Hvordan krænkes religionsfriheden?

Religionsfriheden begrænses og krænkes i meget stort omfang rundt omkring i verden. Den seneste opgørelse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center viser, at religionsfriheden er begrænset i et eller andet omfang i 187 af de 198 lande og selvstyreområder, som indgår i analysen. I over en fjerdedel af landene ligger krænkelserne på et ”højt” eller ”meget højt” niveau.

Men hvordan krænkes religionsfriheden og friheden til at have en overbevisning?

I denne artikel gennemgår vi nogle af de metoder, der anvendes.

Staten og civilsamfundet

Pew Research Center skelner mellem to kategorier af begrænsninger og krænkelser, alt efter hvem der står bag indgrebet i religionsfriheden.

  1. Den ene kategori er begrænsninger og indskrænkninger fra statens side. Det kan være i form af restriktioner, der er fastlagt i landets forfatning eller i lovgivningen. Det kan også ske ved, at myndighederne i deres magtudøvelse krænker religionsfriheden for enkeltpersoner, trossamfund eller livssynsgrupper. Fx ved at diskriminere en gruppe i forhold til en anden. Se flere eksempler i skemaet nedenfor.
  2. Den anden kategori er krænkelser, der sker som følge af fjendtligheder i civilsamfundet. Det kan være mellem enkeltpersoner såvel som mellem grupper af borgere.  

Krænkelser på grund af religion og livssyn

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden og friheden til at have en overbevisning kan omfatte forskellige former for overgreb:
• Love, der indskrænker religionsfriheden.
• Chikane af mennesker ved tilråb på gaden, opslag på sociale medier mv.
• Diskrimination i forhold til beskæftigelse, uddannelse og bolig.
• Hærværk mod kirker, moskeer, templer og andre tilbedelsessteder.
• Udstødelse af familien og andre former for negativ social kontrol.
• Trusler, vold, drab, skudmassakrer, terrorangreb.
• Arrestationer, tilbageholdelser og vilkårlige fængslinger.
• Systematisk forfølgelse, etnisk udrensning, folkedrab.

Artiklen er senest opdateret 27-03-2020.

Læs mere

Religionsfriheden begrænses i øget omfang rundt omkring i verden, Religionsfrihed.nu, 23-07-2019

• A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

Begrænsninger og krænkelser af kristnes religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af muslimers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af jøders religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af hinduers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af buddhisters religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af folkereligioner

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af andre religioner

Begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning