FN-rapportør: Anti-muslimsk had er steget til epidemiske dimensioner. Opfordrer stater til at bekæmpe diskrimination af muslimer

Islamofobisk diskrimination inden for både det offentlige og det private område gør det ofte vanskeligt for en muslim at være muslim. Uforholdsmæssige begrænsninger af muslimers muligheder for at vise deres tro, sikre deres religiøse samfund, begrænsninger i adgangen til statsborgerskab, socioøkonomisk udelukkelse og udbredt stigmatisering af muslimske samfund.

Det er nogle af nogle af de presserende bekymringer, der omtales i en rapport om islamofobi, som FN’s Særlige Rapportør om Religions- og Trosfrihed, Ahmed Shaheed, den 4. marts 2021 præsenterede for FN’s Menneskerettighedsråd. Ifølge FN-rapportøren er den institutionelle mistænksomhed over for muslimer og personer, der opfattes som muslimer, eskaleret til ”epidemiske dimensioner” efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001 og andre angreb, som er begået ”i islams navn”.

Ahmed Shaheed opfordrede samtidig statsmagterne til at tage alle de foranstaltninger i brug, som er nødvendige for at bekæmpe direkte og indirekte forskelsbehandling af muslimer og forbyde enhver form for religiøst had, der opfordrer til vold. Han understregede samtidig, at kritik af islam ikke må blandes sammen med islamofobi.

Mange har et negativt syn på muslimer

Billedet er fra en demonstration mod islamofobi. (Foto: Martin Foskett, Pixabay)

FN-rapportøren skriver i rapporten, at udbredte negative forestillinger om islam, generel frygt for muslimer, politiske sikkerhedsforanstaltninger og terrorbekæmpelse har tjent til at normalisere diskrimination, fjendtlighed og vold over for muslimer og muslimske samfund.

”Muslimer fortæller, at de ofte i et sådant klima af udstødelse, frygt og mistillid føler sig stemplet og skamfulde med en følelse af, at de er ”mistænkelige samfund”, der bliver tvunget til at bære et kollektivt ansvar for et lille mindretals handlinger,” sagde Ahmed Shaheed.

I rapporten henvises der til europæiske undersøgelser i 2018 og 2019, som viser, at et gennemsnit på 37 % af befolkningen havde en ugunstig opfattelse af muslimer. Og i USA viste en undersøgelse i 2017, at omkring 30 % af de adspurgte havde et negativt syn på muslimer.

I lande, hvor muslimer er en minoritet, er muslimer ofte udsatte alene i kraft af deres synlighed som muslimer, fx deres navne, hudfarve og påklædning, herunder tørklæder og anden religiøs påklædning.

Ahmed Shaheed nævner videre, at diskriminationen og fjendtlighederne i nogle tilfælde rammer muslimske kvinder som en ”tredobbelt straf” – nemlig i de tilfælde, hvor de rammes fordi de kvinder, tilhører et etnisk mindretal og er muslimer.

Kritik af islam er ikke islamofobi

I rapporten understreges det, at kritik af islam aldrig må blandes sammen med islamofobi, og det tilføjes, at de internationale menneskerettigheder beskytter enkeltpersoner, ikke religioner.

”Kritik af ​​islams ideer, ledere, symboler eller praksis er ikke islamofobi i sig selv, medmindre den ledsages af had eller forudindtagethed over for muslimer generelt,” sagde FN-rapportøren.

Han lagde dog ikke skjul på, at fundamentalister og politikere udnytter anklager om ”islamofobi” til at straffe legitim kritik af islamisk praksis og tro – eller endda til at opmuntre til sympati for terrorisme.

Det fremgår af rapporten, at kritik af islams idéer, ledere, symboler eller praksis hverken bør forbydes eller gøres strafbart.

Ahmed Shaheed, der er fra Maldiverne, blev udnævnt som FN’s Særlige Rapportør om Religions- og Trosfrihed af FN’s Menneskerettighedsråd i 2016. Han var udenrigsminister i hjemlandet fra 2005 til 2007 og igen fra 2008 til 2010.

Islamofobi

Den Danske Ordbog angiver ingen betydning for ordet islamofobi.
For det det afledte ord islamofob angives betydningen: ”person der nærer en frygt eller afsky for islam og muslimer”.
Og for det afledte ord islamofobisk angives betydningen: ”som nærer eller vidner om frygt eller afsky for islam og muslimer”.
Kilde: Den Danske Ordbog, besøgt 18-03-2021

Artiklen blev oprettet 19-03-2021.
Artiklen er senest opdateret 23-10-2021.

Læs mere

Report on Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and Intolerance Based on Religion or Belief (pressemeddelelse), OHCHR.org, 25-02-2021

Report on Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and Intolerance Based on Religion or Belief (hele rapporten), OHCHR.org, 25-02-2021

Statement of Ahmed Shaheed UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, OHCHR.org, 04-03-2021

Report on Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and Intolerance Based on Religion or Belief (kort omtale), OHCHR.org, 25-02-2021

Islamophobia on the rise, according to United Nations report, Religion News Service, 11-03-2021

FN-rapport indeholder en række anbefalinger til Danmark om religionsfrihed, Religionsfrihed.nu, 29-03-2016

FN-rapportør opfordrer Danmark til at fremme en mere åben ”danskhed”, Religionsfrihed.nu, 22-03-2016

Begrænsninger og krænkelser af muslimers religionsfrihed, Religionsfrihed.nu