Menneskerettighedsdomstol godkender belgisk forbud mod at bære niqab offentligt

Det fremgår af dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at det er op til det belgiske samfund selv at afgøre, om det skal være forbudt at klæde sig, så ansigtet helt eller delvist er dækket. Billedet er fra Tyrkiet. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Det belgiske forbud mod offentligt at gå klædt i tøj, der helt eller delvis dækker ansigtet, er ifølge Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg ikke i strid med religionsfriheden eller andre bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det fremgår af en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 11. juli. Her havde to muslimske kvinder anlagt sag mod Belgien på grund af restriktionerne i den belgiske lov, der blev indført den 1. juni 2011.

Sagen mod Belgien var anlagt af Samia Belcacemi, der er belgisk statsborger, og Yamina Oussar, der er marokkansk statsborger. De er muslimer og bor begge i Belgien. De har på eget initiativ og på grund af deres religiøse overbevisning besluttet at bære niqab, som er et slør, der dækker ansigtet med undtagelse af øjnene.

Samia Belcacemi besluttede umiddelbart at fortsætte med at bære niqab på gaden, efter at det belgiske forbud blev indført i juni 2011. Men under pres besluttede hun senere midlertidigt at stoppe med at bære niqab, da hun var bange for, at hun kunne blive stoppet på gaden og derefter straffet med en bøde eller måske sendt i fængsel.

Yamina Oussar siger, at hun har besluttet at blive hjemme med den heraf følgende begrænsning af hendes private og sociale liv, fremgår det pressemeddelelsen fra Menneskerettighedsdomstolen.

De to kvinder mener, at den belgiske lov er en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions bestemmelser om retten til respekt for privatliv og familieliv (artikel 8), religionsfrihed (artikel 9), ytringsfrihed (artikel 10) og artikel 14 om forbud mod forskelsbehandling samt flere andre artikler.

Samia Belcacemi og Yamina Oussar fik ikke medhold, da de indbragte sagen for det belgiske retssystem, og den 31. maj 2013 indbragte de sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Og nu – godt fire år senere – foreligger domstolens afgørelse.

Menneskerettighedsdomstolen godkender lov, der forbyder påklædning, som helt eller delvist dækker ansigtet

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol godkender i deres afgørelse den belgiske lov. Det sker med henvisning til en sag fra juni 2014, hvor en muslimsk kvinde havde klaget over et tilsvarende forbud i Frankrig, der trådte i kraft den 11. april 2011.

Menneskerettighedsdomstolen anfører, at den belgiske lov har til formål at garantere betingelserne for at “leve sammen”, “at beskytte andres rettigheder og friheder” og at den er “nødvendig i et demokratisk samfund”.

Domstolen fandt – fremgår det af pressemeddelelsen om dommen – at forbuddet var principielt berettiget i det omfang, at det søgte at garantere betingelserne for at leve sammen. I den forbindelse er de statslige myndigheder, gennem deres direkte og konstante kontakt med interessenterne i deres land, bedre placeret end en international domstol i forhold til at vurdere de lokale behov og den lokale kontekst. Den belgiske stat har således ved vedtagelsen af ​​de pågældende bestemmelser forsøgt at reagere på en praksis, som den fandt uforenelig i det belgiske samfund i forhold til social kommunikation og mere generelt i forhold til at etablere ​​menneskelige relationer, som er uundværlige for livet i samfundet og for at sikre, at et demokratisk samfund fungerer. Det er således op til det belgiske samfund at afgøre, om det i det offentlige rum i Belgien skal være tilladt at klæde sig med slør, der helt eller delvist dækker ansigtet.

Tilsvarende dom i sag om lokalt forbud

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afsagt en lignende dom i en anden sag vedrørende Belgien. Den var anlagt af Fouzia Dakir, der er belgisk statsborger og bor i kommunen Dison. Den og to andre kommuner, Pepinster og Verviers, indførte i juni 2008 en kommunal vedtægt, der forbyder påklædning, som skjuler ansigtet, til enhver tid og på alle offentlige steder.

Fouzia Dakir gjorde gældende, at forbuddet blandt andet var en krænkelse af artiklerne 8, 9, 10 og 14 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hun gjorde også gældende, at sekularisme ikke er et forfatningsmæssigt princip i Belgien.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i denne sag ligger på linje med afgørelsen i sagen, der var rejst af Samia Belcacemi og Yamina Oussar.

Læs mere

Ban on wearing face covering in public in Belgium did not violate Convention rights (pressemeddelelse kan downloades fra linket), Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 11-07-2017

Ban on wearing face covering in public in three Belgian municipalities was not in breach of the Convention (pressemeddelelse kan downloades fra linket), Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 11-07-2017

French ban on the wearing in public of clothing designed to conceal one’s face does not breach the Convention (pressemeddelelse kan downloades fra linket), Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 01-07-2014