USA: Flere religiøst motiverede hadforbrydelser i 2019 end året før

Antallet af religiøst motiverede hadforbrydelser i USA steg i 2019 til det højeste antal siden 2007. (Foto: Linda Rusinko, Pixabay)

Antallet af religiøst motiverede hadforbrydelser i USA steg i 2019 med 7 % i forhold til året før – fra 1.419 i 2018 til 1.521 i 2019. Det fremgår af forbundspolitiet FBI’s nye statistik om hadforbrydelser i USA. De religiøst motiverede hadforbrydelser udgør omkring en femtedel af det samlede antal hadforbrydelser i USA.

Der blev i alt registreret 7.314 hadforbrydelser i 2019 – mod 7.120 i 2018. Over halvdelen af dem (56 %) var motiveret af offerets race, etnicitet eller oprindelse. 21 % af hadforbrydelserne var religiøst motiveret og 17 % var motiveret af offerets seksuelle orientering. De øvrige 6 % var motiveret af offerets køn, handicap eller kønsidentitet.

Hadforbrydelserne omfatter mange former for kriminalitet, herunder hærværk, trusler og overfald. Desuden blev 51 mord og 30 voldtægter registreret som hadforbrydelser.

Religiøst motiverede hadforbrydelser er især rettet mod jøder og muslimer

De religiøst motiverede hadforbrydelser i USA er – ligesom i de foregående år – især rettet mod jøder og muslimer. Jøder udgør omkring 2 % af befolkningen i USA, og muslimernes andel ligger på ca. 1 %. Selv om de to grupper kun udgør 3 % af befolkningen, er 74 % af de religiøst motiverede hadforbrydelser rettet mod de to grupper. Og andelen af hadforbrydelser mod jøder er i 2019 steget til knap 63 % af de religiøst motiverede hadforbrydelser.

I 2019 blev der registreret 953 religiøst motiverede hadforbrydelser mod jøder i USA. Det er det højeste antal siden 2007.

Der blev i 2019 registreret 176 religiøst motiverede hadforbrydelser mod muslimer i USA. Det er 12 færre end i 2018. De religiøst motiverede hadforbrydelser mod muslimer udgør knap 12 % af alle religiøst motiverede hadforbrydelser i USA i 2019.

I FBI-statistikken er kristne delt op i flere grupper – katolikker, protestanter, ortodokse og andre kristne trossamfund – og der blev i alt registreret 181 religiøst motiverede hadforbrydelser mod kristne i 2019 – mod 153 hadforbrydelser i 2018. De religiøst motiverede hadforbrydelser mod kristne udgør knap 12 % af alle religiøst motiverede hadforbrydelser i USA i 2019.

Der blev i 2019 begået næsten ligeså mange religiøst motiverede hadforbrydelser mod muslimer i USA som mod kristne, selv om kristnes andel af befolkningen i USA er 75 gange større end muslimernes.

De øvrige religiøst motiverede hadforbrydelser var rettet mod andre trossamfund eller mod flere religiøse grupper på samme tid. Der blev i 2019 registreret 6 religiøst motiverede hadforbrydelser mod ateister, agnostikere og andre ikke-religiøse. Det svarer til 0,4 % af samtlige religiøst motiverede hadforbrydelser.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA

Den amerikanske tænketank Pew Research Center udgiver hvert år en analyse, hvor de beskriver omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i verdens lande. I 2020-rapporten, der bygger på oplysninger fra 2018, ligger USA moderat både med hensyn til begrænsninger af religionsfriheden fra statens side, og når det gælder krænkelser i civilsamfundet. Krænkelserne af religionsfriheden inddeles i fire grupper – alt efter om de ligger på et lavt, moderat, højt eller meget højt niveau.
Kilde: In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a Decade, Pew Research Center, 10-11-2020

Læs mere

2019 Hate Crime Statistics, FBI, 16-11-2020

FBI Releases 2019 Hate Crime Statistics, FBI, 16-11-2020

USA: Færre religiøst motiverede hadforbrydelser i 2018 end året før, Religionsfrihed.nu, 14-11-2019

Antallet af antisemitiske hændelser i USA ligger rekordhøjt, Religionsfrihed.nu, 04-10-2019

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA, Religionsfrihed.nu