25 % blandt israelske jøder.

Analysen fra Pew Research Center viser også, at araberne i Israel i højere grad end jøderne mener, at sekulære jøder og jøder fra fx Mellemøsten og Etiopien er udsat for megen diskrimination.

Ud af Israels befolkning på omkring 7,7 millioner mennesker er 75 % jøder, 18 % muslimer, 2 % kristne. Resten tilhører andre religioner eller har ingen religion.

Godt en tredjedel af Israels muslimer har oplevet diskrimination

Godt en tredjedel muslimerne i Israel svarer i en undersøgelse fra Pew Research Center, at de personligt har oplevet et konkret tilfælde af diskrimination inden for de seneste 12 måneder på grund af deres religiøse identitet. Billedet viser muslimer ved Al-Aqsa-moskéen i Østjerusalem. (Foto: Bent Dahl Jensen)

I undersøgelsen fra Pew Research Center har man også spurgt personer, der ikke er jøder, om de inden for det seneste år har oplevet konkrete tilfælde af diskrimination på grund af deres religiøse identitet – herunder om de er blevet forhindret i at rejse, standset og udspurgt af sikkerhedsstyrker, overfaldet eller truet, eller om deres ejendom har været udsat for hærværk.

Godt en tredjedel (37 %) af de adspurgte muslimer svarer, at de personligt har oplevet mindst en af disse former for forskelsbehandling inden for de seneste 12 måneder. Blandt andet har 15 % været udsat for vold eller trusler, og en tilsvarende andel er blevet forhindret i at rejse.

Analysen peger som et positivt element på, at omkring en fjerdedel af de israelske muslimer (26 %) siger, at de har oplevet, at en jøde har udtrykt sympati for dem på grund af deres religiøse identitet inden for det seneste år.

De fleste jøder mener, at antisemitismen en voksende

Mens kun et mindretal af de israelske jøder mener, at bestemte grupper er udsat for megen diskrimination i Israel, så mener de stort set alle, at der i et eller andet omfang forekommer antisemitisme rundt omkring i verden. 64 % af jøderne mener, at det er meget almindeligt – og 35 % mener, at det i nogen grad er almindeligt – med antisemitisme rundt om i verden. Og tre fjerdedele (76 %) mener, at antisemitismen er stigende.

Læs mere

Israeli Jews, Arabs have different perspectives on discrimination in their society, Pew Research Center, 25-05-2016

Markante religiøse skillelinjer i Israel, Religionsfrihed.nu, 11-03-2016

• Jødiske kvinder kæmper for religiøs ligestilling ved Grædemuren, Religionsfrihed.nu, 27-04-2016