I 41 lande er en eller flere religiøse grupper forbudt

I 41 lande og selvstyreområder er der forbud mod en eller flere religiøse grupper. Det fremgår af en analyse fra tænketanken Pew Research Center. Analysen omfatter 198 lande og selvstyreområder og bygger på data fra 2019. Analysen viser, at Jehovas Vidner og Baha’i-samfundet er blandt de hyppigst forbudte grupper. At en gruppe er ”forbudt” i et land, betyder i analysen, at der er et officielt forbud, som forhindrer gruppen i at operere lovligt i landet.

De 41 lande og selvstyreområder med et sådant forbud er fordelt med 17 i Asien og Stillehavsområdet, 11 i Mellemøsten og Nordafrika, 8 i Afrika syd for Sahara, 3 i Europa og 2 i Amerika. (Se mere i boks nedenfor.)

Forbud mod Jehovas Vidner, baha’ier og ahmadiyya-muslimer i flere lande

Blandt de religiøse grupper, der ifølge analysen var forbudt i flest lande i 2019, er Jehovas Vidner, Baha’i-samfundet og ahmadiyya-muslimer.

Jehovas Vidner var forbudt i otte lande. I Rusland afsagde landets højesteret i 2017 en kendelse, som forbød Jehovas Vidner og kriminaliserede bevægelsens aktiviteter som værende ”ekstremistiske”. I 2019 var flere hundrede Jehovas Vidner i Rusland genstand for tilbageholdelser, rejserestriktioner, efterforskning og husundersøgelser.

Som supplement til Pew-analysen oplyser den norske nyhedstjeneste Forum 18, at fire Jehovas Vidner den 25. oktober 2021 blev idømt nogle af de længste fængselsstraffe, der endnu er givet i Rusland for at udøve retten til religionsfrihed. Ved en domstol i Astrakhan blev tre mænd hver idømt otte års fængsel for angiveligt at ”organisere aktiviteterne i en forbudt ekstremistisk organisation”, mens en kvinde blev idømt tre et halvt års fængsel for ”deltagelse”. Nyhedstjenesten Forum 18 overvåger og informerer om krænkelser af religionsfriheden, især i Rusland, Hviderusland og de centralasiatiske republikker.

Baha’i-samfundet var i 2019 forbudt i seks lande. Billedet viser samfundets center i Haifa i Israel. (Foto: Pixabay)

Analysen fra Pew Research Center viser, at Baha’i-samfundet var forbudt i seks lande i 2019. I Iran var baha’ier underlagt en række restriktioner. De er bl.a. udelukket fra visse typer arbejde, især i fødevareindustrien, fordi de var betragtes som ”urene”. De er også afskåret fra embeder i den offentlige administration, adgang til højere uddannelsesinstitutioner, ligesom de ikke kan modtage folkepension eller arve ejendom.

Egypten har i flere år haft et forbud mod både baha’ier og Jehovas Vidner, hvilket indskrænker deres rettigheder i forhold til andre borgere – fx må baha’ier og Jehovas Vidner ikke have steder, hvor de offentligt kan udøve deres tro og lære. De må heller eller importere religiøs litteratur. Den egyptiske regering tillader dem dog at praktisere deres tro privat i mindre grupper, men ikke at samles til offentlige religiøse samlinger.

Ahmadiyya-muslimer havde i 2019 forbud mod at praktisere deres tro i fire lande. Et af dem er Pakistan, hvor ahmadiyyaer hverken må kalde sig muslimer eller udbrede deres tro. I 2019 blev 11 ahmaddiya-muslimer anklaget for at praktisere deres tro, og seks af dem blev arresteret og anklaget for blasfemi.

I Brunei, hvor islam er statsreligion, var der i 2019 forbud mod både Jehovas Vidner, baha’ier og ahmadiyya-muslimer, da alle tre grupper betragtes som ”afvigende”.

41 lande med forbud mod en eller flere religiøse grupper

Afrika syd for Sahara: Angola, Cameroun, Centralafrikanske Republik, Eritrea, Mauretanien, Nigeria, Tanzania og Tchad.
Amerika: Bahamas og Jamaica.
Asien og Stillehavsområdet: Afghanistan, Aserbajdsjan, Brunei, Indonesien, Iran, Kasakhstan, Kina, Kirgisien, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Singapore, Tadsjikistan, Turkmenistan, Tyrkiet, Usbekistan og Vietnam.
Europa: Georgien, Hviderusland (Belarus) og Rusland.
Mellemøsten og Nordafrika: Algeriet, Bahrain, Egypten, Forenede Arabiske Emirater, Irak, Israel, Kuwait, Marokko, Saudi Arabien, Syrien og Vestsahara.
Kilde: 41 countries ban religion-related groups; Jehovah’s Witnesses, Baha’is among the most commonly targeted, Pew Research Center, 15-11-2021

Artiklen er oprettet 18-11-2021.
Artiklen er senest opdateret 22-11-2021.

Læs mere

• 41 countries ban religion-related groups; Jehovah’s Witnesses, Baha’is among the most commonly targeted, Pew Research Center, 15-11-2021

RUSSIA: “Prior conspiracy” leads to eight-year jail terms, Forum 18, 19-11-2021

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Egypten, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Iran, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Pakistan, Religionsfrihed.nu