Religionsfriheden krænkes mest i Mellemøsten og Nordafrika

Niveauet for indskrænkninger af religionsfriheden i Mellemøsten og Nordafrika ligger generelt dobbelt så højt som på verdensplan. Både når det gælder begrænsninger fra statens side og krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet. Det fremgår af den analyse, den amerikanske tænketank Pew Research Center udgav for et par måneden siden. Analysen bygger på oplysninger fra 2017.

Begrænsninger fra statens side ligger ”meget højt” i 6 ud af 20 lande

I seks af de 20 lande og selvstyreområder, der indgår i regionen Mellemøsten og Nordafrika, ligger niveauet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side på et ”meget højt” niveau. De seks lande er: Syrien, Algeriet, Egypten, Saudi Arabien, Marokko og Sudan.

I yderligere 11 lande og selvstyreområder ligger de statslige begrænsninger på et ”højt” niveau. Det drejer sig om: Vestsahara, Irak, Bahrain, Kuwait, Forenede Arabiske Emirater, Qatar, Israel, Oman, Jordan, Tunesien og Yemen.

De resterende tre lande og områder er: Palæstinensiske Områder, Libyen og Libanon. Her ligger de statslige begrænsninger på et ”moderat” niveau.

Der er ingen lande i regionen, hvor de statslige begrænsninger ligger på et ”lavt” niveau.

Målt i forhold til en skala fra 0-10, ligger gennemsnittet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side i Mellemøsten og Nordafrika på 6,0. Det er et lille fald i forhold til 2018-analysen, hvor gennemsnittet lå på 6,1. Gennemsnittet for hele verden er 2,8.

Krænkelser pga. fjendtligheder i civilsamfundet ligger ”meget højt” i 5 ud af 20 lande

Egypten er et af de få lande, hvor niveauet for både begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet i 2017 lå meget højt. Billedet her er fra hovedstaden Kairo. (Foto: Bent Dahl Jensen)

I fem af de 20 lande og selvstyreområder i regionen ligger niveauet for krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet på et ”meget højt” niveau. De fem lande er: Syrien, Irak, Egypten, Israel og Yemen.

I seks lande og selvstyreområder ligger krænkelserne på et ”højt” niveau. Det gælder: Libyen, Palæstinensiske Områder, Algeriet, Libanon, Saudi Arabien og Tunesien.

I yderligere seks lande ligger krænkelserne på et ”moderat” niveau. De seks er: Jordan, Marokko, Sudan, Qatar, Bahrain og Kuwait.

I tre lande og selvstyreområder ligger krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet på et ”lavt” niveau. Det er: Forenede Arabiske Emirater, Oman og Vestsahara.

Målt i forhold til en skala fra 0-10, ligger gennemsnittet for krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet i Mellemøsten og Nordafrika på 4,3. Det er et fald i forhold til 2018-analysen, hvor gennemsnittet lå på 4,6. Gennemsnittet for hele verden er 2,1.

Mellemøsten og Nordafrika omfatter 20 lande og selvstyreområder

I analysen fra Pew Research Center omfatter Mellemøsten og Nordafrika følgende 20 lande og selvstyreområder: Algeriet, Bahrain, Egypten, Forenede Arabiske Emirater, Irak, Israel, Jordan Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Oman, Palæstinensiske Områder, Qatar, Saudi Arabien, Sudan, Syrien, Tunesien, Vestsahara og Yemen.

Artiklen er senest opdateret 10-04-2020.

Læs mere

• A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

Religionsfriheden begrænses i øget omfang rundt omkring i verden, Religionsfrihed.nu, 23-07-2019

Begrænsninger og krænkelser af kristnes religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af muslimers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af jøders religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af hinduers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af buddhisters religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af folkereligioner

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af andre religioner

Begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning