Oversigt fra folketingsåret 2016-2017: Beslutningsforslag der vil medføre en begrænsning af religionsfriheden i Danmark

Forbud mod minareter, forbud mod bederum på uddannelsesinstitutioner, forbud for offentligt ansatte mod at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde. Det er tre af de beslutningsforslag, som Folketinget har, eller har haft, på dagsordenen i den folketingssamling, der slutter mandag den 2. oktober 2017. Dansk Folkeparti har siden oktober 2016 fremsat fem beslutningsforslag, der alle – hvis de vedtages – vil begrænse især danske muslimers religionsfrihed og gøre Danmark til et mere sekulariseret samfund.

Et beslutningsforslag er ikke det samme som et lovforslag. Et beslutningsforslag er ofte et forslag, der pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag med et bestemt formål inden for en bestemt tidsfrist.

Beslutningsforslagene, der er omtalt nedenfor, er alle fremsat i folketingsåret 2016-2017, der begyndte den første tirsdag i oktober 2016 og slutter mandag den 2. oktober 2017.

B 8 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum

Beslutningsforslaget er fremsat af Dansk Folkeparti.

Resumé af beslutningsforslaget: Med forslaget pålægges regeringen at fremsætte et lovforslag om indførelse af forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum. Loven skal senest træde i kraft i juni 2017. Beslutningsforslaget vil medføre et generelt forbud mod ”tildækning af ansigtet i det offentlige rum”. Det fremgår samtidig af bemærkningerne, at det er et klart mål med beslutningsforslaget, at man ikke vil acceptere muslimers ”ansigtstildækkende beklædning i det offentlige rum”.

Beslutningsforslaget blev forkastet. Dansk Folkeparti stemte for, mens Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti stemte imod beslutningsforslaget.

B 13 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minoritets særhensyn i offentlige institutioner

Beslutningsforslaget er fremsat af Dansk Folkeparti.

Resumé af beslutningsforslaget: Med beslutningsforslaget pålægges regeringen senest i foråret 2017 at fremsætte lovforslag om forbud mod særlige minoritetshensyn i offentlige institutioner med henblik på at forhindre social kontrol. Det fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget, at målet blandt andet er at forbyde kønsopdelt svømning i offentlige institutioner.

Beslutningsforslaget blev forkastet. Dansk Folkeparti stemte for, mens Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti stemte imod beslutningsforslaget.

Et flertal i Folketinget forkastede tidligere i år et forslag fra Dansk Folkeparti om at forbyde, at der opføres minareter ved moskeer i Danmark. (Foto: Bent Dahl Jensen)

B 15 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minareter

Beslutningsforslaget er fremsat af Dansk Folkeparti.

Resumé af beslutningsforslaget: Med forslaget pålægges regeringen i indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om et forbud mod at opføre minareter ved moskeer i Danmark.

Beslutningsforslaget blev forkastet. Dansk Folkeparti stemte for, mens Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti stemte imod beslutningsforslaget.

B 54 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

Beslutningsforslaget er fremsat af Dansk Folkeparti.

Resumé af beslutningsforslaget: Med beslutningsforslaget pålægges regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om forbud mod bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner. Forslaget skal sikre, at Folketinget forbyder alle offentlige uddannelsesinstitutioner – fra folkeskolen til de videregående uddannelser – at have bederum, der kan understøtte islamisk social kontrol og en videre islamisering af det danske samfund. 

Ved 1. behandlingen af beslutningsforslaget den 21. februar 2017 blev det afvist af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti.

Beslutningsforslaget blev efterfølgende trukket tilbage, da partiet formulerede et nyt beslutningsforslag, som blev sendt i høring (se B 152).

B 152 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

Beslutningsforslaget er fremsat af Dansk Folkeparti.

Resumé af beslutningsforslaget: Med beslutningsforslaget pålægges regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om forbud mod bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner. Selve ordlyden af forslaget er identisk med det forslag, der blev trukket tilbage (B 54). Derimod er der ændret i bemærkningerne til beslutningsforslaget. I B 152 står der, at ”forslaget skal sikre, at Folketinget skal sikre, at alle offentlige uddannelsesinstitutioner – fra folkeskolen til de videregående uddannelser – forbydes at give plads til at indrette rum eller områder, som er tiltænkt udøvelse af religion, uanset hvad man kalder et sådan rum (refleksionsrum, stillerum, bederum el.lign.).

Undervisningsudvalget har sendt beslutningsforslaget i høring i perioden 31. marts – 28. april 2017. Der blev fremsendt i alt 20 høringssvar, der er lagt som bilag på dette B-forslag.

Beslutningsforslaget er endnu ikke blevet behandlet i Folketinget.

B 155 Forslag til folketingsbeslutning om forbud for alle offentligt ansatte mod at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde

Beslutningsforslaget er fremsat af Dansk Folkeparti.

Resumé af beslutningsforslaget: Med forslaget pålægges regeringen inden udgangen af 2017 at fremsætte et lovforslag om at forbyde offentligt ansatte i stat, regioner og kommuner at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde. Forbuddet mod at bære religiøs hovedbeklædning skal gælde alle religioner og alle former for religiøs hovedbeklædning. Forslaget indebærer, at det fortsat vil være tilladt for alle offentligt ansatte, uanset religiøs overbevisning, at bære små diskrete religiøse symboler i form af mindre smykker. Vurderingen og den konkrete afgrænsning af, hvornår et religiøst symbol bliver for voldsomt, skal ifølge forslaget være op til den lokale ledelse.

Beslutningsforslaget er endnu ikke blevet behandlet i Folketinget.

Seks lovforslag foranlediget af ”Moskeerne bag sløret”

Folketinget har i folketingsåret 2016-2017 vedtaget seks lovforslag, der alle er foranlediget af den politiske debat, som fulgte i kølvandet på tv-serien ”Moskeerne bag sløret”, der blev sendt på TV 2 i marts 2016. Nogle af disse lovforslag har medført nye indskrænkninger af religions- og ytringsfriheden. Læs mere her.

Læs mere

TV-udsendelser om moskeer førte til seks lovforslag, der blandt andet begrænser religions- og ytringsfriheden, Religionsfrihed.nu, 05-09-2017