Folketingsflertal afviste DF-forslag om at forbyde offentligt ansatte at bære religiøs hovedbeklædning

I folketingsåret 2018-2019, der slutter mandag den 30. september, har Dansk Folkeparti fremsat tre beslutningsforslag, som havde begrænset religionsfriheden i Danmark, hvis de var blevet vedtaget. Det ene forslag handlede om at forbyde en navngiven moské på Nørrebro i København. De to andre handlede om at forbyde offentligt ansatte at bære religiøs hovedbeklædning. I det ene tilfælde skulle forbuddet kun gælde offentligt ansatte med direkte borgerkontakt.

Desuden er der i folketingsåret 2018-2019 behandlet et borgerforslag om at forbyde omskæring af drenge under 18 år. (Læs mere om beslutningsforslag i boksen nederst.)

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag)

Forslaget blev fremsat den 4. oktober 2018. Det er et borgerforslag, som er fremsat af repræsentanter for de partier, der indførte ordningen om borgerforslag. Hvis et borgerforslag opnår mindst 50.000 underskrifter i løbet af et halvt år, skal det behandles i Folketinget. Partierne bag loven om borgerforslag er Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Resumé af beslutningsforslaget: Ifølge forslaget skal der indføres en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.

Beslutningsforslaget var til 1. behandling i Folketinget den 23. november 2018. Her blev forslaget afvist af ordførerne for Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre. Disse partier afviste forslaget ved blandt andet at henvise til den dagsorden, der blev vedtaget ved en forespørgselsdebat i maj 2019 om omskæring af drenge under 18 år. I den dagsorden står der: ”Folketinget konstaterer, at debatten om rituel omskæring af drengebørn er kompleks, og at der er mange vigtige hensyn, der skal afvejes. Folketinget opfordrer regeringen til at indlede dialog med de berørte trossamfund om, hvorledes man i samarbejde kan arbejde for at skærpe registreringen, kontrollere og regulere omskæring af drenge under 18 år, når indgrebet ikke er medicinsk begrundet. Sluttelig opfordrer Folketinget til at bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at opdatere den faglige vejledning om omskæring af drenge.”

Ordførerne for Enhedslisten og SF var positive over for beslutningsforslaget, men ønskede det ændret på nogle punkter. Blandt andet ønskede de – ligesom de øvrige partier – at der fortsat skulle være forbud mod omskæring af kvinder over 18 år. Ordførerne for Liberal Alliance, Alternativet og Det Konservative Folkeparti oplyste, at deres medlemmer var frit stillet, og de kunne dermed ikke give udtryk for en samlet holdning på deres respektive partiers vegne.

Forslaget blev ikke færdigbehandlet, inden der blev udskrevet folketingsvalg, og dermed bortfaldt forslaget.

Læs mere om debatten om forslaget, Religionsfrihed.nu, 08-10-2018

Læs forslaget

Læs debatten fra 1. behandlingen af forslaget

Indeks over Folketingets behandling af forslaget

B 14 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro

Forslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 4. oktober 2018.

Resumé af beslutningsforslaget: Forslaget pålægger regeringen at afklare det juridiske grundlag for at forbyde og lukke Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro. Forslagsstillerne opfordrer regeringen til at undersøge det juridiske grundlag og invitere partierne til drøftelse af mulighederne for at lukke moskeen.

Beslutningsforslaget blev forkastet, da det var til 2. behandling den 19. februar 2019. Dansk Folkeparti stemte for. Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stemte imod.

Læs forslaget

Læs debatten fra 1. behandlingen af forslaget

Indeks over Folketingets behandling af forslaget

Kun Dansk Folkeparti stemte for partiets forslag om at forbyde offentligt ansatte at bære religiøs hovedbeklædning på arbejdet. (Modelfoto: Pixabay)

B 36 Forslag til folketingsbeslutning om forbud for alle offentligt ansatte mod at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde

Forslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 13. november 2018.

Resumé af beslutningsforslaget: Forslaget pålægger regeringens at forbyde offentligt ansatte i stat, regionener og kommuner at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde. Forbuddet skal sikre, at mødet med og opfattelsen af den offentlige ansatte bliver neutralt og ikke påvirkes af markante religiøse symboler.

Beslutningsforslaget blev forkastet, da det var til 2. behandling den 14. marts 2019. Dansk Folkeparti stemte for. Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stemte imod.

Læs forslaget

Læs debatten fra 1. behandlingen af forslaget

Indeks over Folketingets behandling af forslaget

B 145 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod markante religiøse symboler og religiøs beklædning for ansatte med direkte borgerkontakt

Forslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 14. marts 2019.

Resumé af beslutningsforslaget: Forslaget opfordrer til et forbud mod at bære synlige religiøse symboler for alle offentligt ansatte med direkte borgerkontakt.

Beslutningsforslaget var til 1. behandling i Folketinget den 26. april 2019. Forslaget blev ikke færdigbehandlet, inden der blev udskrevet folketingsvalg, og dermed bortfaldt forslaget.

Læs forslaget

Læs debatten fra 1. behandlingen af forslaget

Indeks over Folketingets behandling af forslaget

Beslutningsforslag og lovforslag

I Folketinget kan der fremsættes to slags forsalg, nemlig beslutningsforslag og lovforslag.

Et lovforslag er forslag, der enten ændrer en eksisterende lov eller indfører en helt ny lov, hvis det vedtages. Et lovforslag skal igennem tre behandlinger i Folketinget, før det kan vedtages. De fleste lovforslag fremsættes af regeringen.

I de fleste tilfælde er beslutningsforslag forslag, der pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag med et bestemt formål eller indhold eller opfordrer regeringen til at undersøge en sag nærmere. De fleste beslutningsforslag fremsættes af partier uden for regeringen.

Beslutningsforslagene, der er omtalt ovenfor, er fremsat i folketingsåret 2018-2019. Folketingsåret omfatter to samlinger. Den første begyndte tirsdag den 2. oktober 2018 og sluttede, da der blev udskrevet folketingsvalg. Den anden samling begyndte efter folketingsvalget den 5. juni og slutter mandag den 30. september 2019. De omtalte beslutningsforslag er alle fremsat i den første samling i folketingsåret 2018-2019.

Læs mere

Borgerforslag om at forbyde omskæring af raske børn under 18 år bortfaldt, Religionsfrihed.nu, 08-10-2018

Grundloven fejres, men religionsfriheden er under pres, Religionsfrihed.nu, 05-06-2018

Dansk Folkeparti har i folketingsåret 2017-2018 fremsat fire beslutningsforslag, der alle ville begrænse religionsfriheden i Danmark, Religionsfrihed.nu, 04-06-2018