Europa: Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden er steget markant i de seneste 10 år

Begrænsningerne af religionsfriheden fra staternes side er i Europa steget fra et gennemsnit på 1,7 i 2007 til 2,9 i 2017, viser en analyse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center. I samme periode er krænkelserne af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet steget fra et gennemsnit på 1,2 til 2,6 i de 45 europæiske lande og selvstyreområder, der er omfattet af analysen. Gennemsnittene er beregnet ud fra en skala, der går fra 0 til 10.

Begrænsningerne og krænkelserne af retten til at have en religion eller overbevisning har også på verdensplan været stigende i perioden. Når det gælder begrænsninger fra statens side, ligger kurven for Europa generelt meget tæt på gennemsnittet på verdensplan. Når det drejer om krænkelser i civilsamfundet ligger niveauet højere i Europa end på verdensplan.

Indskrænkningerne af religionsfriheden er mest omfattende i Mellemøsten og Nordafrika, og niveauet er lavest i Amerika (omfatter både Nord-, Syd- og Mellemamerika).

Analysen fra Pew Research Center blev offentliggjort for et par måneden siden, og den bygger på oplysninger fra 2017.

Flere lande har indskrænket muligheden for at bære religiøse symboler i det offentlige rum

Der er flere årsager til stigningen i de statslige begrænsninger af religionsfriheden i Europa. En af dem er, at flere europæiske lande og byer har forbudt folk, helt eller delvist, at bære religiøse symboler eller religiøst tøj i det offentlige rum. Fx indførte Frankrig i 2011 et forbud mod at tildække sit ansigt i det offentlige rum, hvilket blandt andet forhindrede muslimske kvinder i at bære burka eller niqab offentligt. Lignende tildækningsforbud er siden indført i Belgien og Danmark. Pew Research Center oplyser videre, at flere catalanske byer i Spanien i 2010 forbød personer at bære burka, niqab og andre former for ansigtstildækning i offentlige bygninger.

Den statslige begrænsning af religionsfriheden i Europa er blandt andet sket ved, at lande som Frankrig, Belgien og Danmark har indført tildækningsforbud. Billedet er ikke fra et af de tre lande, men fra Tyrkiet. (Foto: Bent Dahl Jensen)

En anden årsag til stigningen, er begrænsninger af trossamfunds ret til at udøve deres religion. I Rusland har myndighederne fx fængslet en række medlemmer af Jehovas Vidner, efter at landets højesteret i 2017 forbød organisationen. Pew Research Center nævner som et andet eksempel, at flere lokalråd i Moldova i 2012 forbød muslimer at udøve deres religion offentligt. I Tyskland gjorde en domstol i Køln omskæring af drenge strafbart, medmindre indgrebet foretages af sundhedsmæssige grunde. Afgørelsen medførte protester fra jødiske og muslimske grupper, som ville blive berørt af dommen. Og forbundsregeringen vedtog senere samme år en lov, der tillader omskæring af drenge af religiøse grunde.

Religionsfriheden i Europa krænkes i stigende grad også af grupper i civilsamfundet

Der er også flere årsager til, at gennemsnittet for krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet i Europa er steget fra 2007 til 2017.

I Tyskland var der i 2017 tilfælde af hadforbrydelser mod såvel kristne, jøder som muslimer. Flere af de kristne ofre var asylansøgere, der var konverteret fra islam, og som af den grund blev chikaneret, truet eller overfaldet af muslimske flygtninge. Det tyske politi registrerede 1.453 antisemitiske forbrydelser i 2017, heriblandt 32 tilfælde af vold. Den muslimske organisation DITIB (Den Tyrkisk Islamiske Union for Religiøse Anliggender) oplyste, at 115 moskeer i 2016 var udsat for angreb af forskellig art, heriblandt seks tilfælde af ildspåsættelse. I en EU-undersøgelse i 2017 svarede, at 8 % af de adspurgte tyske muslimer med oprindelse i afrikanske lande syd for Sahara, at de havde været udsat for fysisk vold inden for de seneste 12 måneder på grund af deres etniske baggrund eller fordi de var indvandrere.

Pew Research Center omtaler i analysen en sag fra Ukraine, hvor fire medlemmer af Jehovas Vidner i 2015 blev holdt op af nogle pistolbevæbnede personer, som tvang dem til at bekende, at ortodoks kristendom er den eneste sande religion. I Storbritannien dræbte en sunnimuslim i 2016 en Ahmadi-muslim, som han beskyldte for at have vanæret profeten Muhammad.

I 2 ud af 3 lande i Europa ligger begrænsningerne fra statens side på ”moderat” niveau.
I Rusland er niveauet dog ”meget højt”

I Rusland er det eneste europæiske land, hvor niveauet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side ligger ”meget højt”.

I yderligere 5 lande ligger de statslige begrænsninger på et ”højt” niveau. Det drejer sig om: Hviderusland, Bulgarien, Frankrig, Rumænien og Spanien.

I 30 lande og selvstyreområder ligger de statslige begrænsninger på et ”moderat” niveau. Det svarer til to tredjedele af de europæiske lande. Disse lande er: Moldova, Grækenland, Østrig, Serbien, Danmark, Belgien, Ukraine, Island, Georgien, Ungarn, Tjekkiet, Tyskland, Slovakiet, Polen, Italien, Bosnien-Hercegovina, Norge, Monaco, Kosovo, Finland, Holland, Slovenien, Storbritannien (UK), Letland, Schweiz, Luxembourg, Litauen, Lichtenstein, Kroatien og Andorra.

Der er kun 9 europæiske lande, hvor de statslige begrænsninger ligger på et ”lavt” niveau. Det er: Sverige, Montenegro, Nordmakedonien, Malta, Albanien, Estland, Østrig, Portugal og Irland.

Målt i forhold til en skala fra 0-10, ligger gennemsnittet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side i Europa på 2,9. Det er en stigning i forhold til 2018-analysen, hvor gennemsnittet lå på 2,7.

Krænkelser pga. fjendtligheder i civilsamfundet ligger ”højt” i hvert tredje land i Europa

Der er ingen steder i Europa, hvor niveauet for krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet er ”meget højt”.

I 16 lande og selvstyreområder ligger krænkelserne i civilsamfundet på et ”højt” niveau. Det gælder: Tyskland, Ukraine, Storbritannien (UK), Rusland, Frankrig, Grækenland, Italien, Schweiz, Sverige, Moldova, Danmark, Kosovo, Bulgarien, Spanien, Ungarn og Rumænien.

I yderligere 11 lande ligger krænkelserne på et ”moderat” niveau. Disse lande er: Bosnien-Hercegovina, Østrig, Georgien, Holland, Slovakiet, Norge, Tjekkiet, Nordmakedonien, Belgien, Polen og Finland.

I de resterende 18 lande og selvstyreområder ligger krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet på et ”lavt” niveau. Det er: Hviderusland, Irland, Letland, Serbien, Montenegro, Estland, Lichtenstein, Luxembourg, Malta, Litauen, Kroatien, Portugal, Slovenien, Albanien, Island, Andorra, Monaco og San Marino.

Målt i forhold til en skala fra 0-10, ligger gennemsnittet for krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet i Europa på 2,6. Det er samme niveau som 2018-analysen, men noget højere end i 2015, hvor gennemsnittet lå på 2,1.

Europa omfatter 45 lande og selvstyreområder

I analysen fra Pew Research Center omfatter Europa følgende 45 lande og selvstyreområder: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Holland, Hviderusland, Island, Irland, Italien, Kosovo, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (UK), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig.

Artiklen er senest opdateret 10-04-2020.

Læs mere

• Europe experienced a surge in government restrictions on religious activity over the last decade, Pew Research Center, 29-07-2019

• A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

Religionsfriheden begrænses i øget omfang rundt omkring i verden, Religionsfrihed.nu, 23-07-2019

Religionsfriheden krænkes mest i Mellemøsten og Nordafrika, Religionsfrihed.nu, 17-09-2019

International Religious Freedom Report for 2012: Germany, U.S. Department of State

2017 Report on International Religious Freedom: Tyskland, U.S. Department of State, 29-05-2018

Begrænsninger og krænkelser af kristnes trosfrihed

Begrænsninger og krænkelser af muslimers trosfrihed

Begrænsninger og krænkelser af jøders trosfrihed

Begrænsninger og krænkelser af hinduers trosfrihed

Begrænsninger og krænkelser af buddhisters trosfrihed

Begrænsninger og krænkelser af folkereligioners trosfrihed

Begrænsninger og krænkelser af trosfriheden for andre religioner

Begrænsninger og krænkelser af livssynsfriheden for ikke-religiøse