USA’s udenrigsminister kritiserer Iran, Myanmar, Rusland, Nigeria, Saudi Arabien og Kina for krænkelser af religionsfriheden

USA’s udenrigsminister Antony Blinken kritiserede Kina for i vidt omfang at kriminalisere retten til at udøve sin religion og for at begå forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab af muslimske uighurer og medlemmer af andre religiøse og etniske minoritetsgrupper. (Foto: USA’s udenrigsministeriums videooptagelse af pressemødet)

USA’s udenrigsminister Antony Blinken kritiserede særligt Iran, Myanmar, Rusland, Nigeria, Saudi Arabien og Kina, da han præsenterede ministeriets nye årsrapport, der land for land beskriver, hvordan det står til med religionsfriheden i næsten 200 lande og territorier.

”Årets rapport viser, at retten til religionsfrihed stadig er uden for rækkevidde for mange mennesker rundt omkring i verden,” sagde Antony Blinken og tilføjede, at der ifølge tænketanken Pew Research Center er alvorlige begrænsninger af religionsfriheden i 56 lande, hvor et stort flertal af verdens befolkning lever.

”For blot at nævne et par eksempler så fortsætter Iran med at skræmme, chikanere og arrestere medlemmer af mindretalsgrupper, herunder baha’ier, kristne, jøder, zarathustrier, sunnimuslimer og muslimer, der er optaget af sufisme.”

Udenrigsministeren omtalte dernæst Myanmar, hvor han kritiserede lederne af militærkuppet for at være medansvarlige for etnisk udrensning og andre grusomheder mod rohingyaer, som for hovedpartens vedkommende er muslimer, og andre religiøse og etniske minoriteter.

Han kritiserede de russiske myndigheder for at beslaglægge bygninger, der tilhører Jehovas Vidner, og for at chikanere og tilbageholde medlemmer af Jehovas Vidner såvel som medlemmer af muslimske mindretalsgrupper under påskud af, at de er involveret i ekstremisme.

I forhold til Nigeria kritiserede Blinken, at personer er blevet idømt lange fængselsstraffe – ja endog dødsstraf – for blasfemi, hvorimod myndighederne endnu ikke har stillet nogen for retten for militærets massakre på flere hundrede shiamuslimer i 2015.

Udenrigsministeren kritiserede Saudi Arabien for at være det eneste land i verden uden en kristen kirke, selvom der bor mere end en million kristne i landet – og for at fængsle menneskerettighedsaktivister som Raif Badawi, som er idømt 10 års fængsel og 1.000 piskeslag for at tale om sin tro. (Ifølge rapporten havde Badawi ved udgangen af 2020 modtaget 50 piskeslag.)

Det sjette land, der blev omtalt ved navns nævnelse, var Kina, som Blinken kritiserede for i vidt omfang at kriminalisere retten til at udøve sin religion og for at begå forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab af muslimske uighurer og medlemmer af andre religiøse og etniske minoritetsgrupper.

Antisemitisme og antimuslimsk had

Udenrigsminister Antony Blinken indledte pressemødet med at ønske ”Eid Mubarak” til alle, der fejrede Eid-festen som afslutning på ramadanen. Pressemødet blev holdt den 12. maj, hvor Eid-festen markerede afslutningen af muslimernes fastemåned. (Foto: USA’s udenrigsministeriums videooptagelse af pressemødet)

Antony Blinken sagde videre, at der verden over er en voksende antisemitisme, også i USA og Europa. ”Det er en farlig ideologi, som det op gennem historien har vist sig, ofte er forbundet med vold. Vi må kraftigt modsætte os den, uanset hvor det sker,” sagde USA’s udenrigsminister.

Han tilføjede, at anti-muslimsk had fortsat er udbredt i mange lande, og at det er et alvorligt problem i USA såvel som i Europa.

”Vi har et arbejde at gøre for at sikre, at mennesker uanset deres tro og overbevisning behandles ligeværdigt og med respekt,” sagde Antony Blinken.

Lande, hvor der sker fremskridt

Udenrigsminister Blinken sagde, at rapporten også viser, at der i nogle lande er taget positive skridt fremad. Et af dem er Sudan, hvor den civilt ledede overgangsregering har ophævet loven om frafald fra islam (apostasi) og en lov om offentlig orden, som blev brugt til at chikanere medlemmer af religiøse mindretal.

Blinken nævnte videre, at Usbekistans regering har løsladt flere hundrede mennesker, der var fængslet på grund af deres tro. Ligeledes har Turkmenistan for få dage siden løsladt 16 medlemmer af Jehovas Vidner, der af samvittighedsmæssige grunde nægtede at gøre militærtjeneste.

En universel menneskerettighed

Antony Blinken sagde mere overordnet, at religionsfrihed, ligesom enhver anden menneskerettighed, er universel.

”Alle mennesker, allevegne, har denne ret, uanset hvor de bor, hvad de tror eller ikke tror på. Religionsfriheden står lige med andre menneskerettigheder. Religionsfriheden er ikke mere eller mindre vigtig end ytringsfriheden, friheden til at samles, til at deltage i det politiske liv i ens land, til at leve fri for tortur eller slaveri eller enhver anden menneskerettighed. Faktisk er de alle indbyrdes afhængige. Religionsfrihed kan ikke realiseres fuldt ud, medmindre andre menneskerettigheder respekteres, og når regeringer krænker deres folks ret til at tro og tilbede frit, bringer det alle de andre i fare. Og religionsfrihed er et nøgleelement i et åbent og stabilt samfund. Uden den er folk ikke i stand til at yde deres fulde bidrag til deres lands succes. Og hver gang menneskerettigheder bliver fornægtet, antænder det spænding og fremkalder splittelse,” sagde udenrigsminister Antony Blinken ved præsentationen af rapporten 2020 Report on International Religious Freedom.

Læs mere

Secretary Antony J. Blinken on Release of the 2020 International Religious Freedom Report (pressemøde), U.S. Department of State, 12-05-2021

2020 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State, 12-05-2021

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Iran, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Kina, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Nigeria, Religionsfrihed.nu