Dansk Folkeparti har i folketingsåret i 2017-2018 fremsat fem beslutningsforslag, der alle ville begrænse religionsfriheden i Danmark

Der er i folketingsåret 2017-2018, som begyndte tirsdag den 3. oktober 2017 og slutter mandag den 1. oktober 2018, fremsat fem beslutningsforslag, der har betydning for religionsfriheden i Danmark. Alle er fremsat af Dansk Folkeparti, og fælles for alle forslagene er, at de indebærer en begrænsning af religionsfriheden. Fire af forslagene blev dog afvist af et flertal i Folketinget, og det fjerde blev ikke behandlet, da regeringen valgte at fremsætte et lovforslag med et lignende indhold.

Et beslutningsforslag er ikke det samme som et lovforslag. Et beslutningsforslag indeholder, hvis det vedtages, en beslutning. Det kan fx være et pålæg om, at regeringen skal at fremsætte et lovforslag med et bestemt formål inden for en bestemt tidsfrist.

Nedenfor er indholdet i de fem beslutningsforslag nærmere omtalt.

B 1 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum

Loven om et tildækningsforbud, der træder i kraft den 1. august 2018, indebærer en begrænsning af religionsfriheden. Billedet her er fra Betlehem. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Beslutningsforslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 4. oktober 2017.

Resumé af beslutningsforslaget: Med forslaget pålægges regeringen at fremsætte et lovforslag om indførelse af forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum. Forslagsstillerne finder det afgørende for menneskers interaktion og den sociale samhørighed i Danmark, at man ikke skjuler sit ansigt eller sin identitet for sine medborgere. Forslaget er en delvis genfremsættelse af B 8 fra folketingsåret 2016-17.

Beslutningsforslaget blev ikke behandlet i folketingssalen, da regeringen i begyndelsen af oktober 2017 besluttede at fremsætte et lovforslag om et tildækningsforbud (L 219).

Læs beslutningsforslaget

Læs mere om tildækningsforbuddet

B 31 Forslag til folketingsbeslutning om, at borgere ikke må bære hovedbeklædning på deres kørekortfotografi af religiøse grunde

Beslutningsforslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 14. november 2017.

Resumé af beslutningsforslaget: Beslutningsforslaget pålægger regeringen at ændre bekendtgørelsen om kørekort, så det klart fremgår, at borgere ikke må bære hovedbeklædning på deres kørekortfotografi af religiøse grunde.

Beslutningsforslaget var til 1. behandling i folketingssalen den 20. februar 2018. Her blev forslaget afvist af Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti, mens Socialdemokratiet meddelte, at partiet hverken vil stemme for eller imod forslaget.

Læs beslutningsforslaget

B 57 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

Beslutningsforslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 11. januar 2018.

Resumé af beslutningsforslaget: Forslaget er en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag B 54 fra folketingsåret 2016-2017. Formålet med beslutningsforslaget er, at Folketinget skal sikre, at alle offentlige uddannelsesinstitutioner – fra folkeskolen til de videregående uddannelser – forbydes at give plads til at indrette rum eller områder, som er tiltænkt udøvelse af religion, uanset hvad man kalder et sådant rum (refleksionsrum, stillerum, bederum el.lign.).

Beslutningsforslaget var til 1. behandling i folketingssalen den 22. februar 2018. Her blev forslaget afvist af Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti, mens Socialdemokratiet meddelte, at partiet ikke havde taget stilling endnu.

Beslutningsforslaget blev ved afstemningen den 17. april 2018 forkastet med 55 stemmer (V, EL, LA, ALT, RV og KF) mod 23 (DF), mens 28 (S) hverken stemte for eller imod.

Læs beslutningsforslaget

B 58 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af markante religiøse symboler for elever og undervisere i folkeskolen

Beslutningsforslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 11. januar 2018.

Resumé af beslutningsforslaget: Beslutningsforslaget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag, der forbyder brug af markante religiøse symboler, herunder religiøs hovedbeklædning i folkeskolen. Forbuddet skal gælde både elever og personale, der varetager undervisning. Forslaget giver fortsat mulighed for at bære små, diskrete religiøse symboler. Forslagsstillerne finder, at religion er et privat anliggende, som bør varetages i fritiden, og at markante religiøse symboler er til hinder for, at lærere fremstår neutrale og objektive.

Beslutningsforslaget blev ved afstemningen den 31. maj 2018 forkastet med 82 stemmer mod 22. Dansk Folkeparti stemte for, mens de øvrige partier stemte imod.

Læs beslutningsforslaget

B 68 Forslag til folketingsbeslutning om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund

Beslutningsforslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 31. januar 2018.

Resumé af beslutningsforslaget: Beslutningsforslaget pålægger regeringen inden udgangen af 2018 at iværksætte de nødvendige regelændringer, der medfører, at statstilskud til friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har en udenlandsk baggrund, betinges af, at den pågældende skole kan dokumentere, at den ikke modvirker de udenlandske elevers integration i det danske samfund. (I forslaget nævnes der intet direkte om muslimske eller andre religiøse friskoler, men det fremgik af debatten om forslaget, at det var rettet mod især muslimske friskoler. Derfor omtales forslaget i denne gennemgang af beslutningsforslag, som på en eller anden måde berører spørgsmålet om religionsfrihed.)

Beslutningsforslaget kom ikke til afstemning, da det efter 1. behandlingen stod klart, at der ikke kunne samles flertal for forslaget.

Læs beslutningsforslaget

Artiklen er senest opdateret 04-08-2020.

Læs mere

”Burkaforbud” blev til et tildækningsforbud, Religionsfrihed.nu, 05-09-2019

Ny lov om trossamfund uden for folkekirken trådte i kraft den 1. januar 2018, Religionsfrihed.nu, 02-02-2018