USA: Muslimer oplever mere chikane og diskrimination end for 20 år siden

Efter terrorangrebene den 11. september 2001 mod World Trade Center og andre mål i USA fik den muslimske befolkning, der dengang udgjorde mindre end 1 % af befolkningen, med ét langt større opmærksomhed i offentligheden, end den tidligere havde haft. Reaktionerne over for muslimerne efter ”9/11” var generelt negative i form af større fjendtlighed og mistænksomhed. Forbundspolitiet FBI registrerede 481 religiøst motiverede hadforbrydelser mod muslimer i 2001 – sammenlignet med 28 året før. Antallet af religiøst motiverede hadforbrydelser mod muslimer har siden ligget mellem 100 og 300 i de årlige statistikker fra FBI. (Se boks nedenfor.)

En ny undersøgelse fra tænketanken Pew Research Center viser, at en stor del af befolkningen i USA fortsat – 20 år efter ”9/11” – har et begrænset kendskab til islam og muslimer, og at synet på muslimer er blevet mere og mere polariseret og i høj grad følger de partipolitiske linjer. Republikanske vælgere har generelt mere negative holdninger over for muslimer, end demokratiske vælgere har. I undersøgelsen har tænketanken samlet og sammenlignet resultaterne fra en række analyser, der er foretaget i de senere år.

Muslimer udgør godt 1 % af USA’s befolkningen

I 2007 boede der ifølge Pew Research Center 2,35 millioner muslimer i USA, hvilket svarede til 0,8 % af landets befolkning. Det var første gang, tænketanken undersøgte det muslimske samfunds størrelse, demografi og holdninger. I 2011 og 2017 blev antallet af muslimer i USA, anslået til henholdsvis 2,75 millioner og 3,45 millioner. Og Pew Research Center estimerede i en fremskrivning i 2015, at der ville bo 3,85 millioner muslimer i USA i 2020 – svarende til ca. 1,1 % af befolkningen. Tænketanken tilføjer i den nye undersøgelse, at stigningen i antallet af muslimer kan være aftaget i de seneste år som følge af ændringer i USA’s indvandringspolitik.

Antallet af moskéer i USA er vokset fra 1.209 i 2000 til 2.769 i 2020.

Muslimer har oplevet mere chikane og diskrimination efter ”9/11”

78 % af USA’s befolkning mener ifølge en undersøgelse fra marts 2021, at muslimer i ”høj eller nogen grad” er udsat for forskelsbehandling i USA. (Arkivfoto fra New York: PublicDomainPicture, Pixabay)

Undersøgelsen fra Pew Research Center viser, at muslimer i de seneste år i stigende omfang oplever chikane og diskrimination.

I 2017 – få måneder efter Donald Trumps tiltræden som præsident – svarede 48 % af de adspurgte muslimer, at de personligt havde oplevet en eller anden form for forskelsbehandling på grund af deres religion i det foregående år. Det omfattede hændelser fra, at mennesker opførte sig mistænksomt over for dem til fysisk at blive truet eller angrebet. Ved en tilsvarende undersøgelse i 2011 svarede 43 % af de muslimske voksne, at de havde oplevet mindst en af disse hændelser, og i 2007 lå andelen på 40 %.

En undersøgelse i marts 2021 viste, at 78 % af de adspurgte USA-borgere mener, at muslimer i ”høj eller nogen grad” er udsat for forskelsbehandling i USA. Til sammenligning svarede 68 %, at de mener, at jøder i ”høj eller nogen” grad bliver diskrimineret.

Pew Research Center oplyser videre, at 53 % af de adspurgte USA-borgere i en anden undersøgelse har svaret, at de ikke personligt kender nogen, der er muslim. Samtidig svarer 52 %, at deres kendskab til islam er begrænset til “ikke meget” eller “slet ingenting”.

Religiøst motiverede hadforbrydelser i USA rammer især jøder og muslimer

• I 2001 registrerede forbundspolitiet i USA, FBI, 1.828 religiøst motiverede hadforbrydelser i landet. Det er det højeste antal siden årtusindskiftet, og selv om tallet har svinget en del i de følgende år, har det ikke siden nået niveauet fra det år, hvor flere tusinde mennesker mistede livet ved terrorangrebene mod World Trade Center og andre mål.
• FBI’s årlige statistikker over hadforbrydelser viser, at jøder og muslimer er mål for hovedparten af de religiøst motiverede hadforbrydelser, selv om disse samfund er forholdsvis små. Omkring 1,7 % af USA’s befolkning er jøder, og omkring 1,1 % er muslimer.
Læs mere om religiøst motiverede hadforbrydelser i USA, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA

• Tænketanken Pew Research Center udgiver hvert år en analyse, hvor den beskriver omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i verdens lande.
• I 2020-rapporten, der bygger på oplysninger fra 2018, ligger USA moderat, både når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og med hensyn til krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet. Krænkelserne af religionsfriheden inddeles i fire grupper – alt efter om de ligger på et ”lavt”, ”moderat”, ”højt” eller ”meget højt” niveau.
Kilde: In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a Decade, Pew Research Center, 10-11-2020

Læs mere om begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA, Religionsfrihed.nu

Læs mere

• Muslims are a growing presence in U.S., but still face negative views from the public, Pew Research Center, 01-09-2021

USA: Flere religiøst motiverede hadforbrydelser i 2019 end året før, Religionsfrihed.nu, 18-11-2020

• Religious Composition by Country, 2010-2050, Pew Research Center, 02-04-2015

• Majorities of Americans see at least some discrimination against Black, Hispanic and Asian people in the U.S., Pew Research Center, 18-03-2021

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA, Religionsfrihed.nu