Rapport om religionsfrihed: Religiøse mindretal krænkes i øget omfang af nationalistiske partier og organisationer

Både på verdensplan, men især i Europa, bliver religiøse mindretal i stigende grad chikaneret af nationalistiske partier og organisationer. Det fremgår af en ny analyse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center, der for niende gang har undersøgt, hvordan det står til med religionsfriheden rundt om i verden. For andet år i træk konstaterer tænketanken, at begrænsningerne af religionsfriheden generelt er øget i forhold til året før. Analysen bygger på oplysninger fra 2016, som sammenlignes med forholdene i 2015.

I mange lande indskrænkes religionsfriheden af myndigheder, politiske partier, foreninger eller enkeltpersoner med nationalistiske holdninger. Typisk søger disse nationalistiske grupper og enkeltpersoner at begrænse indvandringen af religiøse og etniske minoriteter, eller de opfordrer til at undertrykke eller endog eliminere en bestemt religiøs gruppe for at forsvare en dominerende etnisk eller religiøs gruppe i samfundet, som de mener er truet eller under angreb, skriver Pew Research Center sammenfattende i analysen.

Nationalistiske partier chikanerer religiøse mindretal

I 2016 blev der registreret angreb fra nationalistiske partiers side over for religiøse gruppers rettigheder i 11 % af de 198 lande og områder med selvstyre, der indgår i analysen. Det er en markant stigning i forhold til 2015, hvor den slags angreb kun blev konstateret i 6 % af landene.

De nationalistiske partiers chikane af religiøse mindretal finder især sted i Europa. I 33 % af de europæiske lande udformede nationalistiske partier i 2016 politiske erklæringer, der var vendt mod religiøse mindretal. Det er en stigning på 65 % i forhold til 2015, hvor det skete i 20 % af landene.

Frikadellesagen fra Randers

Danmark er et af de 15 europæiske lande, der er med på listen.

Som eksempel på nationalistisk lovgivning nævnes ”frikadellesagen” fra Randers Kommune, hvor et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti i januar 2016 besluttede, at der skal serveres svinekød i alle kommunens institutioner, herunder skoler. Dansk Folkepartis udlændingeordfører i Folketinget, Martin Henriksen, udtalte i den forbindelse, at forslaget ville bevare dansk kultur, og at partiet “kæmpede imod islamiske regler og misforståede hensyn, der dikterede, hvad danske børn skulle spise”.

Forslag om at forbyde tørklæder, lukke moskéer mv.

I analysen nævnes flere andre eksempler:

I Holland krævede Geert Wilders, der er leder af Frihedspartiet, en “af-islamisering” af Holland, og at asylansøgere fra islamiske lande skulle nægtes adgang til landet. Han ville desuden forbyde muslimske kvinder at bære tørklæder offentligt, lukke alle moskéer og forbyde Koranen.

I Frankrig udtalte Marine Le Pen, der er leder af partiet National Front, at hun ville opretholde forbuddet mod religiøs påklædning og religiøse symboler på offentlige steder, fordi hun specifikt vil “kæmpe imod, at politisk islam vinder frem”.

Nationalistiske angreb på både muslimer, jøder og andre mindretal

I 2016 bekæmpede organisationer og foreninger i 25 europæiske lande, heriblandt Danmark, religiøse mindretals rettigheder. Billedet er fra en demonstration i oktober 2016, arrangeret af bevægelsen For Frihed. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Analysen fra Pew Research Center nævner 15 europæiske lande, hvor nationalistiske partier eller myndigheder i 2016 chikanerede religiøse mindretal.

I 14 af de 15 lande var angrebene vendt mod muslimer. I fire af disse lande, var angrebene også vendt mod jøder, og i et land desuden mod andre ”ikke-kristne”.

I det 15. land var angrebene rettet mod Jehovas Vidner. Det var i Bulgarien, hvor Jehovas Vidner rapporterede om, at to nationalistiske partier kørte en kampagne imod deres religion. De to partier var Nationalfronten for Bulgariens Frelse og Den Interne Makedonske Revolutionære Organisation, der sammen har dannet en patriotisk alliance.

Nationalistiske grupper bekæmper religiøse mindretals rettigheder

Analysen viser videre, at antallet af lande, hvor nationalistiske grupper, foreninger mv. bekæmper religiøse mindretals rettigheder, er steget fra 27 lande i 2015 til 32 lande i 2016.

25 ud af de 32 lande er europæiske lande, heriblandt Danmark.

I Tjekkiet organiserede gruppen Block Against Islam omkring 20 anti-islamiske demonstrationer rundt om i landet i 2016. Gruppen er imod, at muslimske flygtninge får lov at komme ind i landet, og den opfordrer til begrænsninger for det muslimske samfund.

Krænkelser på grund af religion og livssyn

Krænkelserne af religiøse grupper omfatter:
• fysiske overgreb, arrestationer og tilbageholdelser af personer,
• vanhelligelse af kirker, moskéer, templer og andre tilbedelsessteder,
• diskrimination af religiøse grupper i forhold til beskæftigelse, uddannelse og bolig,
• verbale angreb på medlemmer af en religiøs gruppe.
Kilde: Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016, Pew Research Center, 21-06-2018

Om undersøgelsen

• Pew Research Center fra siden 2007 udarbejdet et årligt indeks for omfanget af religiøse begrænsninger rundt omkring i verden. De religiøse begrænsninger deles op i to grupper:
1. Restriktioner fra statens side (af regeringen, i forfatningen eller andre love).
2. Krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet (sociale fjendtligheder) – fx chikane og/eller fysiske overgreb på personer, hærværk mv.
• I begge tilfælde udregnes der et indeks på en skala fra 0 til 10 – jo højere tallet er, desto mere omfattende er begrænsningen af religionsfriheden.
• Pew Research Center har på baggrund af et omfattende forarbejde fundet frem til en objektiv og gennemskuelig metode, der kan bruges til at registrere begrænsninger af religionsudøvelsen i et land. Fx om en regering begår overgreb mod et religiøst mindretal, eller om der er religiøse grupper, som ikke anerkendes som lovlige. Et andet spørgsmål kan være, om grupper i samfundet hindrer et trossamfund i at praktisere deres religion, eller om en religiøs gruppe hindrer andre religiøse grupper i at udøve deres religion. Disse registreringer foretages på baggrund af oplysninger fra en række forskellige kilder. Undersøgelsen, der omfatter 2015, bygger primært på informationer fra 18 kilder samt to ekstra, når det gælder forholdene i USA.
• De indeks, der beregnes for omfanget af begrænsninger af religionsudøvelsen, inddeles i fire kategorier: Nemlig i lande med en ”meget høj”, ”høj”, ”moderat” eller ”lav” grad af begrænsninger.
• Undersøgelsen omfatter 198 lande og selvstyrende områder, som tæller mere end 99,5 % af verdens befolkning. Blandt landene er 192 af de 193 nationer, der er medlem af FN. Den eneste undtagelse er Nordkorea, hvor der er omfattende begrænsninger af religionsfriheden. Men Nordkorea er et meget lukket land, og derfor er det ikke muligt for Pew Research Center at få alle de oplysninger, der skal bruges for at kunne udarbejde et indeks for landet.
• Ud over de 192 lande omfatter undersøgelsen seks områder med selvstyre: Kosovo, Hong Kong, Macau, De Palæstinensiske Områder, Taiwan og Vestsahara.
Kilde: Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016, Pew Research Center, 21-06-2018

Læs mere

• Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016, Pew Research Center, 21-06-2018