Tysk menneskerettighedsselskab: Det er umuligt at sige noget om, hvilken religiøs gruppe der er mest forfulgt

Det er umuligt at sige noget om, hvilken religiøs gruppe der er mest forfulgt, skriver det tyske Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). Selskabet skriver videre, at der intet grundlag er for ”den ofte citerede påstand om, at omkring 80 % af de mennesker, der forfølges pga. deres tro, er kristne. (Printscreen fra IGFM’s hjemmeside)

Det er uklart, hvor mange mennesker der bliver forfulgt pga. deres tro, og det samme gælder for antallet af forfulgte kristne, buddhister, sunni- og shiamuslimer. Derfor kan man heller ikke sige noget om, hvilken religiøs gruppe der er mest forfulgt. Det konkluderer det tyske Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) i en artikel på selskabets hjemmeside. IGFM skriver direkte, at der intet grundlag er for ”den ofte citerede påstand om, at omkring 80 % af de mennesker, der forfølges pga. deres tro, er kristne.

Artiklens konklusion er interessant, fordi der i debatten om krænkelser af religionsfriheden i flere sammenhænge netop henvises til, at Martin Lessenthin, der er talsmand for IGFM i september 2009 skulle have anslået, at ”80 % af alle tilfælde af religiøs diskrimination i verden i dag er rettet mod kristne”. (Se eksempler i boks nedenfor.)

”Der er intet grundlag for denne påstand,” hedder det i artiklen på IGFM’s hjemmeside. ”Denne tese har imidlertid udviklet sin egen dynamik. Den er blevet og bliver ofte citeret, med de bedste intentioner, også af sekulære medier. Oprindelsen af ​​dette tal er uklart; der er ingen oplysninger om, hvor disse 80 % kommer fra. Tallet er helt usikkert og sandsynligvis fiktivt,” hedder det videre i IGFM-artiklen.

Religionsfrihed.nu har bedt Martin Lessenthin om en kommentar, men endnu ikke fået svar.

Rapport til britisk udenrigsminister opererer også med, at ”80 % af verdens religiøst diskriminerede er kristne”

Artiklen fra IGFM er også bemærkelsesværdig af en anden grund. Den er nemlig skrevet få måneder efter offentliggørelsen af en omfattende rapport til den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt. En foreløbig udgave af rapporten udkom i påsken 2019 (april 2019), og den endelige udgave blev sammen med en række anbefalinger offentliggjort i juli 2019. Rapporten er udarbejdet af biskop Philip Mounstephen.

Det ser ud til, at den foreløbige rapport fik betydelig mere presseomtale end den endelige rapport – i hvert fald, når man ser på antallet af presseklip i Danmark om rapporten, der kan læses her: Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support for Persecuted Christians. Final Report and Recommandations.

I begge udgaver af rapporten bliver der henvist til citatet om, at 80 % af verdens religiøst forfulgte er kristne.

I introduktionen til den endelige rapport står der (side 6): ”… Hvis et mindretal [kristne] er genstand for 80 % af den religiøst motiverede diskrimination, er det simpelthen ikke retfærdigt, at det får så lidt opmærksomhed. … ” Og i noten til citatet står der: ”Dette tal [80 %], der er citeret af udenrigsministeren i hans Boxing Day-klumme i Daily Telegraph, stammer fra forskning, der er udført af International Society for Human Rights (ISHR) i 2009. Selv om dette tal ikke længere vises på ISHR’s websted, er dette simpelthen fordi den nu er ti år gammel. Ikke desto mindre står ledende personer i ISHR, i en privat samtale, ved tallet, og de antyder, at det nu er et konservativt skøn.”

Den endelige udgave af rapporten til udenrigsminister Jeremy Hunt udkom i juli 2019, og måneden efter offentliggjorde IGFM artiklen, hvor menneskerettighedsselskabet skriver, at der intet grundlag er for ”den ofte citerede påstand om, at omkring 80 % af de mennesker, der forfølges pga. deres tro, er kristne”.

Mange religiøse samfund forfølges – måske er muslimer den mest forfulgte gruppe

IGFM skriver i artiklen fra august 2019, at mange religiøse grupper forfølges i forskelligt omfang rundt omkring i verden.

Kristendommen er den mest udbredte religion på verdensplan, men betyder det, at kristne dermed automatisk også er den største religiøst forfulgte gruppe i verden? spørger IGFM – og tilføjer, at der mangler systematiske studier om forfølgelse af andre religiøse samfund.

”Islam ville også være en kandidat til det største forfulgte religiøse samfund,” skriver den tyske menneskerettighedsorganisation videre i artiklen. IGFM peger i den forbindelse på den hindunationalistiske forfølgelse af muslimer i Indien, den systematiske undertrykkelse af uighur-muslimer i Folkerepublikken Kina, forfølgelsen af muslimer i Myanmar, hvor flertallet af befolkningen er buddhister, samt interne voldelige konflikter blandt muslimer. Som eksempel på det sidste nævnes Pakistan, hvor shiamuslimer marginaliseres af sunnimuslimske ekstremister.

IGFM anslår ud fra et ”groft estimat”, at over 200 millioner muslimer bliver forfulgt eller diskrimineret i væsentligt omfang alene som følge af disse forfølgelser.

Også hård forfølgelse af andre religiøse mindretal

IGFM nævner i artiklen fra 2019, at også andre – og mindre – grupper, som er udsat for grove krænkelser af deres religionsfrihed. Den tyske organisation nævner helt konkret den spirituelle bevægelse Falun Gong i Kina og Baha’i-samfundet i Iran.

Ifølge IGFM er Baha’i-samfundet den største religiøse minoritet i Iran. Der er omkring 300.000 baha’ier, som ”forfølges betydeligt mere end de iranske kristne”, skriver IGFM.

Citatet om, at “80 % af de religiøst diskriminerede er kristne …” eller lignende, er blevet brugt i forskellige sammenhænge

Citatet om, at ”80 % af alle tilfælde af religiøs diskrimination i verden i dag er rettet mod kristne” eller lignende er blevet brugt adskillige gange i debatten indskrænkninger religionsfriheden for kristne. Citatet, der ifølge flere kilder stammer tilbage fra september 2009, er også brugt så sent som i 2019, 2020 og 2021.
Nedenfor gengives eksempler på, hvordan citatet er brugt i dansk og international sammenhæng.

• Journalist John L. Allen Jr. i bogen The Global War on Christians. Dispatches from the Front Lines of Anti-Christian Persecution, Forlaget Image, 2013 og 2016), side 33 i 2. udgave fra 2016: ”In September 2009, the chairman of the International Society for Human Rights, Martin Lessenthin, estimated that 80 percent of all acts of religious discrimination in the world  today are directed against Christians, citing the results of a survey carried out among straff and members of his organization, …”
I 2014 blev bogen udgivet på tysk (Gütersloher Verlagshaus), hvor afsnittet er oversat sådan (s. 47): ”Im September 2009 äußerte Martin Lessenthin, der Vorsitzende dieser Internationale Gesellschaft für Menchenrechte, dass in der heutigen Welt schätzungsweise achtzig Prozent alle Akte religiöser Diskriminierung gegen Christen gerichtet sind. …”

• Journalist John L. Allen Jr. i artiklen The War on Christians. The global persecution of churchgoers is the unreported catastrophe of our time, på det britiske magasin The Spectators hjemmeside, 05-10-2013: According to the International Society for Human Rights, a secular observatory based in Frankfurt, Germany, 80 per cent of all acts of religious discrimination in the world today are directed at Christians. Statistically speaking, that makes Christians by far the most persecuted religious body on the planet.”

• Artikel på ugeavisen Udfordringens hjemmeside: Kristne udgør 80 % af verdens forfulgte, 10-05-2019: ”Omkring 80 procent af alle dem, der forfølges for deres tro, er kristne. Nogle steder er man ”tæt på den internationale definition af folkemord”, hedder det i en ny britisk rapport.” https://udfordringen.dk/2019/05/kristne-udgoer-80-af-verdens-forfulgte/

• Artikel på Ekstra Bladets hjemmeside: Ny rapport: Jagt på kristne tenderer folkemord, 18-05-2019: ”Rapporten (fra det britiske udenrigsministerium, red.) konkluderer, at 80 procent af forfulgte religiøse mindretal er kristne.” https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ny-rapport-jagt-paa-kristne-tenderer-folkemord/7638235?fbclid=IwAR0–7IGojTsU1ooqysW02T3kssEHHuwYAUsvzRW6zegoN-WLsRv9UOpK7E

• Artikel på Lolland-Falster Stifts hjemmeside: Lad os alle bede for forfulgte kristne, 07-11-2019: ”Kristne lider mange steder i verden i dag. 80 procent af verdens religiøst forfulgte er kristne, og i Mellemøsten – kristendommens vugge – er kristendommen ved helt at forsvinde. Katastrofen er ikke til at overse, og den kalder på vores opmærksomhed og hjælp.”

• Artikel på Kristeligt Dagblads hjemmeside: Røde partier: Nej til særfokus på forfulgte kristne, 12-12-2019, opdateret 11-04-2020: ”Det er bredt anerkendt, at kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe på verdensplan. Tidligere på året stod der for eksempel i en rapport bestilt af det britiske udenrigsministerium, at 80 procent af alle verdens forfulgte troende er kristne.”

• Udateret klumme af professor Peter Øhrstrøm på hjemmesiden CKT. Center for kristen tænkning: Religionsfrihed er ikke en selvfølge: ”Millioner af mennesker forfølges alene på grund af deres tro, og for mange af dem koster det livet. Det viser sig, at 80 pct. af verdens religiøst forfulgte er kristne.”

• Opslag på folketingsmedlem Morten Messerschmidts (DF) Facebookside, 13-02-2020: 80 % af verdens forfulgte er kristne!! Henved 245 millioner kristne forfølges pga. deres tro.

• Folketingsmedlem Morten Messerschmidts (DF) i debat med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i Folketingets spørgetid, 26-02-2020: ”… Så hvorfor ikke give de forfulgte kristne en privilegeret stilling, når nu 80 pct. af de, der er forfulgt på grund af deres konfession, rent faktisk er kristne?”

• Folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) i debat i Folketinget 03-12-2020 om beslutningsforslag om kortlægning af forfølgelsen af kristne i de lande, som Danmark samarbejder med: ”… Men jeg synes bare også, at vi skal holde os til fakta, og fakta er, at efter en lang række rapporters vurdering, er 75 pct. af dem, der er forfulgte, kristne. …” Folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF) i samme debat: ”… Derfor er det jo vigtigt, at man alligevel fokuserer, i og med at 75 pct. af alle fulgte, som hr. Michael Aastrup Jensen jo sagde, er kristne. Så det er jo et kæmpemæssigt problem. Det, vi ser de første ansatser til, er en langsom holocaust. Det kan vi da ikke stå model til. …” B 60 – 2020-21 (1. behandling): Forslag til folketingsbeslutning om kortlægning af forfølgelsen af kristne i de lande, som Danmark samarbejder med. / Folketinget (ft.dk)

• Seniorkorresspondent Anders Jerichow i artikel i Politiken.dk 24-12-2021 med overskriften ”Kristenheden nedsmelter, hvor det hele begyndte”. I artiklens faktaboks skriver han bl.a.: ”Hver måned bliver 300 kristne i verden dræbt på grund af deres tro – ifølge det britiske udenrigsministerium 2019. Det overvældende flertal (80 procent) af forfulgte religiøse troende i verden er kristne – ifølge rapport til det britiske udenrigsministerium.”

Artiklen er oprettet 17-09-2020.
Artiklen er senest opdateret 28-02-2024.

Læs mere

Werden Christen stärker verfolgt als andere Religionen?, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, hentet 04-06-2020

Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support for Persecuted Christians. Final Report and Recommandations (endelig rapport og anbefalinger), ChristianPersecutionReview.org, juli 2019

Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support for Persecuted Christians. Final Report and Recommandations (endelig rapport og anbefalinger, PDF), ChristianPersecutionReview.org, juli 2019

Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support for Persecuted Christians (foreløbig rapport), ChristianPersecutionReview.org, påske 2019

Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support for Persecuted Christians (foreløbig rapport, PDF), ChristianPersecutionReview.org, påske 2019

Religionsfriheden begrænses i øget omfang rundt omkring i verden, Religionsfrihed.nu, 23-07-2019

Om begrebet ”forfølgelse”: Hvad vil det sige at være forfulgt?, Religionsfrihed.nu, 09-09-2020