Indien: De fleste indere siger, at de frit kan udøve deres religion. Ny undersøgelse viser dog, at der også er religiøs diskrimination

Ni ud af ti indere siger, at de er ”meget frie” til at udøve deres religion. Det viser en omfattende undersøgelse, som tænketanken Pew Research Center har foretaget af religionsudøvelsen i Indien. Undersøgelsen viser samtidig, at der forekommer en del religiøs diskrimination i Indien. I den forbindelse kan nævnes, at Pew Research Center i en analyse i 2020 fandt, begrænsningen af religionsfriheden fra statens side ligger på et højt niveau i Indien, og at krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på et meget højt niveau.

Alle mener, at andre religioner har mindre frihed til at udøve deres religion

De fleste indere mener, at de selv – uanset religion – har en højere grad af frihed til at udøve deres religion end personer fra andre religiøse samfund har. Billedet er fra hovedstaden New Delhi. (Foto: Pixabay)

Ifølge den nye undersøgelse siger 91 % af hinduerne, der er det største religiøse samfund i Indien, at de er ”meget frie” (”very free”) til at udøve deres religion. Det samme gælder for 89 % af muslimer og kristne, som er de største religiøse mindretal i Indien.

Mens 91 % af den indiske befolkning mener, at de er ”meget frie” til at praktisere deres religion, så mener kun 79 %, at medlemmer af andre religioner er ”meget frie” til at udøve deres religion. Generelt mener de fleste indere med andre ord, at de selv har en højere grad af religionsfrihed end medlemmer af andre religiøse samfund.

Denne tendens ses hos alle religiøse samfund, der indgår i undersøgelsen. De specifikke tal for hinduerne svarer til tallene for befolkningen som helhed. Og mens 89 % af Indiens muslimer og kristne mener, at de er ”meget frie” til at udøve deres religion i Indien i dag, så mener kun 80 % af muslimerne og 75 % af de kristne, at personer med en anden religion er ”meget frie” til at udøve deres respektive religioner.

Undersøgelsen omfatter også sikher, buddhister og jainister. Jainismen er en gammel indisk religion, der opstod ca. 500 f.Kr.

Blandt sikherne mener 82 %, at de er ”meget frie” til at udøve deres religion, og 65 % af dem mener, at personer med en anden religion er ”meget frie” til at udøve deres religion. Sikherne er den af de seks religiøse grupper, hvor færrest mener, at de og andre er ”meget frie” til at udøve deres religion.

Blandt buddhister er tallene henholdsvis 93 % og 83 %. Buddhisterne er den eneste gruppe, hvor tallene ligger højere end gennemsnittet for hele Indien.

Blandt jainister er tallene henholdsvis 85 % og 74 %.

Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 17. november 2019 til den 23. marts 2020, hvor Pew Research Center har interviewet 29.999 personer. Undersøgelsen omfatter voksne, dvs. personer over 18 år.

En hel del religiøs diskrimination

Pew Research Center har i undersøgelsen også spurgt til omfanget af religiøs diskrimination i Indien.

Blandt de adspurgte mener 20 %, at der er megen diskrimination af hinduer. 18 % mener, at der er megen diskrimination af muslimer, og 10 % mener, at der er megen diskrimination af kristne.

Blandt hinduerne mener, at 21 %, at der er megen diskrimination af hinduer i Indien i dag.

Tilsvarende mener 24 % af muslimerne, at der er megen diskrimination af muslimer i Indien, og 18 % af de kristne mener, at der er megen diskrimination af kristne i Indien.

Hver sjette af de adspurgte indere svarer, at vedkommende inden for det seneste år personligt har oplevet at blive diskrimineret på grund af sin religion. Det gælder 21 % af muslimerne, 18 % af sikherne, 17 % af hinduerne og 10 % af de adspurgte kristne.

Den religiøse diskrimination varierer i de forskellige dele af Indien. Generelt forekommer der ifølge de adspurgte mest religiøs diskrimination i Indiens nordøstlige stater. 46 % svarer, at der er megen diskrimination af hinduer i det nordøstlige Indien, 41 % svarer, at der er megen diskrimination af muslimer, 36 % svarer, at der er megen diskrimination af kristne, og 29-30 % svarer, der er megen diskrimination af sikher, buddhister og jainister i de nordøstlige stater.

Den religiøse diskrimination af muslimer er mest udbredt i de nordlige og nordøstlige stater. Her svarer 40 % af de adspurgte muslimer fra nordlige stater og 36 % fra de nordøstlige stater, at de inden for de seneste 12 måneder personligt er blevet diskrimineret på grund af deres religion.

Markant modstand mod tværreligiøse ægteskaber

Undersøgelsen viser videre, at over halvdelen af de adspurgte hinduer, muslimer, sikher og jainister er imod, at personer fra deres egen religion gifter sig med en person fra en anden religion. Kristne er mest tolerante over for ægteskaber på tværs af religiøse samfund.

Modstanden er størst blandt muslimer, hvor 80 % mener, at det er meget vigtigt at hindre en muslimsk kvinde i at gifte sig med en ikke-muslim, mens 76 % mener, at det er meget vigtigt at hindre en muslimsk mand i at gifte sig med en ikke-muslim.

Blandt hinduer er 67 % imod, at en kvinde gifter sig med en ikke-hindu, og 65 % er imod, at en mand gifter sig med en ikke-hindu.

Blandt sikherne ligger modstanden mod, at en sikh gifter sig med en ikke-sikh på 58-59 % af de adspurgte, og blandt jainister ligger modstanden på 66 % i forhold til kvinder og på 59 % i forhold til mænd.

Blandt buddhisterne er knap halvdelen imod blandede ægteskaber. 46 % mener, at en kvinde skal gifte sig med en buddhistisk mand, og 44 % mener, at en mand skal finde sig en buddhistisk ægtefælle.

Modstanden mod blandede ægteskaber er lavest blandt de adspurgte kristne. Her mener 37 %, at det er meget vigtigt at hindre en kvinde i at gifte sig med en ikke-kristen, og 35 % mener, at det er meget vigtigt at hindre en mand i at gifte sig med en kvinde, som ikke er kristen.

Buddhister og kristne er ifølge undersøgelsen også de mest tolerante i forhold til at have naboer, der har en anden religion. Blandt jainisterne svarer 61 %, at de ikke ønsker at have naboer fra mindst et af de øvrige fem religiøse samfund (hinduer, muslimer, kristne, sikher og buddhister). Samme holdning findes hos 45 % af de adspurgte hinduer, 41 % af sikherne, 36 % af muslimerne, 29 % af de kristne og 24 % af buddhisterne.

Omfattende undersøgelse

I afsnittene ovenfor omtales kun nogle få af de mange resultater, der fremgår af undersøgelsen fra Pew Research Center. I undersøgelsen er der også spurgt til deltagernes syn på religiøse højtider, spiseregler og aktuelle samfundsproblemer samt flere andre forhold.

Religion i Indien

Tallene nedenfor viser, hvordan Indiens befolkning er fordelt på forskellige religioner. Tallene stammer fra folketællingen i 2011 om omfatter indbyggere over 18 år.
Hinduer: 81,0 % – 615.587.181 personer
Muslimer: 12,9 % – 97.689.555 personer
Kristne: 2,4 % – 18.512.051 personer
Sikher: 1,9 % – 14.416.821 personer
Buddhister: 0,7 % – 5.653.119 personer
Jainister*: 0,4 % – 3.299.660 personer
Andre: 0,6 % – 4.641.403 personer
Kilde: Religion in India: Tolerance and Segregation, Pew Research Center, 29-06-2021

*) Jainismen er en gammel indisk religion, der opstod ca. 500 f.Kr.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Indien

Tænketanken Pew Research Center udgiver hvert år en analyse, hvor den beskriver omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i verdens lande.
I 2020-rapporten, der bygger på oplysninger fra 2018, ligger Indien højt, når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side, og meget højt med hensyn til krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet. Krænkelserne af religionsfriheden inddeles i fire grupper – alt efter om de ligger på et ”lavt”, ”moderat”, ”højt” eller ”meget højt” niveau.
Kilde: In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a Decade, Pew Research Center, 10-11-2020

Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Indien

Læs mere

Religion in India: Tolerance and Segregation, Pew Research Center, 29-06-2021

In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a Decade, Pew Research Center, 10-11-2020

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Indien, Religionsfrihed.nu