USA: Færre religiøst motiverede hadforbrydelser i 2020 end året før

Antallet af religiøst motiverede hadforbrydelser i USA faldt i 2020 med næsten 20 % i forhold til året før. (Foto fra Manhattan: Steen Jepsen, Pixabay)

Selv om antallet af hadforbrydelser i USA i 2020 steg til det næsthøjeste antal siden årtusindskiftet, faldt antallet af religiøst motiverede hadforbrydelser med næsten 20 %. Det fremgår af forbundspolitiet FBI’s statistik for 2020.

FBI registrerede i alt 8.263 hadforbrydelser i 2020. Det er en stigning på 13 % i forhold til 2019, hvor der blev registreret 7.314 hadforbrydelser i USA.

I 2020 blev der registreret 1.244 religiøst motiverede hadforbrydelser – et fald fra 1.521 i 2019. Det betyder, at de religiøst motiverede hadforbrydelser i 2020 udgjorde 15 % af hadforbrydelserne i USA, mens andelen året forinden var over 20 %.

Næsten to tredjedele af hadforbrydelserne i 2020 (65 %) var motiveret af offerets race, etnicitet eller oprindelse, mens 14 % af hadforbrydelserne var motiveret af offerets seksuelle orientering. De øvrige var motiveret af offerets køn, handicap eller kønsidentitet.

De fleste religiøst motiverede hadforbrydelser er rettet mod jøder

Jøder var mål for over halvdelen af de religiøst motiverede hadforbrydelser i USA i 2020. Andelen lå næsten 64 %, hvilket dog er et fald i forhold til 2019, hvor 74 % af de religiøst motiverede hadforbrydelser var rettet mod jøder.

I 2020 blev der registreret 683 religiøst motiverede hadforbrydelser mod jøder – mod 953 forbrydelser i 2019.

I flere år har muslimer været genstand for næstflest religiøst motiverede hadforbrydelser i USA. I 2020 blev der registreret 110 religiøst motiverede hadforbrydelser mod muslimer, hvilket er det laveste antal i mere end 10 år og det tredje laveste antal siden årtusindskiftet. Religiøst motiverede hadforbrydelser mod muslimer udgjorde dermed 9 % af de religiøst motiverede hadforbrydelser i 2020, mens andelen i 2018-2019 lå på 12-13 %.

I FBI-statistikken er kristne delt op i flere grupper – katolikker, protestanter, ortodokse og andre kristne trossamfund. Der blev i alt registreret 196 religiøst motiverede hadforbrydelser mod kristne i 2020 – mod 181 hadforbrydelser i 2019 og 153 hadforbrydelser i 2018. Religiøst motiverede hadforbrydelser mod kristne udgjorde knap 16 % af alle religiøst motiverede hadforbrydelser i USA i 2020, mens andelen i 2018-2019 lå på 11-12 %.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA

Tænketanken Pew Research Center udgiver hvert år en analyse, hvor de beskriver omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i verdens lande.
I 2021-rapporten, der bygger på oplysninger fra 2019, ligger USA moderat, når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og med hensyn til krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet. Indskrænkningerne af religionsfriheden inddeles i fire grupper – alt efter om de ligger på et lavt, moderat, højt eller meget højt niveau.
Kilde: Globally, Social Hostilities Related to Religion Decline in 2019, While Government Restrictions Remain at Highest Levels, Pew Research Center, 30-09-2021

Læs mere

Hadforbrydelser i USA 2020, FBI, 06-12-2021

USA: Muslimer oplever mere chikane og diskrimination end for 20 år siden, Religionsfrihed.nu, 10-09-2021

USA: Flere religiøst motiverede hadforbrydelser i 2019 end året før, Religionsfrihed.nu, 18-11-2020

USA: Færre religiøst motiverede hadforbrydelser i 2018 end året før, Religionsfrihed.nu, 14-11-2019

Antallet af antisemitiske hændelser i USA ligger rekordhøjt, Religionsfrihed.nu, 04-10-2019

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA, Religionsfrihed.nu